Kraftig ökning av män med rubbningar i testiklarnas funktion

Enligt Socialstyrelsens statistik över antal patienter som varje år besöker den specialiserade öppenvården ökar antalet patienter med rubbningar i testiklarnas funktion kraftigt de senaste tio åren. Mobilstrålning kan enligt upprepad forskning skada testiklarnas funktion och minska det manliga könshormonet testosteron.

Nyligen publicerade vi resultaten av en forskningsöversikt som visade att forskningen upprepat visat att exponering för mikrovågsstrålning från mobiltelefoner och WiFi kan minska produktionen av det manliga könshormonet testosteron samt skada testiklarna. Tidigare har forskningsöversikter redovisat att denna form av strålning är skadlig för spermier och testiklarna samt kan leda till försämrad fertilitet. En översikt publicerad år 2018 drog också slutsatsen att elektromagnetisk strålning skadar det manliga reproduktionssystemet, exempelvis genom histologiska förändringar av testiklarna och i vissa fall även krympta testiklar. Ytterligare en översikt publicerad år 2019 drog liknande slutsatser.

Redan 2014 rapporterade forskare att forskningen på celler och djurförsök genomgående hade visat att mobilstrålning har en skadlig effekt på spermier.

Med anledning av dessa resultat gjordes en granskning av Socialstyrelsens statistik över antalet patienter som besökt den specialiserade öppenvården och fått diagnos relaterat till rubbningar i testiklarnas funktion och testosteronbrist. Antalet patienter per 100 000 invånare som varje år besökt den specialiserade öppenvården och fått diagnos rubbningar i testiklarnas funktion (E29) ökar kraftigt sedan tio år tillbaka, vilket illustreras av nedanstående diagram. Denna diagnos innefattar diagnos E29.1 vilket inkluderar testosteronbrist.

I absoluta tal handlar det om 3602 patienter år 2020 (948 patienter år 2009).

(Källa diagram och statistik: Socialstyrelsen).

Källor/mer läsning:

Strålskyddsstiftelsen, 5 oktober 2021: Mobilstrålning minskar manligt könshormon testosteron. länk

Adah et al. 2018: Effects of electromagnetic radiations on the male reproductive system, länk

Jaffar et al. 2019: Adverse Effects of Wi-Fi Radiation on Male Reproductive System: A Systematic Review, länk

Adams et al. 2014: Effect of mobile telephones on sperm quality: a systematic review and meta- analysis. länk

Chodick et al. 2020: Secular trends in testosterone- findings from a large state-mandate care provider, länkLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend