Elöverkänslighet bör klassas som sjukdom. Läkare och forskare uppmanar WHO

shutterstock_75670843Elöverkänslighet bör erkännas som en sjukdom orsakad av exponering för elektromagnetiska fält. Elöverkänslighet kan i dag kopplas till exponering för strålning med stöd av faktagranskade vetenskapliga belägg och kliniska undersökningar av patienter. Att inte agera nu medför stora kostnader för samhället, konstaterar drygt 20 läkare och forskare i en gemensam skrivelse till WHO.

Pressmeddelande den 24 september 2015

Den ökande elektromagnetiska strålningen från bland annat trådlös teknik och den ökande förekomsten av kemikalier i vår miljö är en allvarlig fara för folkhälsan, konstaterar de drygt 20 läkarna och forskarna från Europa och Nordamerika i skrivelsen som nyligen sänts till WHO. De efterlyser preventiva åtgärder för att motverka en global pandemi av strålningsrelaterad ohälsa.

Vår miljö blir hela tiden allt mer förorenad av strålning och kemikalier. Samtidigt ökar elöverkänslighet och kemikalieöverkänslighet över hela världen.

Både vuxna och barn är drabbade 

Strålskyddsstiftelsen skrev nyligen om Norges fd statsminister tillika fd generaldirektören för WHO, Gro Harlem Brundtland som är elöverkänslig sedan 25 år tillbaka. Två svenska läkare har nyligen publicerat en vetenskaplig artikel med fallbeskrivning av två svenska barn och en svensk lärare som är drabbade och inte kan vistas i skolor med wifi utan att få svåra hälsoproblem i form av huvudvärk eller hjärtbesvär (mer nedan).

Elöverkänslighet kan i dag kopplas till exponering för elektromagnetisk strålning med stöd av faktagranskade vetenskapliga belägg och kliniska undersökningar av patienter.

Förkastar påståenden om inbillning

Inte bara WHO utan även nationella och internationella myndigheter och organisationer uppmanas därför att snarast erkänna elöverkänslighet samt även kemikalieöverkänslighet som verkliga sjukdomar och att de inkluderas i den internationella klassificeringen av sjukdomar (ICD). WHO och myndigheterna måste också vidta förebyggande åtgärder: ge människor korrekt information om de många hälsoriskerna med elektromagnetisk strålning och åtgärder för att särskilt skydda barn och andra känsliga grupper. De expertgrupper som utreder frågan måste också vara helt objektiva och oberoende och inte ha kopplingar till den berörda industrin, vilket inte är fallet i dag och vilket Strålskyddsstiftelsen upprepat pekat på och helt nyligen i en skrivelse till EU.

Både akut högintensiv exponering för strålning eller långvarig lågintensiv exponering kan utlösa sjukdomstillståndet. Läkarna förkastar även påståendet att elöverkänslighet skulle vara en inbillad så kallad ”nocebo”-effekt.

Beskrevs i Sovjetunionen på 1970-talet

De svenska läkarna Lena Hedendahl och Lennart Hardell har tillsammans med forskaren Michael Carlberg också nyligen publicerat en vetenskaplig artikel i ämnet som drar slutsatsen att tillståndet bör få en sjukdomsklassificering. De konstaterar också att läkare I det forna Sovjetunionen redan på 1970-talet beskrev ett ohälsotillstånd, mikrovågssyndromet, som observerades bland upp emot en fjärdel av militären som arbetade med radar och radioutrustning. Syndromet var identiskt med elöverkänslighet: trötthet, yrsel, huvudvärk, koncentrations- och minnesproblem, sömnsvårigheter. Patienterna rekommenderades minimerad exponering varpå de flesta symtom avklingade.

Barn och lärare får huvudvärk och hjärtproblem

De svenska läkarna gör också tre fallbeskrivningar av två barn och en lärare som blivit elöverkänsliga av den mycket höga strålningen i skolan. De två barnen, båda 15 år får svåra symtom, bland annat svår huvudvärk och försämrat minne av exponering för de trådlösa datorerna och nätverken i skolan. Ändå har skolledningen vägrat vidta åtgärder för att minska barnens svåra symptom.

Den tredje fallbeskrivningen gäller en lärare 47 som tidigare varit frisk men som redan tre veckor efter att skolan införde  undervisning med hjälp av trådlösa datorer började läraren få mycket hög och oregelbunden puls samt hjärtklappning och kort därpå utvecklade hon elöverkänslighet. Hon har i dag fått en annan tjänst i annan skola där läraren kan arbeta i ett klassrum utan trådlös teknik där hon mår bättre så länge hon inte utsätts för wifi.

Strålskyddsstiftelsen beskrev nyligen att WHO:s fd generaldirektör och Norges fd statsminister Gro Harlem Brundtland är elöverkänslig sedan 25 år. I en intervju med Aftenposten i slutet av augusti förklarade hon att hon får direkt huvudvärk om hon sätter en mobil mot huvudet. Redan då hon fortfarande var generaldirektör för WHO 2002 berättade hon att hon inte  kunde vistas inom fyra meter från en påslagen mobiltelefon och inte själv kunde använda dator. Gro Harlem Brundtland, också utbildad läkare, säger att det finns inga tvivel om att det finns hälsoeffekter av trådlös teknik.

Strålskyddstiftelsen rekommenderar att :

  • Gränsvärdet för tillåten strålning skärps radikalt så att de skyddar även mot visade skadliga effekter av längre tids exponering (i dag gäller gränsvärdet endast som skydd mot omedelbara effekter vid intensiv exponering under 30 minuter).
  • Trådlös teknik inte används permanent utan endast för brådskande korta samtal eller meddelanden. Fast uppkoppling till internet är säkrare . Detta gäller särskilt på förskolor, skolor, universitet, sjukhus och äldreboende.
  • All exponering för mikrovågsstrålning och lågfrekventa fält minimeras, i synnerhet gällande särskilt känsliga grupper som barn, sjuka och äldre.
  • Trådlös teknik förbjuds i skolor och i förskolor

 

Referenser:

Forskarnas och läkarnas skrivelse till WHO: länk

Electromagnetic hypersensitivity – an increasing challenge to the medical profession; Hedendahl, Carlberg, Hardell, 2015. Abstract: Hela artikeln.

Gro Harlem Brundtland: Inga tvivel om hälsoeffekter av mobilstrålning. Länk

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend