Forskning: Mobilstrålning minskar manligt könshormon testosteron

En ny forskningsöversikt visar att exponering för mikrovågsstrålning från mobiltelefoner och WiFi kan minska produktionen av det manliga könshormonet testosteron. Tidigare har forskningsöversikter redovisat att mobiltelefonstrålning och WiFi är skadligt för spermier och kan försämra mäns fertilitet.

En grupp forskare från Malaysia har gått igenom den samlade forskningen gällande effekter av strålning från trådlösa produkter på produktionen av manliga könshormoner. Artikeln publicerades i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Physiology den 24 september 2021. Tidigare har forskningsöversikter visat att mobilstrålning och WiFi-strålning försämrar mäns fertilitet genom skadlig påverkan på spermierna.

Forskarna konstaterar inledningsvis att strålning från WiFi och alla hittillsvarande generationer av mobiltelefoni sänder ut strålning inom det frekvensområde som kallas mikrovågor samt att forskning visat att mobiltelefonstrålning och WiFi har en skadlig påverkan på det manliga reproduktionssystemet. Mikrovågsstrålning orsakar oxidativ stress, vilket i sin tur har kopplats till störning av spermieproduktionen samt till ökad apoptos, det vill säga ökad programmerad celldöd. Strålningen kan även påverka hormonsystemet, vilket i sin tur kan leda till minskad fertilitet.

Forskning på djur

Sammanlagt ingick 19 forskningsstudier i denna nya forskningsöversikt som fokuserade på påverkan på manliga könshormoner. 12 av 14 studier (85%) som undersökt påverkan på det manliga könshormonet testosteron i djurförsök visade att strålningen från mobiltelefoner orsakade en signifikant minskning av testosteronnivåerna. En av dessa visade att testosteronnivåerna i blodet minskade med ökad exponeringstid.

Endast två studier har undersökt effekter på manliga könshormoner till följd av exponering för WiFi. En av dessa rapporterade en signifikant minskning av testosteronnivåerna bland djur som exponerats för WiFi 2,45 GHz under 2 timmar varje dag under 60 dagar vid nivåer långt under gällande gränsvärden för mobiltelefoner: 0,014 W/kg (att jämföra med gränsvärdet som är 2 W/kg).

Studier av män

Tre studier enbart har hittills undersökt effekter på testosteronnivåer bland män som exponerats för mobilstrålning. En av dessa studier, som var en långtidsstudie över 6 år, redovisade en gradvis minskning av testosteronnivåerna med ökad exponeringstid. De övriga två redovisade ingen minskad testosteronnivå, men en av dessa gällde mycket kort exponeringstid (2 timmar om dagen under fyra veckor). Emellertid visade en av dessa två senare skadlig påverkan på spermiekvaliteten när män som använde mobiltelefoner jämfördes med män som inte använde mobiler bland män som sökt hjälp för infertilitet mellan åren 1993 och 2007.  Ålderns inverkan på testosteronnivåerna undersöktes emellertid inte, vilket är en brist i samtliga tre studier av män. Ingen studie har hittills studerat påverkan på manliga könshormoner till följd av exponering för WiFi.

Statistik

En studie från Israel publicerad år 2020 visar att testosteronnivåerna minskat bland israeliska män under de två första decennierna av 2000-talet. Forskarna drar slutsatsen att resultaten bekräftar tidigare undersökningar som rapporterat att testosteronnivåerna bland män i utvecklade länder minskar och minskningen kan inte förklaras av ökad förekomst av övervikt.

Slutsats

Slutsatsen som forskarna drar är att tillgänglig forskning inte genomgående visar samma resultat vilket kan bero skillnader i studiedesign och utförande. De flesta djurstudier visar emellertid att strålning från mobiler och WiFi kan störa produktionen av det manliga könshormonet testosteron. Forskarna rekommenderar därför att män bör undvika långvarig och intensiv användning av mobiltelefoner.

Testosteron är ett hormon som hos män huvudsakligen produceras i testiklarna.  Särskilt förhöjd exponering av testiklar fås då mobiltelefoner placerats i byxfickan eller vid användning av datorer i knät som är uppkopplade till WiFi eller till trådlöst bredband.

Mer läsning om testosteron

Källor:

Maluin et al. 2021: Effect of Radiation Emitted by Wireless Devices on Male Reproductive Hormones: A Systematic Review, länk

Jaffar et al. 2019: Adverse Effects of Wi-Fi Radiation on Male Reproductive System: A Systematic Review, länk

Darvish et al. 2020: The Impact of Radiofrequency Waves on Male Infertility: A Systematic Review, länk

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend