Rekordhögt antal svenska barn har sömnsvårigheter

Aldrig tidigare har så många svenska skolbarn i åldern 11-15 år haft sömnsvårigheter som nu. 39% av flickorna i åldern 13 och 15 år har sömnsvårigheter mer än en gång i veckan . Strålning från trådlös teknik, som kan orsaka sömnsvårigheter och andra symtom, har  under de senaste åren ökat kraftigt i barnens skol- och hemmiljö.

Folkhälsomyndighetens nya rapport över skolbarns hälsa visar att allt fler skolbarn i åldern 11-15 år har sömnsvårigheter minst en gång i veckan. Bland fickor i åldern 13 och 15 år har så stor andel som 39% sömnsvårigheter minst en gång i veckan. Även andra psykiska symtom som nedstämdhet, irritation och nervositet ökar. Ökningen har varit särskilt kraftig sedan 2009. Under samma period har trådlösa nätverk och surfplattor införts på bred front i skolor och i barnens hemmiljö.

Forskningen visar att strålning orsakar sömnsvårigheter

Upprepade undersökningar har visat att strålning från trådlös teknik kan orsaka flera ohälsosymtom, bland annat sömnsvårigheter, huvudvärk, ökad irritation och nedstämdhet. Effekterna har visats i såväl undersökningar av de som bor i närheten av mobilmaster och av mobilanvändare samt dessutom i laboratorieundersökningar samt i djurförsök.

En omfattande forskningsgenomgång från en grupp internationella oberoende experter publicerad i januari 2013 visade att forskningen visat att majoriteten av forskningen visat att elektromagnetiska fält har en negativ påverkan på produktionen av sömnhormonet melatonin samt att närboende till mobilmaster har ökad förekomst av sömnproblem. Upprepade laboratorieundersökningar har visat att strålning från trådlös teknik påverkar sömnen negativt genom att hjärnan stressas. Även undersökningar av mobilanvändare har visat att de ungdomar eller barn som använder mobilen mest har även högst förekomst av sömnsvårigheter, huvudvärk och nedstämdhet.

Franska forskare visade våren 2013 att även möss som exponerades för mobilstrålning vid nivåer tusentals gånger under gällande tillåten strålning fick negativ påverkan på sömnen.

Ohälsan ökar  när strålningen ökar

Strålskyddsstiftelsen konstaterar att hälsoproblemen bland barn och vuxna tyvärr kommer att fortsätta att öka i takt med att strålningen från trådlös teknik tillåts öka explosionsartat i barnens hem- och skolmiljö . Det saknas regelverk som skyddar mot kända hälsorisker.  Dessutom finns ingen informationen om de vanligaste hälsoeffekterna.

– Vi kommer att se en ökande spiral av ohälsa bland svenska barn om man inte börjar informera allmänhet och läkare om kopplingen mellan dessa symtom och exponering för strålning från trådlös teknik. Att blunda för kända samband med exponering för elektromagnetisk strålning och ge barnen mediciner i stället för enkla råd om att reducera strålningen är ett ofantligt svek mot en hel barngeneration, säger Mona Nilsson, ordförande för Strålskyddsstiftelsen.

Gränsvärden gäller 6 minuter

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar i linje med Europarådets rekommendationer från 2011 om att informera brett om hälsoriskerna med trådlös teknik. Strålskyddsstiftelsen efterlyser skärpta gränsvärden eftersom som i dag gäller är föråldrade och endast skyddar mot omedelbara uppvärmningseffekter under mycket kort tid. Det saknas således skydd mot hälsorisker av den ökande exponering under längre tid som barn och vuxna i verkligheten utsätts för. I skolan gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter från 1987 som inte är anpassade varken för dagens exponeringssituation eller för barns särskilda känslighet för strålningen. Arbetsmiljöverkets regelverk gäller för tillåten strålning under ”varje möjlig tidsperiod om 6 minuter”.

Varningstexter och information om  hälsorisker behövs

Strålskyddsstiftelsen efterlyser också varningstexter på strålande produkter i likhet med dem som finns på cigarettpaket. Exempel på hur dessa kan utformas finns här

Strålskyddsstiftelsen har även tagit fram informationsblad om de vanligaste symtomen som kopplats till exponering för strålningen liksom tio enkla råd för att minska exponeringen och därmed även ohälsoriskerna.

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend