Umeå blir första 5G-experimentstaden

Umeå ska bli den första experimentstaden i Sverige för det nya trådlösa mobilnätet 5G. 5G innebär en massiv ökning av cancerklassad mikrovågsstrålning och 209 vetenskapsmän och läkare har tillsammans begärt att utbyggnaden stoppas pga allvarliga befarade konsekvenser för människors hälsa och för miljön via 5G appeal. 5G i Umeå ska börja i ”skarpt” läge på Universitetet och Universitetssjukhuset redan år 2019.

I förra veckan uppgavs i media, bland annat SVT och SR, att Umeå ska bli Sveriges första experimentstad för 5G-tester. Målen är bland annat Europas första ”5G-universitet” och ”5G-universitetssjukhus”, uppger SR. Det innebär att studenter och anställda vid Universitetet samt sjuka och anställda inom vården kommer att bli de första påtvingade deltagarna i det gigantiska och mycket riskfyllda 5G-experimentet.

Under  juni – december 2018 sker förberedelser och projektering
Under 2019 – 2021 är det ”skarpt projekt”. Är det då man börjar skjuta skarpt med mikrovågsstrålning mot invånarna som är oinformerade/desinformerade om risktagandet och om de hundratals vetenskapsmännens varningar?

Strålskyddsstiftelsen har upprepat pekat på att det dels helt saknas forskning som visar att 5G i sig är säkert för människors hälsa och för miljön och dels att 5G plus redan befintlig strålning från 3G, 2G, 4G och WiFi mm är säkert. Regeringen har påstått att man gjort en riskbedömning men kan inte lämna ut en riskbedömning. Strålsäkerhetsmyndigheten har å andra sidan under inledningen av sommaren börjat fundera på om man eventuellt borde göra en riskbedömning.

På sin webbsida skriver Umeå 5G som finansieras gemensamt av fem offentliga aktörer, Umeå kommun, Umeå universitet, Umeå Energi och Västerbottens läns landsting samt Umeå Science Park, som också är projektägare.

”Umeå 5G är en satsning som ska etablera Umeå som Sveriges första 5G-stad. Hela Umeå ska bli en testmiljö för att utveckla nya digitala lösningar, produkter och tjänster som ger samhällsnytta och en bättre vardag för invånarna.

Fem offentliga aktörer i Umeå samarbetar för att under 2018 och 2019 bygga upp en infrastruktur som kommer att innehålla det första 5G-universitetssjukhuset och 5G-universitetet i Europa.”

Gällande hälsa och säkerhet skriver Umeå 5G:

”– 5G kräver fler sändare och antenner än 4G, hur påverkar det miljön och hälsan för invånarna?

Visserligen krävs fler sändare med 5G-teknik än 4G, men de är mindre, mer precisa, och är inte uppkopplade hela tiden utan bara när de behövs. 5G ger inte mer påverkan än 4G – troligtvis mindre. Vi kommer att undersöka hälso-, design- och miljöaspekterna av en uppkopplad stad som bygger på vetenskapligt beprövad kunskap, för att reda ut de frågetecken som finns.”

5G ger extremt mycket mer strålning.  Fel av Umeå 5G

Enligt uppgifter från Ericsson kommer 5G att orsaka ett så stort tillskott av mikrovågsstrålning att gränsvärdet i länder som Ryssland, Polen, Italien och Schweiz kan komma att överskridas inom 115 från en basstation i en stad. Det medför att det kan bli svårt eller omöjligt att bygga ut i dessa länder. Att hävda att strålningen inte skulle öka eller troligtvis bli mindre grovt felaktigt/okunnigt.

Även en vetenskaplig rapport från USA har konstaterat att 5G orsakar ”signifikant högre strålningsexponering” och att det kan komma att utgöra en direkt hälsorisk att vistas nära en 5G basstation:

”5G orsakar signifikant högre strålning än nuvarande system pga högre koncentration av mikrovågsenergi”….”När en person närmar sig en 5G basstation (fasstyrd gruppantenn) blir värdet ett avsevärt hälsoproblem och mer forskning behövs innan 5G kan rullas ut.[iii]

Strålskyddsstiftelsen anser att det är oacceptabelt att människor i Sverige tvångsexponeras för mer mikrovågsstrålning genom 5G vars konsekvenser för hälsan är helt outredda och outforskade. Det strider mot internationella konventioner att tvinga människor att delta i experiment i synnerhet om de inte gett sitt aktiva medgivande och dessförinnan fått objektiv information om risktagandet. Det strider mot svensk miljölagstiftning att bedriva en verksamhet som kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet. (MB kap. 2). 209 vetenskapsmän och läkare anser att 5G kan leda till allvarliga konsekvenser för folkhälsan varför utbyggnaden bör stoppas enligt MB kap. 2.

Epoch Times belyser Strålskyddsstiftelsens kritik av 5G och utbyggnaden i en artikel.

Läs tidigare artiklar om 5G. Tema 5G

5G appeal

 

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend