Psykisk ohälsa en effekt av ökad strålning från trådlös teknik

 

Enligt Försäkringskassans senaste statistik ökade antalet sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser med 111 procent mellan 2011 och 2016 och utgör i dag 45% av alla pågående sjukskrivningar. Den ökande psykiska ohälsan, som även drabbar barn och ungdomar, är en förväntad effekt av den kraftigt ökande exponeringen för strålning från trådlös teknik som skett under samma period, visar en rapport från Strålskyddsstiftelsen. Omfattande forskning visar att strålningen orsaka psykisk ohälsa.

År 2011 utgjorde psykiatriska diagnoser 33 procent av alla sjukfall, men år 2016 hade andelen ökat till 45 procent, skriver Försäkringskassan.

Kvinnor är mer drabbade än män. 49% av kvinnorna är sjukskrivna pga en psykiatrisk diagnos.

Hjärnan är känslig för strålning

Hjärnan är mycket känslig för elektromagnetisk strålning. Effekterna på det centrala nervsystemets funktion av mikrovågsstrålning som används i trådlös teknik har beskrivits i den vetenskapliga litteraturen sedan ett drygt halvsekel tillbaka. Svaga elektromagnetiska signaler används av hjärnan för att styra och kontrollera viktiga kroppsliga funktioner. Det är därför inte särskilt förvånande att hjärnans funktion påverkas av den trådlösa teknikens betydligt starkare signaler.

Mikrovågssyndromet = psykisk ohälsa

Symtombilden kallad radiofrekvenssjukan eller mikrovågssyndromet var ansedd som bevisad och erkänd som en effekt av mikrovågor inom den sovjetiska medicinen. Observerade och beskrivna effekter på nervsystemet av mikrovågsstrålning eller radiofrekvent strålning från trådlös teknik är:

Huvudvärk, sömnsvårigheter, trötthet, svettningar, yrsel, synrubbningar, depressioner, ångest, ökad stresskänslighet, irritationsbenägenhet, beteendestörningar, minnes- koncentrations- och inlärningsproblem, hjärtpåverkan/tryck över bröstet och rubbad sköldkörtelfunktion. Det är en symtombild som motsvarar ”psykisk ohälsa”.

Dr Robert O Becker, en av världens mest framstående forskare på området, skrev 1990 att de kända effekterna av strålningen i främst var förändringar av hjärnans funktion som resulterar i förändrat beteende, försämrad inlärning, depression, och stresseffekter.

Effekterna på psykisk hälsa bekräftade under senare år

Hälsoriskerna av mikrovågsstrålning utreddes av den franska myndigheten för säkerhet i arbetslivet ANSES, som i en rapport utgiven 2016 redovisade att barns psykiska hälsa och kognitiva förmåga kan påverkas negativt av trådlös teknik.

År 2015-2016 har 225 vetenskapsmän verksamma på området i ett gemensamt ställningstagande konstaterat att allt fler undersökningar under senare år visat negativa effekter för den psykiska hälsan vid nivåer som människor exponeras för, under gällande gränsvärden/riktlinjer.

En internationell expertrapport (Bioinitiative report) redovisade 2014 att sammanlagt 234 undersökningar publicerade melan 2007 och 2014 visar att strålning från trådlös teknik och lågfrekventa fält påverkar centrala nervsystemet negativt. Upprepade undersökningar visar att nervceller dör och att minnet försämras.

Barn och unga och de ofödda fostren utsätts för särskilt stora risker, vilket bland annat konstaterades av den franska myndighetsrapporten ANSES 2016. Barn absorberar mer strålning och deras nervsystem är under utveckling. Nervsystemet utvecklas genom hela tonåren. Forskningen har visat att när foster exponeras i moderlivet kan hjärnan få bestående skador och beteendestörningar (ADHD-liknande) samt försämrat minne.

Strålskyddsstiftelsen publicerade hösten 2016 en rapport som pekade på sambanden mellan den ökande psykiska ohälsan och den ökande exponeringen för strålning från trådlös teknik.

Kriskommission behövs för att rädda folkhälsan

I stället för att lyfta upp frågan på bordet och seriöst och objektivt granska beläggen för allvarliga långsiktiga hälsorisker och kopplingen till psykisk ohälsa vill regeringen och ansvariga myndigheter i stället främja ytterligare strålningsexponering med 5G, vilket Strålskyddsstiftelsen nyligen beskrivit. Att fortsätta att blunda de omfattande vetenskapliga beläggen som styrker hälsorisker samt samband med skenande ohälsa och samtidigt verka för ännu mer skadlig strålningsexponering är oansvarigt.

– Ansvariga myndigheters svek mot människor i Sverige är enormt. De har under många år bortsett från kända fakta och vilselett om vad man sedan länge känt till om hälsoriskerna, i strid med kravet på saklighet och opartiskhet i regeringsformen.

Strålskyddsstiftelsen upprepar behovet av en kriskommission om frågan om den ständigt ökande strålningens hälsorisker och dess konsekvenser för folkhälsan. Det är dags att våra svenska myndigheter och regeringen objektivt och opartiskt lyfter strålningens hälsorisker, lyssnar på de som pekar på riskerna och samverkar kring hur man ska hantera riskerna för att på allvar förebygga psykisk ohälsa.

– Hälsoriskerna är inte begränsade till psykisk ohälsa utan gäller även cancer och degenerativa sjukdomar, säger Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

Länk till Strålskyddsstiftelsens rapport om psykisk ohälsa.Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend