Fransk domstol: mobilmasten ska stängas av – 40 kor har dött

Sedan en 4G-mast sattes i drift 200 meter från gården i juli 2021 har 40 kor dött och mjölkproduktionen minskat kraftigt. Domstolen i Clermont-Ferrand beslutade den 20 maj att masten måste stängas av under två månader. Under tiden ska experter studera om kobesättningens hälsa förbättras.

Mjölkbonden Frédéric Salgues noterade konsekvenserna på sina mjölkkor redan inom några dagar efter att telekomoperatören Oranges 4G-mast sattes i drift i juli förra året 200 meter från gården. Mjölkproduktionen sjönk från 25 liter per ko före mastens etablering till 14 liter per ko idag. 40 av totalt 200 kor har fram till idag dött. Några kor har blivit blinda och ögonen rinner på de flesta. Hela kobesättningen äter och dricker dåligt och uppvisar förändrat beteende. Korna samlas i en klunga så långt bort från masten som möjligt (video). Analyser som gjorts av vatten och föda har inte visat något som kan förklara den försämrade hälsan hos besättningen:

– Idag är vår mjölkbesättning i ett dramatiskt magert tillstånd. Normalt väger en kalv som är 6 månader 200 kg men den som vi vägde sist vägde bara 104 kg. Enbart under den senaste veckan dog två kor, säger Fréderic Salgues

Salgues berättar vidare att han aldrig under alla år som förflutit sedan 2008 då han startade verksamheten observerat ett liknande beteende bland djuren:

– De dricker inte längre. Man känner inte igen dem. De är som zombies. De förflyttar sig som robotar. Svansarna rör sig inte längre. Det är fruktansvärt. 

Frédéric Salgues menar att det inte finns några andra faktorer än mobilmasten som kan förklara den kraftiga och snabba minskningen av mjölkproduktionen.

Domstolen i Clermont- Ferrand i centrala Frankrike begärde in ett expertutlåtande från en professor och veterinär. Denne ansåg i sitt utlåtande att masten ska stängas av under två till tre månader för att experter ska kunna undersöka mobilmastens skadliga inverkan på djurens hälsa och beteende. Om mastens avstängning leder till att mjölkproduktionen ökar och om tillståndet försämras igen när masten driftsätts efter uppehållet, så måste man medge att masten har en skadlig påverkan på djuren. Domstolen har alltså gått på expertens rekommendation.

Borgmästare oroad för folkhälsan

Frédéric Salgues säger till AFP att han hoppas att hans kor nu ska kunna återhämta sig så snart som möjligt. För honom och hans familj är domstolsbeslutet är en stor lättnad och seger eftersom de lidit svårt ekonomiskt av den försämrade djurhälsan sedan masten sattes upp förra sommaren.

Borgmästaren i byn där gården ligger, Philippe Molhérat, var högst ansvarig för beslutet att ge tillstånd för masten. Men efter att ha blivit införstådd med 4G-mastens allvarliga konsekvenser för djurbesättningen vittnade han i domstolen till förmån för djurägaren. Han sade att han befarade en mänsklig katastrof och hans oro växer för konsekvenserna för de 1500 invånarna i byn.

Telekomoperatörerna som berörs av beslutet, Orange, Free och Bougyes Telecom hävdade i domstolen att det inte finns några vetenskapliga belägg för  en koppling mellan den strålning som avges från mobilmaster och påverkan på djurs hälsa.

Tidigare artikel: över 50 lantbrukare drabbade

I november 2020 redovisade Strålskyddsstiftelsen att många andra djurägare i Frankrike drabbats på liknande sätt av dramatiskt försämrad djurhälsa till följd av inte bara mobilmaster utan även kraftledningar och vindkraftverk samt solcellsanläggningar. Över 50 lantbrukare hade drabbats av onormal dödlighet och sjuklighet bland främst kor. Orsaken misstänks vara förhöjd strålning i mark, luft och vatten orsakad av kraftledningar, mobilmaster, vindkraftverk, solceller och transformatorer.

En av de drabbade lantbrukarna vi berättade om är Stéphane Le Béchec från regionen Côtes-d’Armor. Han hade   förlorat 250 kor och kalvar under enbart 4,5 år. Kraftigt förhöjd strålning i marken och i vattnet hade uppmätts på gården. Efter drygt fyra års efterforskningar efter orsaken, är han idag övertygad om att strålningen från två mobilmaster, en kraftledning, vindkraftverk i grannskapet och solceller är orsaken till massdöden och den försämrade hälsan bland djuren. I denna video ses de två mobilmaster och den kraftledning som misstänks bidra till lidandet.

Djuren dricker onormalt lite vatten och mjölkar långt under det normala. Dödsorsakerna är bland annat hjärtattacker, stroke och blödningar. Djuren uppvisade onormalt beteende, onormalt låg kroppstemperatur (36 grader i stället för 38), urinvägsinfektioner och Stéphane Le Béchéc har även noterat att såväl fåglar som insekter hade försvunnit. Läs hela artikeln här.

Källor:

https://www.francebleu.fr/infos/societe/antenne-4g-la-justice-ordonne-une-expertise-apres-la-mort-d-une-trentaine-de-bovins-a-mazeyrat-d-1645190885

https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2022/02/17/antenne-4g-et-bovins-morts-a-mazeyrat-d-allier-une-decision-tres-attendue-sera-rendue-vendredi?fbclid=IwAR2N2MMI6mG7fm5MIg_Zt6bNHhuDLf2Z7KfEyQVUplJgbSvtxyxXX2VWBaI

https://www.zoomdici.fr/actualite/antenne-4g-mazeyrat-lexpert-judiciaire-exige-larret-des-emissions

https://www.connexionfrance.com/article/French-news/French-court-orders-4G-antenna-switch-off-over-cow-health-concerns?fbclid=IwAR2iMsXSCMC-DINDxzIpINOuCJprw3r1LGklg9syWPvsrovidFeGOLbKs0c

https://levaudsansantennes.ch/2022/05/25/fra-antenne-4g-a-mazeyrat-dallier-la-justice-ordonne-son-arret/

Hundratals kor offer för strålning från kraftledningar, mobilmaster, vindkraftverk

Uppdaterad: 3 juni 2022Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend