Strålskyddsstiftelsen kommenterar felaktiga uppgifter i SVT

SVT påstod felaktigt den 26 juni att Strålskyddsstiftelsen skulle lämnat ”rent felaktig” information om risker med mikrovågsstrålning från trådlös teknik och bröt även mot de egna sändningsreglerna genom att inte låta Strålskyddsstiftelsen bemöta (det felaktiga) påståendet. Vidare påstods felaktigt att forskare och experter skulle vara överens om att det inte finns hälsorisker – trots att en klar majoritet av forskarvärlden anser att beläggen för hälsorisker är växande och att människor därför bör informeras om riskerna och att barn ska ges särskilt skydd. SVT gjorde ett hårt vinklat inslag som kritiserade att en skola som vidtagit försiktighet när det gäller mikrovågsstrålning från WiFi-routrar.  Många forskare såväl som Europarådets parlamentariska församling rekommenderar försiktighet pga de särskilda hälsoriskerna för barn, vilket SVT inte redovisade.

I inslaget och på webbsidan i ingressen påstår SVT:

”Stiftelsen arbetar för att sprida budskapet om att trådlösa nätverk ger cancer, vilket är rent felaktigt enligt aktuell vetenskap.”

Fakta är följande: Strålskyddsstiftelsen redovisar att den mikrovågsstrålning som sänds ut från trådlös teknik inklusive trådlösa nätverk ökar risken för cancer eller kan orsaka cancer. Ett växande antal forskare anser att strålningen är cancerframkallande. Vi redovisar vidare att strålning från trådlös teknik inklusive WiFi ökar risken för en symtombild (mikrovågssyndromet) som innefattar sömnsvårigheter, huvudvärk, trötthet, koncentrations- och minnesproblem mm. vilket gör denna teknik särskilt olämplig i skolor och förskolor, i synnerhet som barn dessutom är särskilt känsliga.

Det finns omfattande forskning som visar att strålning från trådlös teknik har negativa hälsoeffekter, bland annat ökad risk för DNA-skador och cancer, försämrad psykisk hälsa samt skadlig påverkan på inlärning och minne.:

  1. Enligt IARC:s klassificering är mikrovågsstrålning från trådlös teknik ”möjligen cancerframkallande” enligt en bedömning med hjälp av 30 internationella experter 2011.
  2. Fyra metaanalyser, dvs analyser av den samlade forskningen, drar slutsatsen att forskningen sammantaget visar förhöjd risk för cancer för mobilanvändare. Mobiler sänder ut samma sorts strålning som trådlösa nätverk: 2018: Ökad risk för hjärntumör Wang et al. 2018; 2017: Ökad risk för hjärntumör, Prasad et al. 2017; 2017: Ökad risk för hjärntumör, Bortkiewicz et al. 2017; 2017: Kriterier för cancersamband uppfyllda, Carlberg et Hardell 2017. Sedan 2011 har beläggen för att strålningen kan orsaka cancer stärkts varför ett växande antal experter anser att strålningen bör betraktas som ”cancerogen för människa” i samma klass som asbest tobak och dioxin. Här är vårt faktablad om risk för hjärntumör pga mobilstrålning. Epidemiologiska studier visar även ökad risk för cancer pga mobilmaster och från  mikrovågsstrålning det militära. Slutsatsen från israeliska forskare år 2018 löd: ”Overall, the epidemiological studies on excess risk for HL and other cancers together with brain tumors in cellphone users and experimental studies on RFR and carcinogenicity make a coherent case for a cause-effect relationship and classifying RFR exposure as a human carcinogen (IARC group 1).”
  3. 252 vetenskapsmän anser tvärtemot Maria Feychting som intervjuades i SVT:s inslag att beläggen är växande för skadliga hälsoeffekter inklusive ökad risk för cancer: ”“Numerous recent scientific publications have shown that EMF affects living organisms at levels well below most international and national guidelines. Effects include increased cancer risk, cellular stress, increase in harmful free radicals, genetic damages, structural and functional changes of the reproductive system, learning and memory deficits, neurological disorders, and negative impacts on general well-being in humans. Damage goes well beyond the human race, as there is growing evidence of harmful effects to both plant and animal life.”
  4. BioInitative-rapporten där 29 internationella forskare bidrog, drog följande slutsats år 2012 av tillgänglig forskning: “Bioeffects are clearly established and occur at very low levels of exposure to electromagnetic fields and radiofrequency radiation. Bioeffects can occur in the first few minutes at levels associated with cell and cordless phone use. Bioeffects can also occur from just minutes of exposure to mobile phone masts (cell towers), WI-FI, and wireless utility ‘smart’ meters that produce whole-body exposure. Many of these bioeffects can reasonably be presumed to result in adverse health effects if the exposures are prolonged or chronic. This is because they interfere with normal body processes (disrupt homeostasis), prevent the body from healing damaged DNA, produce immune system imbalances, metabolic disruption and lower resilience to disease across multiple pathways. Essential body processes can eventually be disabled by incessant external stresses (from system-wide electrophysiological interference) and lead to pervasive impairment of metabolic and reproductive functions…There is a consistent pattern of increased risk of glioma and acoustic neuroma associated with use of mobile phones and cordless phones.”
  5. Omfattande forskning visar skadlig påverkan på minne och inlärning samt på hjärnan. Se bland annat denna artikel och sammanställning.

Lät inte Strålskyddsstiftelsen bemöta anklagelse

Enligt SVT:s sändningsregler gäller följande:

Om en klart utpekad part utsätts för stark kritik eller allvarliga anklagelser bör han eller hon som regel få möjlighet att försvara sig i samma program”.

Denna regel bröt SVT mot när man inte lät Strålskyddsstiftelsen kommentera påståendet som dessutom är gravt felaktigt. Bevisligen finns det omfattande stöd i forskningen för att mikrovågsstrålning som sänds ut från trådlöst uppkopplade datorer och WiFi kan orsaka cancer och bevisligen finns det ett växande antal forskare som anser att denna form av strålning bör betraktas som cancerogen för människa.

Oenig forskarvärld förnekades

Dessutom är det ett allvarligt sakfel att i programmet påstå följande:

Svenska och internationella myndigheter och vetenskapliga råd är överens om att det inte finns något vetenskapligt stöd för att radiovågor från trådlösa nätverk innebär några hälsorisker.

Forskarvärlden är tvärtom djupt delad och en majoritet av forskarna verksamma på området anser att allmänheten bör ges bättre skydd och att  människor ska informeras om riskerna. Detta är i linje med vad Strålskyddsstiftelsen arbetar för. Se exempelvis EMFScientist appeal.

Det finns exempel på länder som vidtagit försiktighet med trådlös teknik i skolan, bland annat Frankrike och Cypern, vilket Strålskyddsstiftelsen redovisat tidigare. High-tech chefer själva från Silicon Valley sänder sina egna barn till strålnings- dator- och mobilfria skolor. Microsofts tidigare Vd i Kanada under 16 år säger samma sak som Strålskyddsstiftelsen: trådlösa nätverk bör inte användas i skolor och förskolor.

Enligt SVT:s sändningsregler ska båda sidor i en fråga som kännetecknas av kontrovers eller delade meningar få komma till tals. SVT intervjuade endast Maria Feychting från Karolinska Institutet som kritiserade att skolan vill skydda barnen mot skadlig mikrovågsstrålning och underlät att  informera tittarna om att forskarvärlden är oense samt att en majoritet av forskarna verksamma på området anser att det finns växande belägg för hälsorisker och har en diametralt annan uppfattning än Maria Feychting. Även på denna punkt bryter SVT således mot sändningsreglerna.

Expert som kritiserade skydd för barn finansierad av telekom

Dessutom borde tittarna informerats om att Maria Feychting har flera intressekonflikter:

1. Dels är hon  finansierad av telekombolagen (Ericsson, Telia mfl) för forskning om hjärntumörrisker av mobiltelefoner

2. Dels är hon medlem i ICNIRP som rekommenderat gällande referensvärden för hur mycket strålning som telekombolagen får utsätta människor för som är av stor ekonomisk betydelse för telekombolagen men gravt otillräckliga som skydd mot skadlig påverkan eftersom forskning upprepat och i stor omfattning har visat skadlig hälsopåverkan vid nivåer som är långt under ICNIRP:s värden. Enligt Karolinska Institutets etiska råds bedömning år 2008, ska ett sådant förhållande redovisas närhelst personer som är medlemmar i ICNIRP uttalar sig i media om riskerna. ICNIRP har nyligen granskats i en omfattande rapport beställd av två EU-parlamentariker. Rapporten visar att majoriteten av medlemmarna i ICNIRP har kopplingar till telekombolag genom forskningsfinansiering. Tidigare under året konstaterade en domstol i Italien att ICNIRP-medlemmar är mindre tillförlitliga jämfört med från industrin oberoende experter.

Vidare är det tröttsamt att konstatera att SVT sprider vidare påståendet att Strålskyddsstiftelsen är en ”lobbygrupp” som ”bedriver lobbying”. Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse och vi verkar utifrån Europarådets rekommendationer i resolution 1815 och utifrån omfattande forskning och vetenskapsmäns och läkares bedömningar för att allmänheten ska få korrekt information om riskerna och skyddas bättre. Det finns inga ekonomiska intressen i botten utan anledningen till stiftelsens arbete är omtanke om människors hälsa, mänskliga rättigheter och vår gemensamma miljö och framtid.

SVT förmådde däremot att år 2013 helt korrekt beskriva Strålskyddsstiftelsen som en ideell insamlingsstiftelse utan en negativ stämpel och felaktig kritik.Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend