50 kor har dött – mjölkbonde släckte mobilmasten

Den mjölkbonde i Frankrike som har sett cirka 50 av sina kor dö och mjölkproduktionen rasa sedan en mobilmast sattes i drift 200 meter från gården sommaren 2021, stängde nyligen själv av mobilmasten. Detta efter att en domstol dagen innan upphävt ett tidigare domstolsbeslut från maj 2022 om att masten skulle stängas av för att studera om kornas hälsa förbättrades.

Strålskyddsstiftelsen rapporterade i maj om att mjölkbonden Frédéric Salgues hade förlorat 40 kor och erfarit en dramatisk försämring av mjölkproduktionen sedan en mast för 4G sattes i drift i juli 2021, 200 meter från gården. Efter att han tagit ärendet till domstol beslutade domstolen i Clermont-Ferrand i maj att antennerna i masten skulle stängas av under en period av två månader för att studera om kornas hälsotillstånd förbättrades. Avstängningen skulle enligt beslutet ske inom 3 månader. Telekomoperatörerna (Bouygues Télécom, Free, SFR och Orange) överklagade beslutet och den 17 augusti upphävde överprövningsdomstolen  det tidigare beslutet och beslutade istället att operatörerna inte behövde stänga av masten.

Dagen därpå, den 18 augusti, stängde Salgues av strömmen till masten samtidigt som tiotals personer samt byns borgmästare närvarade. Syftet med åtgärden är att studera om kornas hälsotillstånd förbättras om masten stängs av.

50 kor har dött under ett år

Cirka 50 kor ska enligt Salgues ha dött fram till augusti 2022, det vill säga under endast ett år med masten i närheten. Detta i en besättning bestående av 200 kor som tillhör de bästa i regionen. Mjölkproduktionen har samtidigt gått ner till 10 liter per ko och dag från tidigare 25-30 liter. Korna har fått förändrat beteende, rör sig onormalt och har andra hälsoproblem.

Telekomoperatörernas advokater hade i domstolen hävdat att det saknas vetenskapliga belägg för att kor skadas av elektromagnetiska fält och strålning från mobilmaster.

Det är inte sant eftersom (även om det finns förbluffande lite forskning gjort på området) det finns forskning som visat att kalvar fått grå starr i onormal omfattning i närhet av mobilmaster. Det finns även forskning som visar allvarliga skador på grisar.

Å andra sidan  saknas det helt forskning som visar att kor inte skadas av mobilmaster. Telekomoperatörerna agerar tydligt för att sådan kunskap inte ska inhämtas.

I juni 2022 beslutade en annan fransk domstol att en bonde ska få skadestånd på 460 000 Euros (cirka 4,6 miljoner svenska kronor) på grund av de skador på kobesättningen som en kraftledning från EDF orsakat under många år. Även i detta fall hade mjölkproduktionen rasat och skadeståndet gäller bland annat ersättning för den försämrade mjölkproduktionen.

Mjölkbondens advokat konstaterar att beslutet innebär att det är förbjudet att efterforska sanningen om huruvida korna skadas av masten eller inte, vilket beslutet från maj 2022 gick ut på.

Uppdatering 25 oktober 2022: Säljer korna

Den 25 oktober rapporterar tidningen Le Temps att mjölkbonden Frédéric Salgues har börjat sälja av sina kor. Operatören har återigen driftsatt mobilmasten och det är omöjligt att fortsätta verksamheten. Samma morgon som intervjun gjordes dog ännu en kalv. Salgues har klippt av elkabeln till masten flera gånger och efteråt har korna mått bättre en stund fram tills att operatören har driftsatt masten igen. Alla utom 30 kor ska säljas och drygt 100 har redan sålts till andra gårdar. I februari nästa år väntas ett beslut i domstolen i Puy-en-Velay i ärendet men Salgues är pessimistisk över möjligheten att få till stånd ett permanent beslut om att masten ska stängas av.

Svenskt fall

För drygt 15 år sedan kontaktades Mona Nilsson, idag verksamhetsansvarig för Strålskyddsstiftelsen, av ett svenskt par som drev en mjölkgård i södra Sverige. Sedan en mast för 3G satts upp cirka 300 meter från gården hade korna fått kraftigt försämrad hälsa och kastade kalvar i onormal omfattning. Korna mjölkade sämre, åt dåligt och ville inte vistas utomhus. Efter ett år gav lantbrukarparet upp och sålde alla kor. Det blev omöjligt att fortsätta verksamheten. Det enda som förändrats var mobilmasten och masten det enda som kan förklara den dramatiskt försämrade djurhälsan.

Det saknas helt forskning som visar att mobilmaster inte skadar kor

Det finns ingen forskning som visar att strålning från mobilmaster inte skadar kors och andra djurs hälsa. Enligt ett faktablad som Strålskyddsstiftelsen sammanställt finns det däremot flera studier som visar att djur, inklusive kor, skadas av sådan strålning.

Tidigare artiklar i ämnet:

Fransk domstol: mobilmasten ska stängas av – 40 kor har dött

Hundratals kor offer för strålning från kraftledningar, mobilmaster, vindkraftverk

Källor:

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/haute-loire-l-e2-80-99antenne-relais-soup-c3-a7onn-c3-a9e-de-tuer-des-vaches-coup-c3-a9e-par-l-e2-80-99-c3-a9leveur/ar-AA10OvyT

https://www.leparisien.fr/faits-divers/haute-loire-une-antenne-relais-soupconnee-de-tuer-les-vaches-dun-eleveur-finalement-conservee-17-08-2022-DPDYEGWM3BHS3DJT3BPZKUL3GA.php

https://www.nouvelobs.com/societe/20220819.OBS62190/en-haute-loire-l-antenne-4g-de-la-discorde-coupee-par-un-agriculteur.html

https://sat.gstsvs.ch/fileadmin/media/pdf/archive/2012/02/SAT154020082.pdf

 

Uppdaterad: 25 oktober 2022Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend