Belgien lagstiftar om förbud mot reklam för mobilanvändning

Den belgiska regeringen förbjuder mobilreklam riktad till barn under 14 år samt försäljning av mobiler utformade för barn som är 7 år eller yngre eftersom undersökningar visat ökad risk för hjärntumör. Sedan tidigare rekommenderar regeringen belgiska barn att endast använda mobilen för korta nödvändiga samtal. År 2010 införde Frankrike en snarlik lagstiftning, men i Sverige saknas det.

Pressmeddelande 2013-03-08

Den belgiska regeringen motiverar lagförslaget med att WHO:s cancerforskningsinstitut IARC år 2011 klassat mikrovågsstrålning från trådlös teknik som ”möjligen cancerframkallande”, klass 2B, i samma klass som bly och DDT. Forskningen visar att mobilanvändning ökar risken för malign hjärntumör och tumörer i området där mobilen vanligen hålls. Barn är känsligare för cancerframkallande faktorer och de absorberar dubbelt så mycket strålning som en vuxen man. Användningen av mobiltelefoner har exploderat bland barn de senaste åren.  Sammantaget har det föranlett den belgiska regeringen att vidta åtgärder för att förbättra barnens skydd mot strålning.

Den belgiska hälso- och konsumentministrarna Laurette Onkelinx och Johan Vande Lanotte presenterade lagförslaget vid en presskonferens i Bryssel i förra veckan. I korthet går det ut på:

  • Förbud mot reklam för mobilanvändning riktad till barn under 14 år.
  • Förbud mot försäljning av mobiler utformade för barn 7 år eller yngre.
  • Tydlig angivning av hur mycket mobilen strålar (i SAR-värde) för varje mobilmodell vid försäljning och i reklam.

”Internationella undersökningar säger tydligt att det är möjligen cancerframkallande”, sade Laurette Onkelinx till Tv-kanalen RTBF. Regeringens medicinska expert, Jacques Vanderstraeten, påpekade att eftersom barnens hjärnor är under ständig utveckling är de extra känsliga för skadlig påverkan. [1]

Liknande lagstiftning antogs av den franska senaten 2010 som dessutom förbjöd användning av mobiltelefon i grundskolan.

Redan i augusti 2011 lämnade den belgiska regeringen rekommendationer om att minska hälsoriskerna genom att undvika långa och onödiga mobilsamtal, hellre sända SMS än samtala samt använda handsfree och inte använda mobilen vid dålig täckning. Barn kan SMS:a men endast använda mobilen om det är absolut nödvändigt och vid dessa tillfällen använda högtalarfunktionen.[2]  Rekommendationerna lämnades efter att IARC två månader tidigare bedömt strålningen från mobiltelefoner som möjligen cancerframkallande, efter en utvärdering av all forskning på området med hjälp av 31 internationella experter.

I Sverige saknas fortfarande försiktighetsrekommendationer om barns mobilanvändning till skillnad från många andra EU-länder. Trots att forskningen alltmer visar att mobilanvändning och mikrovågsstrålning ökar risken för exempelvis sömnsvårigheter, huvudvärk, psykisk ohälsa och cancer ökar användningen av mobiler och trådlös teknik som avger mikrovågsstrålning bland barn i Sverige.

– Det är fullständigt oacceptabelt att Sveriges regering och myndigheter inte informerar brett om riskerna med barns användning av mobiler och trådlös teknik. Gällande riktlinjer för mobilstrålning är varken anpassade för barnen eller för dagens utbredda användning,[3] säger Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

Strålskyddsstiftelsen har gett ut en informationsbroschyr, Uppkopplade barn, som informerar om riskerna, barns särskilda känslighet samt om hur barn och ungdomar kan använda IT på ett säkrare sätt. Broschyren ger också exempel på åtgärder och rekommendationer som ges i andra länder.

På Strålskyddsstiftelsens webbplats finns även information om barns särskilda känslighet.

 

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats. www.stralskyddsstiftelsen.se


[3] Gällande riktlinjer för mobilstrålning, även kallade gränsvärden, skyddar endast mot omedelbara uppvärmningseffekter av 6 minuters exponering och utesluter alla effekter av längre tids exponering, exempelvis cancer. Se även https://stralskyddsstiftelsen.se/op/juridik/gransvardenLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend