Forskning visar att strålning från mobilmaster skadar djurlivet

Strålskyddsstiftelsen har sammanställt forskning som studerat påverkan av strålning från mobilmaster och basstationer på djur och växter. Forskningen har visat att fåglar, insekter, kor och andra djur skadas av strålningen.

Strålskyddsstiftelsens nya Faktablad om mobilmaster och miljö kan läsas här.

Observationer gör gällande att kor dör i onormal omfattning, får förändrat beteende, sämre hälsa och mjölkproduktion nära mobilmaster. Det finns observationer av att träd och andra växter dör på de mest strålningsexponerade plasterna. Den kraftiga utbyggnaden av mobilmaster och basstationer har sammanfallit med en kraftig minskning av fåglar och insekter.

Forskning som gjorts stödjer observationerna. Mer forskning är angelägen eftersom lite forskning gjorts om påverkan på djurlivet i förhållande till omfattningen av utbyggnaden och den kraftigt ökande exponeringen.

Mikrovågsstrålningen har en stresseffekt på levande varelser och påverkar negativt det centrala nervsystemets funktion vilket får konsekvenser för i stort sett alla kroppsliga funktioner.

Mikrovågsstrålningen skadar djurs och insekters reproduktions- och orienteringsförmåga samt ökar dödligheten enligt forskning. En stor forskningsöversikt publicerad 2021 konstaterade att forskningen hittills visat effekter på djurlivet har setts gällande i stort sett alla funktioner: orientering, migration, födosök, reproduktion, bobyggande, beteende, försvar av revir, livslängd och överlevnad. Genetiska effekter och cellskador har observerats i stor omfattning.

Faktablad mobilmaster och miljö

Se även

Faktablad om mobilmaster och hälsaLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend