Hundratals kor offer för strålning från kraftledningar, mobilmaster, vindkraftverk

I Frankrike har över 50 lantbrukare drabbats av onormal dödlighet och sjuklighet bland främst kor. Orsaken misstänks vara förhöjd strålning i mark, luft och vatten orsakad av kraftledningar, mobilmaster, vindkraftverk, solceller och transformatorer.

En av de drabbade lantbrukarna är Stéphane Le Béchec från regionen Côtes-d’Armor. Han har förlorat 250 kor och kalvar under enbart 4,5 år. Kraftigt förhöjd strålning i marken och i vattnet har uppmätts på gården. Efter drygt fyra års efterforskningar efter orsaken, är han idag övertygad om att strålningen från två mobilmaster, en kraftledning, vindkraftverk i grannskapet och solceller är orsaken till massdöden och den försämrade hälsan bland djuren. I denna video ses de två mobilmaster och den kraftledning som misstänks bidra till lidandet.

Djuren dricker onormalt lite vatten och mjölkar långt under det normala. Dödsorsakerna är bland annat hjärtattacker, stroke och blödningar. Djuren uppvisar onormalt beteende, onormalt låg kroppstemperatur (36 grader i stället för 38), urinvägsinfektioner och Stéphane Le Béchéc har även noterat att såväl fåglar som insekter har försvunnit.

I en video som du kan se här visas sjuka kor och kalvar och vi varnar känsliga för mycket obehagliga bilder. Stéphane Le Béchec vill emellertid till alla att se videon även om den är chockerande. – Det här är min vardag, säger han. Han vädjar om hjälp och att alla ska dela videon.

Blinda kalvar

30 Kilometer från Stéphane driver Patrick Le Néchet en gård och han berättar för tidningen Le Parisien om de tragedier som hänt hans djur pga ökad strålning. Under fem år har 120 djur dött:

”Vi har fått blinda kalvar med hål i kraniet, med missbildningar och kalvar som bara står och snurrar runt och slår huvudet i väggen. Många djur förmår inte lägre resa sig och korna producerar mycket små mängder mjölk. De slutar dricka.

Veterinären har ingen förklaring men en geobiolog har upptäckt förhöjda elektriska fält i vattnet. Patrick Le Néchet pekar bland annat ut en solcellsanläggning hos en granne.

Geobiolog: Mobilmaster sprider markstrålning

Geobilologen Olivier Ranchy är av uppfattningen att mobilmaster kan sprida strålning från anläggning i ett större markområde om det går en vattenåder under masten. Via vattnet i marken sprids strålning vidare till närliggande gårdar och betesmarker.

Organisationen för drabbade djurägare (L’ANAST, Association Nationale Animaux Sous Tension) driver rättsprocesser för att skipa rättvisa åt de drabbade lantbrukarna. Man räknar in 57 drabbade djurägare och har anlitat advokaten François Lafforgue, känd för att ha drivit rättsprocesser gällande asbest och andra miljöföroreningar och även mobilmaster. Till tidningen Le Monde, säger Lafforge att argumentet att hälsoeffekter pga exponering för elektromagnetisk strålning skulle bero på oro faller platt när det gäller kor.

I slutet av 2019 lämnades en anmälan in till domstolen från ett tiotal lantbrukare som klagade på ”trouble anormal du voisinage”. Motparten är telekomoperatörer (mobilmaster) och energibolag (kraftledningar).

Vindkraftverk

Djuruppfödare i Frankrike har också noterat allvarlig försämring av hälsotillståndet bland djuren på de gårdar som fått vindkraftverk i närområdet. Förutom skadligt infrabuller misstänks de kraftledningar som förbinder vindkraftverken med övriga elnätet sprida smutsig el.

Enligt Dave Stetzer, expert på smutsig el, skapar vindkraftverk höga nivåer av smutsig el (dirty electricity) och dessutom markstrålning, dvs skadliga elektriska fält sprids i marken precis som kan bli fallet från mobilmaster.

Forskaren Magda Havas berättar att kor nära vindkraftparker ofta ses lyfta fötterna för att undvika att strålningen går genom deras kroppar. Elektriciteten går upp genom genom exempelvis frambenen genom kroppen och ner genom bakbenen.  Man ser också en ökad förekomst av missbildningar eller att kor och andra djur får missfall.

Enligt Havas är de allvarligaste effekterna av vindkraftverk att turbinerna genererar såväl hörbart som icke hörbart buller (sk infrabuller) som är skadligt för hälsan och miljön. Havas pekar också på att vindkraftverk även orsakar smutsig el och markstrålning i närområdet.

Redan år 2009 rapporterade Discover Magazine om en djuruppfödare i Taiwan som förlorat 400 getter och misstänkte en grupp vindkraftverk för dödsfallen. Djurägaren märkte att efter att 8 vindkraftverk satts upp i närområdet började djuren få sämre hälsa, de åt sämre, tappade i vikt och många började dö.

Faktum är att från hela världen kommer rapporter om försämrad hälsa och ökad dödlighet och missbildningar bland djur som lever nära vindkraftverk. En artikel från Australien redan 2012 berättar om missbildade lamm, hälsoproblem bland människor och dödade örnar (pga de snurrande enorma rotorbladen).

Detta med vindkraftverkens, mobilmasternas och solcellers skadliga miljöpåverkan verkar utvecklas till ännu en gigantisk miljöskandal med tanke på en massiva pågående utbyggnaden av såväl mobilmaster, vindkraftverk, solcellsanläggningar utan objektiva utredningar om och hänsyn till befintliga allvarliga rapporter om miljö- och hälsopåverkan.

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

Swish 123 049 29 83

♥♥♥

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend