Domstol i Italien: WiFi måste omedelbart stängas av i skola

 

En domstol i Italien beslutade i januari att en skola i Florens omedelbart måste stänga av WiFi. Beslutet motiveras med att kontinuerlig exponering för mikrovågsstrålningen från WiFi allvarligt kan skada ett barns hälsa.

Barnet som är elev i skolan är enligt läkarintyg extra känsligt för elektromagnetisk strålning. Mikrovågsstrålningen från WiFi i skolan kan därför enligt läkarnas intyg vara mycket skadlig för barnet. Domaren konstaterade att skolan varit förorenad med WiFi-strålning som enligt vetenskaplig forskning och forskares slutsatser är skadlig för hälsan.

Domstolsbeslutet konstaterar att skolan när WiFi stängts av fortfarande ge tillgång till internetuppkoppling genom teknik som inte sänder ut mikrovågsstrålning, med hjälp av internet via kabel.

Domstolen anger ett regeringsbeslut från januari 2017 från fd miljöminister Gian Luca Galletti som för att förbättra inomhusmiljön rekommenderade att WiFi borde ersättas med den säkraste tekniken, dvs kabeluppkoppling, vilket redan finns i flera italienska skolor.

Dessutom hänvisade domaren till ett tidigare regionalt beslut i Borgo där alla skolor har gjorts fria från mikrovågsstrålning från WiFi. Även kommunen Brescia har infört kabelburen internetuppkoppling.

Strålskydsstiftelsens kommentar:

Strålskyddsstiftelsen välkomnar beslutet. Tyvärr känner vi till flera svenska barn som mår mycket dåligt pga mikrovågsstrålningen från trådlös teknik i skolan. De har inte fått någon hjälp utan snarast har skolledningar och kommuner hotat föräldrarna med böter, anmälan till socialtjänsten och olika tvingande  åtgärder för att barn som blir sjuka av WiFi strålning i skolan och därför inte kunnat gå till skolan, trots det ska tvingas tillbaka till den av mikrovågor förorenade skolan. Ett hänsynslöst förfarande.

Trots de omfattande vetenskapliga beläggen för att mikrovågsstrålning är skadligt har WiFi, trådlösa datorer som sänder ut starkt pulserande mikrovågsstrålning 2,4 GHz eller 5 GHz införts på bred front i svenska skolor och förskolor. Ingen riskbedömning har gjorts inför besluten som togs utan att någon forskning varken fanns då eller fortfarande idag som visar att mikrovågsstrålningen som barnen utsätts för inte utgör en hälsorisk för barnen. I tillägg till detta tillåts barnen använda sk smartmobiler som också sänder höga nivåer av mikrovågsstrålning så länge de inte är avstängda eller i flygplansläge.

Man har helt ignorerat de växande beläggen för att mikrovågsstrålning från trådlös teknik orsakar symtom på psykisk ohälsa, försämrar inlärning, koncentration och minne och ökar risken för cancer. Man har inte heller gjort någon uppföljning av hur införandet påverkat barnens fysiska och psykiska hälsa.

Sveket mot de svenska barnen är enormt eftersom farorna med mikrovågsstrålning, påverkan på det centrala nervsystemet och ökad cancerrisk är väl dokumenterade i vetenskaplig forskning sedan decennier.

Strålskyddsstiftelsen verkar sedan 2013 för En strålningsfri skola där kabelburen teknik används i stället för WiFi och där mobiltelefoner är förbjudna. Vi har upprepat informerat beslutsfattare i regering, på myndigheter och i kommunerna om riskerna med mikrovågsstrålning från trådlös teknik. Svenska forskare har också informerat beslutsfattare utan att det åtföljts av åtgärder för att skydda barnen.

Ansvaret för de nu allt mer uppenbara skadliga konsekvenserna i form av skenande psykisk ohälsa bland barn och ungdomar borde falla tungt på de ansvariga som trots information om riskerna ignorerat dem.

Den 4 februari 2019 konstaterade professor Fredrik Svenaeus i en artikel i Svenska Dagbladet att den ökande psykiska ohälsan sammanfallit med den ökande digitaliseringen:

– Bara en blind kan undgå att se sambandet

Sedan höstterminen 2018 är mobiltelefoner förbjudna i alla franska grundskolor.

Källor:

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/01/28/a-firenze-il-tribunale-fa-spegnere-il-wifi-a-scuola-un-atto-straordinariamente-innovativo/4916086/?fbclid=IwAR13yCVOD08krcMoB4Y8UjqgveEfPFEbova2TmqFDy4Fd24TmUcfwLMMI-0

L’onda che cambia: il Tribunale di Firenze spegne il Wi-Fi a scuola! NOTIZIA ESCLUSIVA OASI SANA

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend