Fransk domstol: mobilmasten ska stängas av – 40 kor har dött

Sedan en 4G-mast sattes i drift 200 meter från gården i juli 2021 har 40 kor dött och mjölkproduktionen minskat kraftigt