Expertpanel: ”Klara belägg” för att mobilstrålning orsakar cancer

Den största djurstudien hittills om mobilstrålning och cancerrisk, NTP, visar ”klara belägg” för att mobilstrålning orsakar cancer. Detta enligt en expertpanel som synade resultaten under våren 2018. Resultaten visade klara belägg för att strålningen orsakade cancer i hjärtat. Dessutom visades ökad förekomst av tumörer i åtta olika organ samt hjärtmuskelsjukdom (kardiomyopati).

NTP (National Toxicology Program) är en del av den amerikanska folkhälsomyndigheten, NIH (National Institute of Health). I februari 2018 redovisade NTP samtliga resultat av den största studien som någonsin genomförts om mobilstrålning orsakar cancer och i mars samlades 11 externa experter inbjudna av NTP för att bedöma resultaten. Den så kallade NTP-studien visade att mobilstrålning orsakade ökad förekomst av tumörer i följande åtta olika organ med följande bevisvärde enligt NTP:s bedömningssystem enligt expertpanelen:

Bedömning   Bevisgrad

Hjärtat (malignt schwannomClear evidence

Hjärntumör (gliom) Some evidence

Binjurar  Some evidence

Prostata  Equivocal evidence

Lymfkörtlar  Equivocal evidence

Bukspottkörtel  Equivocal evidence

Hypofys  Equivocal evidence

Lever  Equivocal evidence

”Clear evidence” är den högsta graden av bevisvärde, ”Some evidence” innebär att studien visar samband med cancerutveckling, men med mindre säkerhet än vad som krävs för att vara helt säkert. ”Equivocal evidence” innebär att studien visat en viss ökning av tumörer som kan vara relaterad till den undersökta faktorn. Slutligen finns kategorin ”No evidence” där inga belägg för ökad tumörförekomst visades. [i]

Dessutom visade NTP ökad förekomst av kardiomyopati eller hjärtmuskelsjukdom bland de för mobilstrålning exponerade djuren. Kardiomyopati gör det svårare för hjärtat att pumpa blod och kan leda till hjärtsvikt. Enligt en av forskarna visar NTP-studien att hjärtat är ett målorgan ”target organ” för mikrovågsstrålning.

Strålskyddsstiftelsen har skrivit om delresultat av NTP under år 2016.

Kostade 200 miljoner kronor

NTP-undersökningen har kostat drygt 200 miljoner kronor och var ursprungligen tänkt att redovisas 2009. Men resultaten blev av oklar anledning fördröjda nästan tio år. Under tiden fortsatte mobilindustrin att marknadsföra mobiltelefoner som ofarliga med argumentet att ingen forskning visat att de kunde orsaka cancer. Detta trots att stora djurstudier redan på 1990-talet hade visat att mobil- och WiFi-strålning orsakade ökad förekomst av tumörer och DNA-skador i djurförsök och även att liknande strålning kunde orsaka förhöjd förekomst av cancer bland exponerade grupper av människor.

Under våren 2018 presenterade även det ansedda Ramazzini-institutet i Italien delresultat som bekräftar NTP-resultaten men som gäller exponering vid nivåer tillåtna från mobilmaster. Även Ramazzinisstudien observerade förhöjd förekomst av gliom och cancer i hjärtat (schwannom).

ICNIRP:s gränsvärde på väg att raseras

En av de som också konstaterar att studien visar klara bevis för cancer och som var en av NTP:s experter i panelen är James Lin. Han skriver nu i en artikel i tidskriften IEEE Microwave Magazine att NTP-studien visade klara belägg för cancerogen effekt.

NTP-studien är den i särklass största studien på området….Den visar att långvarig exponering för radiofrekvent strålning vid nuvarande eller strax över gällande gränsvärden kan orsaka tumörer.”

Han frågar sig även om inte WHO:s cancerforskningsinstitut IARC borde utvärdera cancerriskerna med mobilstrålning på nytt och skärpa dem den till Grupp 2A. År 2011 samlades 30 internationella experter och enades om att klassa mobilstrålning som ”möjligen cancerframkallande, Grupp 2B. Grupp 2A, ”sannolikt cancerframkallande” innebär samma grupp som exempelvis Glyfosat, där tillverkaren Monsanto nyligen dömdes till stora böter för att ha orsakat en mans cancer i ett domstolsutslag i Kalifornien.

James Lin har varit medlem i tolv år (2004-2016) i ICNIRP. Det är den organisation som fastställt de gränsvärden som gäller för mobiltelefoni och som utesluter att cancer och andra allvarliga långtidseffekter kan uppstå pga strålningen. ICNIRP:s värde skyddar enbart mot omedelbara effekter då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad med 1 grad och att skadliga effekter observeras inom 30 minuter. Det bygger på en uppfattning/ett paradigm skapad av den amerikanska militärindustrin på 1950-talet. Telekomindustrin liksom militärindustrin har försvarat ICNIRP:s värde med näbbar och klor eftersom man anpassat sina produkter till ICNIRP:s gränsvärde och det dessutom är av stor ekonomisk och strategisk betydelse för dem. Enorma ekonomiska intressen är intimt förknippade med dess bevarande och försvaret av myten att cancer och andra sjukdomar inte skulle kunna uppstå  och inte heller har visats i forskningen. Industrin har i flera decennier hävdat att inga cancerrisker skulle observerats, men förtigit att forskningen redan för över 20 år sedan visat cancerogena effekter.[1]

ICNIRP:s gränsvärde vittrar sönder allt mer i takt med att bevisen läggs på hög för att cancer och andra allvarliga hälsorisker uppstår pga strålningen och dessutom vid nivåer ofta långt under ICNIRP:s föråldrade värden. De tidigare med paradigmet lojala medlemmarna börjar överge det sjunkande skeppet.

Bekräftar studier på människor och djur

Resultaten av NTP-studien bekräftar och stärker resultaten från samtliga fall-kontrollstudier som genomgående redovisat förhöjd risk för hjärntumör (gliom) samt hörselnervstumör (schwannom utgående från samma celltyp som den som orsakade ökad förekomst av tumörer i hjärtat i NTP-studien) efter långvarig mobilanvändning. Epidemiologiska undersökningar av människor som exponerats i yrket eller i bostaden för radiofrekvent strålning har också rapporterat ökad förekomst av lymfom och hudcancer. Tysk forskning från tyska strålsäkerhetsmyndigheten på djur rapporterade också att 3G-strålning främjade tumörer i lever samt lymfkörtlar år 2015. Men redan på 1990-talet visade flera studier, på djur och av människor, att radiofrekvent strålning orsakade tumörer och cancer. En uppmärksammad australiensisk studie visade ökad förekomst av tumörer i lymfkörtlar bland exponerade försöksdjur jämfört med oexponerade kontroller. Ännu tidigare 1992, visade en amerikansk studie av snarlik frekvens som WiFi, 2,4 GHz, att mikrovågsstrålningen ökade tumörförekomsten bland försöksdjur. Antalet primära tumörer var 3,5 gånger högre och antalet tumörer som spritt sig 2 gånger högre bland de mikrovågsexponerade djuren jämfört med oexponerade kontroller. Under samma period visade de amerikanska forskarna Lai och Singh att mobilstrålning orsakade DNA-skada i hjärnceller från försöksdjur.

År 2016 redovisade Strålsäkerhetsmydighetens egen expert Martin Röösli, att alla undersökningar förutom en hade visat ökad risk för cancer bland människor som bodde nära radio- eller TV-master under 1990-talet fram till år 2003.[ix] Ändå har Strålsäkerhetsmyndigheten från år 2003 och framåt upprepat påstått att några hälsoeffekter aldrig skulle observerats.

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥

 

Källor/mer läsning:

Lin JC. Clear evidence of cell-phone RF radiation cancer risk. IEEE Microwave Magazine.  19(6):16-24. Sep/Oct 2018. DOI: 10.1109/MMM.2018.2844058. https://ieeexplore.ieee.org/document/8425056/

https://www.saferemr.com/2018/01/national-toxicology-program-peer-public.html

https://www.saferemr.com/2016/05/national-toxicology-progam-finds-cell.html

[i] NTP har fyra kategorier som man indelar resultatens bevisgrad i:

  1. Clear Evidence of Carcinogenic Activityis demonstrated by studies that are interpreted as showing a dose-related (i) increase of malignant neoplasms, (ii) increase of a combination of malignant and benign neoplasms, or (iii) marked increase of benign neoplasms if there is an indication from this or other studies of the ability of such tumors to progress to malignancy.
  2. Some Evidence of Carcinogenic Activityis demonstrated by studies that are interpreted as showing a chemical-related increased incidence of neoplasms (malignant, benign, or combined) in which the strength of the response is less than that required for clear evidence.
  3. Equivocal Evidence of Carcinogenic Activityis demonstrated by studies that are interpreted as showing a marginal increase of neoplasms that may be chemically related.
  4. No Evidence of Carcinogenic Activityis demonstrated by studies that are interpreted as showing no chemical-related increases in malignant or benign neoplasms.
    https://ntp.niehs.nih.gov/results/pubs/longterm/defs/index.htmlLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend