Forskare: gränsvärdet för tillåten strålning från mobiler måste sänkas kraftigt

En ny forskningsrapport drar slutsatsen att gränsvärdet för tillåten strålning från mobiltelefoner, surfplattor med mera måste sänkas upp till tiotusen gånger för att skydda mot visade skadliga hälsoeffekter.

Forskare från miljöorganisationen Environmental Working Group i USA har publicerat en vetenskaplig undersökning och analys som drar slutsatsen att gällande gränsvärden är alldeles för höga. Barn måste dessutom skyddas med ännu lägre gränsvärden eftersom de är känsligare. Analysen publicerades under sommaren 2021 i den vetenskapliga tidskriften Environmental Health.

Sammanfattningsvis anser forskarna att gränsvärdet ska sänkas till 2-4 mW/kg för vuxna och till 0,2-0,4 mW/kg för barn. Dessa värden ska jämföras med dagens gränsvärde som är 2 W/kg för både vuxna och barn.

Hjärtmuskelinflammation, DNA-skador och cancer

Utgångspunkten för analysen av hälsobaserade gränsvärden är resultaten från NTP-studien som publicerades från och med åren 2016. Studien från NTP (National Toxicology Program), som är den största djurstudien som någonsin gjorts i frågan om cancerrisker från mobilstrålning, kostade över 200 miljoner kronor att genomföra.

Studien visade förutom att strålningen orsakade DNA-skador följande cancerogena effekter:

Hjärtat (malignt schwannom)  Clear evidence

Hjärntumör (gliom) Some evidence

Binjurar  Some evidence

Prostata  Equivocal evidence

Lymfkörtlar  Equivocal evidence

Bukspottkörtel  Equivocal evidence

Hypofys  Equivocal evidence

Lever  Equivocal evidence

”Clear evidence” är den högsta graden av bevisvärde, ”Some evidence” innebär att studien visar samband med cancerutveckling, men med mindre säkerhet än vad som krävs för att vara helt säkert. ”Equivocal evidence” innebär att studien visat en viss ökning av tumörer som kan vara relaterad till den undersökta faktorn.

Dessutom visade NTP ökad förekomst av kardiomyopati eller hjärtmuskelsjukdom. Kardiomyopati gör det svårare för hjärtat att pumpa blod och kan leda till hjärtsvikt. Enligt en av forskarna visar NTP-studien att hjärtat är ett målorgan “target organ” för mikrovågsstrålning.

Forskarna från Environmental Working Group nämner även i den nya artikeln att Ramazzini-institutet i Italien också under senare år delvis bekräftat NTP-studiens resultat gällande ökad risk för maligna tumörer, men denna gång gällande tillåten strålning från basstationer. Ramazzini-studien, som också är en mycket stor noggrann studie, exponerade tusentals försöksdjur för strålning under gällande referensvärden för tillåten strålning från basstationer medan NTP-studien testade tillåtna nivåer för strålning från mobiltelefoner.

Basen för nya gränsvärden

Forskarna från Environmental Working group kommer fram till att kardiomyopati och tumör i hjärtmuskeln (malignant schwannoma) är de mest tydliga skadliga hälsoeffekterna som visades i NTP-studien. Som utgångspunkt för beräkning av nya gränsvärden har forskarna tillämpat den amerikanska miljömyndigheten EPA:s riktlinjer för beräkning av riktvärden (”benchmark dose”)  och därefter tillämpat en sedan decennier etablerad princip om säkerhetsmarginaler för den allmänna populationen och för särskilt känsliga grupper exempelvis barn.

Se figur 7 i den publicerade artikeln.

Summary of health-based exposure limits calculated in this study. Whole-body SAR value of 0.2–0.4 W/kg was selected as a point of departure for calculating health-based exposure guidelines. Applying two ten-fold safety factors for interspecies and intraspecies variability (a total of 100X), a whole-body SAR limit of 2–4 mW/kg is derived for adults. The application of an additional ten-fold (10X) children’s health factor suggests a limit of 0.2–0.4 mW/kg whole body SAR for young children”

”To extrapolate from a point of departure from animal toxicological studies to the exposure level acceptable for the human population, safety factors are commonly used, including a ten-fold factor for differences between species (humans and laboratory animals, in this case) and a second tenfold factor for variability in the potential sensitivity within the human population [55]. The use of these two ten-fold safety factors comes from a decades-old practice in chemical risk assessment. It is possible that the range of variations in sensitivity within the human population and the range of differences between species may not be captured in the conventionally applied ten-fold factors. Further, to protect sensitive populations such as children, an additional safety factor may be necessary, an approach first introduced for pesticide risk assessment to account for susceptibilities during the vulnerable stages of early development [56]”

Gällande gränsvärden skyddar endast mot omedelbara uppvärmningseffekter

Gällande gränsvärden för tillåten strålning från mobiltelefoner, surfplattor, WiFi-routrar, basstationer och annan utrustning som sänder mikrovågsstrålning skyddar varken mot cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtmuskelinflammation, mikrovågssyndromet och andra visade skadliga effekter. Gränsvärdet som tillämpas i Sverige idag är en rekommendation från den hårt kritiserade organisationen ICNIRP med säte i Tyskland. Värdet skyddar endast mot omedelbara skadliga effekter då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad inom 30 minuter med 1 grad. Det innebär att det inte skyddar mot några effekter som uppstår vid nivåer som inte leder till omedelbar uppvärmning och inte heller mot skadliga effekter av långvarig exponering, trots att sådana skadliga effekter som inte beror på uppvärmning är visade sedan 1960-talet.

För mobiltelefoner, surfplattor är gränsvärdet idag 2 W/kg

För basstationer, WiFi-routrar med mera är gränsvärdet 10 W/kg mätt som ett medelvärde under 6 minuter (maxvärdet under dessa 6 minuter kan enligt ICNIRP få vara betydligt högre)

Skadliga effekter vid exponering för basstationer är visade från och med 100 mikroW/m2.

Källa: Usche et Naidenko: Development of health-based exposure limits for radiofrequency radiation from wireless devices using a benchmark dose approach, Environmental Health 2021. Hela artikelnLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend