Ökande bevis att mobilstrålning och magnetfält skadar DNA och orsakar oxidativ stress

Majoriteten av forskningen visar att strålningen orsakar DNA-skador och oxidativ stress enligt en ny analys av samtliga 833 studier publicerade mellan 1990 och 2016.

Mikrovågsstrålning eller radiofrekvent strålning sänds ut från mobiltelefoner, mobilmaster, WiFi, surfplattor och bärbara datorer, mm produkter. Frekvenser från 100 KHz – 300 GHz.

Mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer avger också lågfrekventa magnetfält. Andra vanliga källor till förhöjda magnetfält är kraftledningar, elledningar, transformatorer mm. Frekvenser från 0 – 300 Hz.

Cancer

Båda strålningsformerna är klassade som ”möjligen cancerframkallande” Grupp 2B av WHO:s cancerforskningsinstitut IARC,. Flera forskare och experter anser att klassningarna i dag bör skärpas till högsta klassen, ”cancerogen för människa” Grupp 1 alternativt Grupp 2A, troligen cancerframkallande.

Den nya sammanställningen är gjord av Professor emeritus Henry Lai, som själv forskat på effekter av mikrovågsstrålning och lågfrekventa magnetfält. Under 1990-talet visat att såväl mikrovågsstrålning vid WiFi-liknande frekvens (2,45 GHz) som lågfrekventa magnetfält orsakar DNA-skador vid nivåer under dagens gränsvärden för tillåten strålning.

833 studier

Totalt har 833 studier publicerade mellan 1990 och 2016 studerat oxidativ stress och/eller DNA-skador av exponering för radiofrekvent eller mikrovågsstrålning samt lågfrekventa elektromagnetiska fält.

Sammanställningen visar att den övervägande majoriteten av studierna visar att exponering för radiofrekvent strålning eller mikrovågor och lågfrekventa magnetfält orsakar oxidativ stress och skadar DNA. Dessutom visar övervägande delen av forskningen neurologiska effekter av båda strålningsformerna.

Bevisen för DNA-skador och oxidativ stress kommer från såväl djurstudier (in vivo) som studier av exponerade celler (in vitro).

Mikrovågsstrålning eller radiofrekvent strålning

  • 90% (180 av totalt 200) av all forskning som undersökt oxidativ stress visar signifikanta effekter
  • 64% (49 av totalt 76) av all forskning som studerat DNA-skador visar signifikanta effekter
  • Av dessa är 30 st djurförsök och 24 av dessa visar signifikanta effekter.

Lågfrekventa magnetfält

  • 87% (162 av totalt 186) av all forskning som studerat oxidativ stress redovisar signifikanta effekter.
  • 74% (34 av totalt 46) all forskning som studerat DNA-skador visar signifikanta effekter.
  • 87% (13 av 15) av alla djurförsök som studerat skador på DNA visar signifikanta effekter.
Tabell 1 Antal vetenskapliga studier mellan 1990 och 2016 som visar oxidativ stress eller DNA-skada av exponering för radiofrekvent strålning/mikrovågsstrålning (RF) eller lågfrekventa magnetfält (LEMF). Blå och gröna staplar representerar studier som rapporterar signifikanta effekter. Röda och lila är studier som redovisat inga effekter.

                             RF/mikrovågsstrålning                      Lågfrekventa magnetfält

Effekter på nervsystemet i 235 av 325 studier

  • 72%  (235 av 325) av all forskning som studerat effekter på nervsystemet av radiofrekvent eller mikrovågsstrålning visar dessutom signifikanta effekter

Vad innebär DNA-skada och oxidativ stress?

Oxidativ stress är en obalans mellan produktion av skadliga reaktiva syreradikaler (fria radikaler) och kroppens eget försvar mot dessa.  Oxidativ stress kan ligga bakom många olika sjukdomar bland annat neurodegernativa sjukdomar exempelvis Alzheimers och ALS, genförändringar, caner, kroniskt utmattningssyndrom, hjärt- och kärlsjukdomar, inflammatoriska sjukdomar, för tidigt åldrande mm. Mer info

DNA-skador är skador på cellens DNA som leder till att den normala strukturen förändras. Om skadan inte repareras kan det i sin tur leda till förändringar i arvsmassan och sjukdomar. DNA-skador under fosterstadiet kan t ex leda till missfall eller sjukdomar pga kromosomavvikelser och medfödda missbildningar . Skador som uppstått i olika organ senare under livet kan bland annat leda till cancer men även många andra sjukdomar. Mer info

Strålsäkerhetsmyndigheten ignorerar bevisen

Vid Strålsäkerhetsmyndighetens senaste expertseminarium i maj 2016 redovisades att forskningen genomgående observerat att lågfrekventa magnetfält ökar risken för Alzheimers, ALS och barnleukemi. Dessutom hade majoriteten av studierna visat förhöjd risk för vuxencancer. Flera undersökningar har dessutom visat förhöjd risk för hjärntumör. Läs mer här

Gällande forskningen om radiofrekvent strålning finns ännu inga studier av risk för Alzheimers, ALS bland människor som exponerats för förhöjda nivåer men studier på djur indikerar att sådana risker föreligger då man rapporterat skadliga förändringar i hjärnan och i hjärnceller, bland annat från den svenska Salfordgruppen i Lund. Forskningen av mobilanvändare visar genomgående förhöjd risk för hjärntumör och närboende till mobilmaster och radio/TV-master har förhöjd risk för cancer enligt flera undersökningar.

Men resultaten ignoreras eftersom myndighetens expert och ICNIRP.s ordförande Eric van Rongen påstår att det är ”omöjligt” att dra någon slutsats av de tillgängliga studierna. Samma problem har inte professor Henry Lai eller hundratals andra forskare verksamma på området. Hör Eric van Rongen här och bedöm om han är trovärdig när han bortförklarar alla dessa studier.

Källa och sammanställningar av dessa undersökningar: http://www.saferemr.com/2018/02/effects-of-exposure-to-electromagnetic.html

Mobilstrålning ökar risken för cancer, läs listan av bevis.

Lågfrekventa magnetfält ökar risken för Alzheimers, ALS, cancer, läs om bevisen.

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend