Kalifornien varnar för hälsorisker med mobiler

Video från TIME

Forskning tyder på att användning av mobiler kan påverka människors hälsa i form av förhöjd risk för hjärncancer, lägre antal spermier samt huvudvärk, påverkan på minne, inlärning, sömn och beteende. Eftersom användningen fortsätter att öka, särskilt bland barn som kan vara särskilt känsliga, samtidigt som forskare är oense om riskerna, har Kaliforniens Folkhälsomyndighet gett ut en broschyr som ger råd om hur exponering för mobilstrålning kan minskas.

Kaliforniens Folkhälsomyndighet, CDPH, (California Department of Public Health) publicerade den 13 december 2017 en informationsbroschyr som ger råd om hur exponering för strålning från mobiler kan reduceras och informerar om några potentiella hälsorisker som forskningen visat.

”Eftersom användningen av smarttelefoner fortsätter att öka i USA, särskilt bland barn, utfärdade Kaliforniens Folkhälsomyndighet (CDPH) idag vägledning för individer och familjer som vill minska exponeringen för radiofrekvensenergin från mobiltelefoner. Även om det vetenskapliga samfundet inte har nått enighet om riskerna med mobiltelefonanvändning, tyder forskning på att intensiv användning under längre tid kan påverka människors hälsa”, skriver CDPH i ett pressmeddelande.

Hjärncancer samt huvudvärk, sämre inlärning, minne och sömn

I broschyren skriver CDPH att:

Vissa laboratoriestudier och studier av människor har visat möjlig förhöjd risk för cancer och andra hälsoproblem för de som använt mobilen mycket under lång tid. Hälsoeffekterna inkluderar:

 • Hjärncancer och tumör på hörselnerven
 • Lägre antal spermier och inaktiva eller mindre rörliga spermier
 • Huvudvärk
 • Påverkan på inlärning, minne och beteende
 • Påverkan på sömn

Barn kan vara utsatta för högre risker

Barn kan vara utsatta för högre risker för skada eftersom strålningen kan nå ett större område av hjärnan.  Ett barns hjärna och kropp utvecklas genom hela tonåren och följden kan bli att barn och ungdomar skadas mer. Några studier på barn och ungdomar har visat effekter i form av försämrad hörsel, tinnitus, huvudvärk och försämrat välbefinnande, skriver CDPH. Mobiltelefonanvändningen i USA, liksom i Sverige, har ökat dramatiskt de senaste åren. Omkring 95 procent av amerikanerna äger en mobiltelefon. Dessutom är den genomsnittliga åldern när barnen får sin första telefon nu bara 10 år. En majoritet av ungdomar håller sina telefoner på eller nära kroppen större delen av dagen och medan de sover.

”Barnens hjärnor utvecklas genom tonåren och kan vara mer drabbade av mobiltelefonanvändning. Föräldrar bör överväga att minska tiden deras barn använder mobiltelefoner och uppmuntra dem att stänga av enheterna på natten”, säger Dr. Karen Smith, direktör vid CDPH.

Forskarna är oense

Dessa studier fastställer inte definitivt en koppling och forskare är oense om mobiltelefoner orsakar hälsoproblem och hur stora riskerna är. Mobiltelefoner avger radiofrekvensenergi när de skickar och tar emot signaler till och från mobilmaster och vissa forskare och folkhälsoansvariga anser att denna energi kan påverka människors hälsa, fortsätter CDPH.

”Även om vetenskapen fortfarande utvecklas är det oro bland vissa folkhälsoarbetare och allmänheten om effekterna av långsiktig och hög exponering för den energi som emitteras av mobiltelefoner. Vi vet att enkla steg, till exempel att inte hålla telefonen i fickan och flytta den bort från sängen på natten, kan bidra till att minska exponeringen för både barn och vuxna”, säger Dr. Karen Smith.

Undvik att hålla mobilen mot huvudet

Rekommendationerna från CDPH inkluderar:

 • Håll ut mobilen från kroppen.
 • När du talar i mobilen undvik att hålla den mot huvudet – använd högtalare eller headset.
 • Sänd textmeddelande i stället för att tala i mobilen
 • Minska användning när signalen är svag
 • Förvara mobilen i en ryggsäck, portfölj eller väska, INTE i en ficka, BH eller bälteshållare.
 • Minska användningen av mobiltelefoner för att ladda ner eller upp ljud, video, eller stora filer och håll avstånd till kroppen.
 • Håll telefonen borta från sängen på natten
 • Undvik produkter som hävdar att de blockerar radiofrekvensenergi. Dessa produkter kan i stället öka din exponering.
 • Minimera eller undvik att använda mobilen i tåg, buss eller bil som åker fort eftersom mobilen då sänder högre strålning.

Hela pressmeddelandet från CDPH

Broschyren

Mer i ämnet:

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/03/halsomyndighet-hemligholl-rad-om-forsiktighet-med-mobiler/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/12/frankrike-forbjuder-mobiler-i-skolorna/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/11/felaktig-miljohalsorapport-fran-folkhalsomyndigheten-om-stralningsrisker/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/12/ett-brott-att-satta-skarmar-framfor-barn-anser-professor/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/09/mobilstralning-orsakar-dna-skador-och-tumorer-i-storsta-studien/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/08/cancerexpert-bevisen-kan-inte-langre-ignoreras-mobilstralning-orsakar-cancer/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/04/domstol-mobilanvandning-orsakade-hjarntumor/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/03/cypern-skyddar-barnen-battre-an-sverige-mot-stralning/

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend