”Ett brott att sätta skärmar framför barn” anser professor

– Jag kan inte förstå hur vi kan lägga våra barns hälsa och välbefinnande i händerna på storbolag som Apple, Microsoft, Samsung med flera. Skärmar skadar våra barn – det är de som kommer att få betala priset. Detta är den tyske professorn Manfred Spitzers ord, och för dem fick han stående ovationer från åhörarna  vid ett seminarium hos Svenska Läkarsällskapet i Stockholm den 27 november.

Manfred Spitzer är läkare och professor i psykiatri vid Psykiatrisjukhuset vid Universitetet i Ulm och det var på en seminariedag med temat ”Den uppkopplade barnhjärnan” som Spitzer talade om riskerna för barnen med den pågående IT-rushen riktad mot barn. Seminariet arrangerades av Läkarsällskapet efter initiativ av barnläkaren och seniorprofessorn vid Karolinska Institutet, Hugo Lagercrantz tillsammans med barnläkaren Åse Victorin.

Psykisk ohälsa och demens

Det var en skrämmande lista av olika skadliga effekter som Manfred Spitzer, författare till boken ”Digital demens”, under pressat tidsschema lyfte upp:

  • Ökad stress – vilket i sin tur leder till negativa effekter på psykisk och fysisk hälsa
  • Dålig kroppshållning
  • Beroende
  • Aggressivitet
  • Nedsatt empatisk förmåga
  • Närsynthet (genom att ensidigt fokusera på skärmen på nära håll). Skräckexemplet är Sydkorea, Samsungs hemland, där mer än 90 % av ungdomar under 20 år i dag är närsynta och 30 % har utvecklat beroende så kallat ”smartphone-addiction”.
  • Sömnproblem (skärmar reducerar produktionen av sömnhormonet melatonin och stör den biologiska klockan).
  • Diabetes
  • Högt blodtryck
  • Alzheimers/demens.

Den ensidiga användningen av hjärnan pga överanvändning av skärmar leder underutveckling av delar av hjärnan som inte längre används och därmed inte tränas upp. Det leder i sin tur till risk för tidigarelagd demens. Skärmarna påverkar utvecklingen av barnens hjärnor som ständigt utvecklas ända in i vuxen ålder.

Mer investeringar i skärmar leder till sämre resultat

Spitzer anförde också att de länder som har investerat mest i skärmar i undervisningen också har sämst resultat i PISA-undersökningarna. Omvänt gäller att de skolor som förbjuder mobiltelefoner i skolan också ser förbättrade skolresultat.

– Ju mer du investerar i skärmar ju sämre resultat får du. Vi borde inte använda skärmar alls i skolan.

”Ge inte barnen smartphones – de kommer att tacka dig”

Manfred Spitzer vill se regleringar av den oreglerade och marknadsdrivna användningen av skärmar bland vår mest värdefulla tillgång –  våra barns hjärnor.

– Om du skyddar ditt barn mot smartphones kommer det att tacka dig vid 20 års ålder. Alla föräldrar och de som ansvarar för barn i skola och förskola måste sätta sig in i hur skadligt digitala medier är för barn och sedan agera utifrån det, sade han till TV4.

Högst ansvariga hade inte tid

Bland åhörarna fanns barn- och skolläkare, personal från skolan, kommuner och landsting. Men högst ansvarig minister och representanter för utbildningsdepartementet lyste med sin frånvaro. Gustav Fridolin som lovat barnen mer IT och teknik i skolan förra året, hade inte tid att komma. Inte heller hans kollegor på departementet som under hösten författat ett regeringsbeslut om ökad digitalisering i skolan hade möjlighet att lyssna på de negativa konsekvenserna av den egna politiken.

Strålskyddsstiftelsens Mona Nilsson ringde för några veckor sedan upp Leif J. Eriksson som författat underlaget för regeringsbeslutet om ”Nationell digitaliseringsstrategi” och frågade om han hade hört talas om att det skulle kunna finnas några negativa effekter av digitaliseringen i skolan?

Känner inte till några negativa sidor

Svaret blev att han aldrig hört talas om, att det skulle finnas intresse för det samt att det inte är något han känner till. Leif J. Eriksson hade två månader tidigare tagit över ansvaret för att slutföra underlaget efter annan person som han inte ville uppge namnet på.

Man kan alltså konstatera att regeringen fattar beslut på ofullständigt och ensidigt beslutsunderlag gällande en hel barngeneration. De har blundat för baksidorna med tekniken och har inte har vägt fördelar mot nackdelar, vilket borde vara praxis.

Gustav Fridolin har heller inte haft tid att lyssna på information från Strålskyddsstiftelsen och lärare som blivit sjuka av IT-tekniken i skolan under ett helt år.

Mer i ämnet:

Strålskyddsstiftelsens broschyr Uppkopplade barn

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/10/barnlakare-mycket-skarmtid-negativt-for-barns-hjarnor/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/10/barnen-och-lararna-utsatts-for-halsorisker-i-skolan-vilket-ansvar-tar-du-gustav-fridolin/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/04/anvand-inte-tradlos-teknik-i-skolan-forskare-och-lakare-oroade-for-barns-halsa/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/03/cypern-skyddar-barnen-battre-an-sverige-mot-stralning/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/02/gymnasielarare-blev-sjuk-av-tradlos-teknik-i-skolan/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2016/12/mobiler-och-surfplattor-forsamrar-barns-och-ungdomars-somn-starkt-och-entydigt-samband-i-forskningen/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2016/11/dramatisk-okning-av-psykisk-ohalsa-en-effekt-av-okad-stralning/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2016/08/fransk-myndighet-varnar-for-faror-for-barn-med-tradlos-teknik/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/03/stralning-fran-surfplattor-och-mobiler-framjar-cancer-visar-ny-forskning/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/02/frankrike-tradlosa-natverk-forbjuds-i-forskolan-for-de-minsta/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/01/forbes-wifi-farligare-for-barn-an-man-tidigare-trott/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2014/12/rekordhogt-antal-svenska-barn-har-somnsvarigheter/

Barn är särskilt känsliga

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend