24 oktober, 2020

Europarådet: Informera brett om riskerna med trådlös teknik!

Starta informationskampanjer som informerar brett om riskerna med mobiltelefoni och trådlös teknik, särskilt riskerna för barnen, rekommenderade Europarådet 2011.

Använd inte trådlösa nätverk i skolor och förskolor.

Skapa särskilt lågstrålande område som är skyddade från strålning för de elöverkänsliga.

Sänk gränsvärdet radikalt till 100 mikroW/m2.

Det är några av rekommendationerna från Europarådet 2011 i resolution 1815.

Sverige har genom sitt medlemsskap på förhand förbundit sig att följa Europarådets rekommendationer, men så görs inte. Rekommendationerna ignoreras och följs inte alls.

Läs texten här . Svensk översättning här