Sköldkörtelcancer bland kvinnor ökar kraftigt

Enligt en ny studie ökar sköldkörtelcancer kraftigt i Sverige såväl som i övriga Norden. Bland kvinnor har antalet fall ökat med i genomsnitt 9,65% varje år sedan 2010. Den ökande användningen av smartmobiler misstänks vara en orsak. Smartmobiler introducerades i Sverige år 2008.

Cancerläkaren och epidemiologen Lennart Hardell och medarbetare har gjort en analys av statistiken från Socialstyrelsens cancerregister över antalet fall av sköldkörtelcancer mellan 1970 och 2017 som publicerades den 7 december.

Diagrammet nedan visar antalet fall  av sköldkörtelcancer bland kvinnor per år i Sverige. Ett tydligt trendbrott i incidensen (antalet fall per 100 000 invånare åldersstandardiserat) sker cirka 2010 då ökningen tilltar.

Nedanstående diagram visar antalet fall i reella tal per år mellan 1990 och 2018. Skillnaden är stor mellan kvinnor och män. Mellan år 2010 och 2018 har antalet nya tumörfall bland kvinnor nästan fördubblats, från 316 till 616. Diagrammet är hämtat från Socialstyrelsens statistikdatabas.

”Smarta” mobiler exponerar sköldkörteln mer

Användning av så kallade ”smarta” mobiltelefoner utsätter sköldkörteln för hög strålning, eftersom de till skillnad från äldre modeller, har antenner inte bara i övre delen utan även nedre delen av telefonen.

Iphone:s första sk smartmobil introducerades exempelvis i Sverige år 2008, dvs ett par år innan  sköldkörtelcancer börjar öka mycket.

Studie visar mobiler ökar risken

En vetenskaplig epidemiologisk undersökning visade för ett år sedan att mobilanvändning ökade risken för sköldkörtelcancer. Studien baserades på 440 personer som fått sköldkörtelcancer mellan år 2010 och 2011 i Connecticut, USA och 465 kontroller.

När forskarna tog hänsyn till genetiska egenskaper hos deltagarna fann man ett tydligt samband mellan sköldkörtelcancer och mobilanvändning. Risken ökade med över 100% för flera gentyper och var större  ju mer mobilen hade använts. Ett år tidigare hade samma forskare rapporterat förhöjd risk för sköldkörtelcancer från samma underlag, utan att ta hänsyn till genetiska egenskaper. Men då var den ökade risken inte lika tydlig.

Detta är hittills den enda undersökning som studerat risk för sköldkörtelcancer vid mobilanvändning.

Mikrovågsstrålning orsakar cancer

År 2017 konstaterade Dr Anthony Miller, professor emeritus vid Dalla Lana School of Public Health vid University of Toronto, att bevisen för att mobilstrålning orsakar cancer nu är så starka att mobilstrålning bör klassas som cancerogen för människa grupp 1 enligt IARC:s cancerklassning:

”Bevisen som visar att strålning från trådlös teknik är cancerframkallande har ökat och kan inte längre ignoreras”

Upprepade studier har visat att mobilanvändning ökar risken för malign hjärntumör och tumör på hörselnerven. Metaanalyser av den samlade forskningen bekräftar den ökade risken.

Flera stora studier har de senaste åren också visat att strålningen orsakar cancer i djurförsök. Över 70 studier har hittills visat att strålningen kan skada DNA vilket är en känd mekanism bakom canceruppkomst och drygt 200 studier visat att strålningen orsakar oxidativ stress, vilket också är en mekanism bakom canceruppkomst.

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre.

Bankgiro: 814-8504

Swish: 123 049 29 83

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend