Psykisk ohälsa ökar bland 11-åriga barn

Självrapporterade besvär som huvudvärk, nedstämdhet och sömnsvårigheter har ökat bland 11-åringar mellan 2013/2014 och 2017/2018 och har aldrig tidigare varit så vanligt som i dag enligt en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Skolstressen bland 11-åriga flickor ökar också och allt färre uppger att de trivs mycket bra i skolan. Samtidigt blundar myndigheterna och regeringen för den viktigaste orsaken: den parallellt ökande användningen av trådlös teknik trots att de vetenskapliga beläggen är starka och växande.

Foto: Shutterstock

Skolbarns hälsovanor är en återkommande enkätundersökning bland 11-, 13- och 15-åringar. Andelen flickor med flera psykosomatiska besvär har ökat från 29 till 41 procent de senaste fyra åren och för pojkar har ökningen varit från 20-30 procent.

Andelen 11-åringar som uppger psykosomatiska besvär är den högsta sedan studien började 1985/86.

När det gäller 13- och 15-åringar har andelen med psykosomatiska besvär ökat kontinuerligt under de senaste decennierna och är fortsatt hög.

Folkhälsomyndigheten har uppfattningen att det är skolan som är en viktig förklaring till utvecklingen och man konstaterar att man ”ännu inte lyckats vända trenden”.

Detta innebär ett allvarligt underkännande av Folkhälsomyndighetens och regeringens insatser för att komma tillrätta med det ökande problemet med ökad psykisk ohälsa bland barn och unga. Vi känner ju även till att den psykiska ohälsan ökar bland vuxna.

Elefanten i rummet: strålningen

Strålskyddsstiftelsen har upprepat de senaste åren pekat ut den ökande användningen av trådlös IT-teknik som sänder ut höga nivåer av strålning som en viktig faktor bakom den nu allvarliga utvecklingen. Det som nu observeras och redovisas i rapport efter rapport, år efter år, om ökad psykisk ohälsa både bland barn och unga är tyvärr en förväntad effekt av ökad exponering för mikrovågsstrålning från trådlös IT-teknik (WiFi, mobiler, surfplattor, mobilbasstationer mm).

Sedan decennier har forskare beskrivit och rapporterat att mikrovågsstrålning som sänds ut från denna teknik orsakar en symtombild som nu ökar i hela befolkningen och som kallas psykisk ohälsa (sömnsvårigheter, huvudvärk, onormal trötthet, koncentrations- och minnesproblem, nedstämdhet mm). Den ökande användningen av tekniken och den därmed ökande exponeringen för mikrovågsstrålning har sammanfallit med ökningen av den psykiska ohälsan – men även med olika cancerformer som också kan misstänkas vara en följd av ökad användning (sköldkörtelcancer, cancer i huvud- och hals, hjärntumörer).

Hur länge ska media, myndigheter, beslutsfattare och ansvariga för skolan fortsätta att blunda för elefanten i rummet – den trådlösa IT-tekniken – när det gäller orsaker till den ökande ohälsan?

Det är inte så konstigt  att Folkhälsomyndigheten inte lyckats vända trenden eftersom man inte gjort eller gör något åt den sannolikt viktigaste orsaken: den ökande strålningen, utan i stället vilseleder beslutsfattare om kända effekter pga strålningen bland annat via Miljöhälsorapporten 2017.

Referenser:

Folkhälsomyndigheten Skolbarns hälsovanor

Felaktig Miljöhälsorapport från Folkhälsomyndigheten om strålningsrisker. Länk

Mobiler och surfplattor försämrar barns och ungdomars sömn. Starkt och entydigt samband i forskningen. Länk

Dramatisk ökning av psykisk ohälsa en effekt av ökad strålning. Länk 

Rapport om samband psykisk ohälsa och strålning. Strålskyddsstiftelsen. Länk

Lärare blev sjuk av strålning i skolan. Länk

Fransk myndighet varnar för faror för barn med trådlös teknik. Länk

Kraftig ökning av cancer i huvud och hals visar ny cancerstatistik. LänkLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend