Hjärntumörer och sköldkörtelcancer ökar bland barn i USA

Ny statistik från den amerikanska folkhälsomyndigheten Centers for Disease Dontrol and Prevention, CDC,  visar att antalet fall av hjärntumörer och sköldkörtelcancer ökade bland barn och tonåringar under 20 år mellan år 2001 och 2014. Tidigare har andra länders statistik visat att hjärntumörer ökar bland vuxna i England, Danmark och Sverige.

Den nya statistiken från USA visar också att antalet fall av cancer var stabilt för de flesta cancerformer, förutom för just cancer i centrala nervsystemet och sköldkörtelcancer. Andra cancerformer som ökade var  non-hodgkins lymfom och cancer i lever och i njurar. CDC rapporterar vidare att antalet fall av barncancer var högst bland pojkar i åldern 0-4 år, vita, boende i nordöstra USA och i kommuner med högst ekonomisk status.

Hjärntumörer är idag den vanligaste cancerformen bland barn i åldern 0-14 år och den tredje vanligaste bland unga i åldern 15-39 år i USA. Källa

Strålskyddsstiftelsen har tidigare rapporterat att hjärntumörer och sköldkörtelcancer ökar i Sverige, samt att hjärntumörer ökar kraftigt i Danmark och England.

Mobilstrålning har i upprepade undersökningar visats orsaka eller främja cancer i djurförsök samt orsaka DNA-skador och oxidativ stress i forskning av såväl människor, djur och celler. De flesta av de cancerformer som nu ökar bland barn i USA (hjärntumör, sköldkörtelcancer, non-hodgkins lymfom, levercancer) har forskning kopplat till exponering för mikrovågsstrålning eller radiofrekvent strålning.

Mobilanvändare löper förhöjd risk för hjärntumör enligt i samstämmiga resultat i internationella och svenska fall-kontrollstudier, inklusive i den stora internationella WHO-studien Interphone.

Enligt en växande grupp forskare bör mobilstrålning (radiofrekvent strålning eller mikrovågsstrålning) betraktas som Grupp 1, cancerogen för människa, i samma klass som asbest, tobak och dioxin exempelvis. I dag är strålningen klassad som ”möjligen cancerframkallande”, Grupp 2B, främst pga upprepade undersökningar som visat förhöjd risk för hjärntumör.

 

Referenser, bl a:

CDC Finds Brain, Liver and Thyroid Cancers Increasing Among US Children 2001-2014

CDC Finds Brain, Liver and Thyroid Cancers Increasing Among US Children 2001-2014

 

Primary brain and other central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2010–2014 https://academic.oup.com/neuro-oncology/article/19/suppl_5/v1/4596648

National Toxicology Program Finds Cell Phone Radiation Causes Cancer https://www.saferemr.com/2016/05/national-toxicology-progam-finds-cell.html

Cancerexpert: Bevisen kan inte längre ignoreras: Mobilstrålning orsakar cancer. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/08/cancerexpert-bevisen-kan-inte-langre-ignoreras-mobilstralning-orsakar-cancer/

Occupational exposure to ionizing and non-ionizing radiation and risk of non-Hodgkin lymphoma https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17334774

Use of cellular or cordless telephones and the risk for non-Hodgkin’s lymphoma. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16001209

Long-term exposure to microwave radiation provokes cancer growth: evidences from radars and mobile communication systems. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21716201/

Radio frequency radiation-related cancer: assessing causation in the occupational/military setting https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29433020

Aggressiva hjärntumörer ökar dramatiskt i England. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/03/aggressiva-hjarntumorer-okar-dramatiskt-i-england/

Kraftig ökning av cancer i huvud- och hals. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/01/kraftig-okning-av-cancer-i-huvud-och-hals/

Hjärntumörer ökar i Danmark https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/01/hjarntumorer-okar-i-danmark-mer-an-fordubbling-sedan-1990/

Ny metaanalys konstaterar förhöjd risk för hjärntumör för de som använt mobiltelefon under längre tid. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29709736

Faktablad om risk för hjärntumör av mobil. Strålskyddsstiftelsen 2018-08

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend