Strålning från surfplattor och mobiler främjar cancer visar ny forskning

surfplatta_cancer_mamma_barnEn ny stor tysk undersökning på möss bekräftar att 3G-strålning främjar tumöruppkomst. Cancereffekterna sker redan vid 0,04 W/kg vilket är 50 ggr under tillåten strålning från mobiltelefoner och surfplattor. Alla barn som använder surfplattor i skolan och förskolan utsätts för högre nivåer än detta.

– Det går inte längre att blunda för att strålningen ökar risken för cancer. Tekniken måste omedelbart bort från skolan, produkterna förses med varningstexter och gränsvärdena sänkas, säger Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

I den nya undersökningen, genomförd av forskare från Jacobs University i Bremen, exponerades nästan 300 möss under hela livstiden (72 veckor), redan från fosterstadiet, för olika nivåer av 3G-strålning: 0,04 W/kg, 0,4 W/kg och 2W/kg. Mössen exponerades dessutom för en cancerframkallande kemikalie. Ytterligare 96 möss utgjorde kontroller som endast exponerades för kemikalien. Antalet tumörer i lungor, i lever samt förekomsten av lymfom var signifikant högre i de grupper som exponerades för 3G-strålning + kemikalien jämfört med den grupp som endast exponerades för kemikalien. Ökningen av tumörer skedde vid nivåer som var mycket låga, 0,04 W/kg. Det är hela 50 gånger lägre än gällande tillåten strålning (2 W/kg) från mobiler och surfplattor.

Ny bild (2)Resultaten publicerades online i den vetenskapliga tidskriften Biochemical and Biophysical Research Communications den 6 mars 2015.

Det innebär i klartext att alla som använder en 3G-telefon, Ipad eller surfplatta exponeras för högre nivåer än dessa 0,04 W/kg som ökade förekomsten av tumörer bland mössen. Resultaten är en allvarlig varningssignal som måste tas på högsta allvar med tanke på den ökande användningen även bland små barn. I november visade ny statistik att var fjärde 2-3-åring använder surfplatta dagligen.

Även alla barn  i svenska skolor och förskolor utsätts för högre nivåer när de använder bärbara datorer eller surfplattor som kopplas upp mot wifi. Wifi liknar 3G och sänder på närliggande frekvenser.

Stärker tidigare resultat om cancerrisker

”Våra resultat kan bidra till förståelsen av de upprepade undersökningar som visar förhöjd hjärntumörförekomst bland mobiltelefonanvändare” skriver forskarna.

Undersökningen är en förbättrad, större upprepning av andra tyska forskares resultat som år 2010 också visade att 3G-strålning främjar tumöruppkomst bland möss.

”Det faktum att båda undersökningarna visar samma tumörfrämjande effekter vid nivåer under accepterade och i många länder lagstadgade gränsvärden för tillåten strålning är oroväckande”, skriver forskarna och tillägger att resultaten ger ”en väldigt tydlig signal” om att strålning uppemot 50 gånger under gällande gränsvärden främjar tumöruppkomst.

Andra forskare har också sett cancerogena effekter då mänskliga celler exponerats för strålning från 3G. Forskare från Wiens Universitet har redovisat att 3G-strålning vid 0,05 W/kg orsakar cancerogena effekter i celler – att jämföras med snarlika 0,04 W/kg i den nya undersökningen. Ytterligare exempel är den svensk-ryske forskaren Igor Belyaev, tidigare vid Stockholms Universitet, som har visat att 3G-strålning försämrar cellernas förmåga att reparera DNA-skada.

Redan under 1990-talet visade undersökningar att då möss långtidsexponerades för mobilstrålning och wifiliknande strålning sågs fler tumörer i de exponerade djuren jämfört med den oexponerade kontrollgruppen. En studie från USA rapporterade 4 ggr förhöjd förekomst av primära tumörer 1992. En australisk undersökning fördubblad tumörförekomst 1997.

Cancerklassad mobilstrålning redan år 2011

Dessa resultat läggs till en redan stor hög med belägg från undersökningar av celler, djur och människor som visar att mobilstrålning ökar risken för cancer.  Strålningen klassades redan 2011 av WHO:s internationella cancerforskningsinstitut, IARC, som ”möjligen cancerframkallande” i klass 2B. Upprepade undersökningar av mobiltelefonanvändare under de senaste åren bekräftar att mobiltelefonanvändning ökar risken för malign hjärntumör. Världsledande forskare på området anser att strålningen därför kan klassas som ”cancerogen för människa” i högsta riskklassen och i samma grupp som andra kända cancerogena ämnen exempelvis dioxin och asbest.

Surfplattor och trådlösa nätverk måste bort från skolan

Surfplattor och trådlösa nätverk (wifi) har under senare år införts i skolor och förskolor på bred front utan att någon objektiv och grundlig riskanalys har gjorts.

– Beslutsfattare på alla nivåer måste nu börja lyssna på de forskare som sedan länge varnat för att tekniken innebär oacceptabla hälsorisker och därför inte ska användas i skolan och förskolan. Barn är känsligare för alla cancerogena faktorer. Åtgärder måste vidtas nu. Tekniken måste bort från skolan och förskolan. Det är  omoraliskt att inte skydda barnen mot visade risker, säger Mona Nilsson.

Strålskyddsstiftelsen uppmanar återigen regering, ansvariga myndigheter och näringsliv att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att informera och skydda allmänheten mot den trådlösa teknikens många hälsorisker.

Fakta i korthet :

  1. Totalt närmare 300 möss som exponerades under hela livstiden eller 72 veckor för 3G-strålning och en cancerogen kemikalie fick mer tumörer i lunga, lever och lymfom jämfört med möss (kontroller) som inte exponerades för 3G. De exponerade mössen var indelade i tre grupper som exponerades för 0,04, 0,4 eller 2 W/kg. Redan i den lägst exponerade gruppen sågs en kraftig ökning av antalet tumörer.  Resultaten bekräftar och stärker liknande resultat från en annan tysk forskargrupp år 2010.
  2. Gällande gränsvärden för tillåten strålning från mobiltelefoner och surfplattor är 50 gånger högre (2 W/kg)  än de nivåers om ökade cancerförekomsten i den nya undersökningen.  Gränsvärdet saknar uttryckligen skydd mot cancer och andra effekter av längre tids exponering exempelvis ett barn som använder en surfplatta i skolan flera timmar varje dag. Det skyddar endast mot omedelbara uppvärmningseffekter och räknas som medelvärde under 6 minuter.
  3. Barn är särskilt känsliga för alla cancerogena faktorer absorberar mer strålning jämfört med en vuxen

Undersökningen, Abstract:

Tumor promotion by exposure to radiofrequency electromagnetic fields below exposure limits for humans

Alexander Lerchl mfl. Biochemical and Biophysical Research Communications. Available online 6 March 2015. Biochemical and Biophysical Research Communications (2015), doi: 10.1016/j.bbrc.2015.02.151

Abstract

We have performed a replication study using higher numbers of animals per group and including two additional exposure levels (0 (sham), 0.04, 0.4 and 2 W/kg SAR).

We could confirm and extend the originally reported findings. Numbers of tumors of the lungs and livers in exposed animals were significantly higher than in sham-exposed controls. In addition, lymphomas were also found to be significantly elevated by exposure.

A clear dose-response effect is absent. We hypothesize that these tumor-promoting effects may be caused by metabolic changes due to exposure. Since many of the tumor-promoting effects in our study were seen at low to moderate exposure levels (0.04 and 0.4 W/kg SAR), thus well below exposure limits for the users of mobile phones, further studies are warranted to investigate the underlying mechanisms.

Our findings may help to understand the repeatedly reported increased incidences of brain tumors in heavy users of mobile phones.

Highlights

  • Tumor-promoting effects of RF-EMF exposed mice have been reported in 2010.
  • We have replicated the study with higher numbers of mice per group.
  • We could fully confirm the previous results, thus the effects are reproducible.
  • Apparently, no clear dose-response relationship is evident.
  • We hypothesize that metabolic changes are responsible for the effects observed.

Fördjupning:

Microwave News som bevakat forskning om risker med elektromagnetisk strålning under 3 decennier gör en fördjupad analys och konstaterar att försteförfattaren till den nya undersökningen, Alexander Lerchl gör en U-sväng. Lerchl har under många år varit en av de mest högljudda och hårdföra strålningsskeptikerna. Han har under flera år bland annat bedrivit en hetsjakt mot forskare vid Wiens Universitet och anklagat dem för forskningsfusk. Wienforskarna hade rapporterat DNA-skador då celler exponerades för GSM- och 3G-strålning vid liknande låga nivåer-  som Lerchl själv nu konstaterat ökar förekomsten av cancer bland möss.

Så sent som i november redovisade projektledaren för REFLEX-projektet som cellstudierna ingick i att Lerchl gått så långt som att i pressen förtala  en person i REFLEX-forskarteamet. Den utpekade forskaren har därför stämt Lerchl i tysk domstol för förtal.

Referenser:

Tillman et al. 2010: Indication of cocarcinogenic potential of chronic UMTS-modulated radiofrequency exposure in an ethylnitrosourea mouse model.

Schwartz et al. 2008: Radiofrequency electromagnetic fields (UMTS, 1,950 MHz) induce genotoxic effects in vitro in human fibroblasts but not in lymphocytes

Belyeaev et al. 2009: Microwaves from UMTS/GSM mobile phones induce long-lasting inhibition of 53BP1/gamma-H2AX DNA repair foci in human lymphocytes

Strålskyddsstiftelsen: Mobilstrålning orsakar cancer

Strålskyddsstiftelsen faktablad om risk för hjärntumör och tumör i huvudområdet av mobiltelefon och trådlös telefon.

Strålskyddsstiftelsen: Fullt bevisat att mobilstrålning skadar hjärnceller.

Strålskyddsstiftelsen Faktablad: Strålningens effekter på cellnivå. Oxidativ stress och DNA-skador.

Strålskyddsstiftelsen: Var fjärde 2-3-åring använder surfplatta dagligen:

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend