Antalet fall av elakartad hjärntumör bland män ökar i Sverige

Foto: Shutterstock

Enligt Socialstyrelsens nya cancerstatistik har antalet fall av allvarlig hjärntumör, glioblastom, bland män ökat i Sverige under de senaste 20 åren. Ungefär dubbelt så många män fick diagnosen under 2022 jämfört med 2001. Ökningen har sammanfallit med ökande användning av mobiltelefoner. Tidigare forskning har visat att mobiltelefonanvändning ökar risken för hjärntumör.

Diagrammet nedan visar antalet fall av elakartade formerna av hjärntumör, glioblastom eller astrocytom grad 3-4, varje år mellan 1990 och 2022 som rapporterats in till cancerregistret hos Socialstyrelsen. Dubbelt så många män fick diagnosen år 2022 jämfört med för 20 år sedan. År 2022 registrerades 381 nya fall bland män och 188 nya fall bland kvinnor i Sverige. Som framgår av diagrammet nedan som visar antalet nya fall bland män och kvinnor varje år mellan 1990 och 2022, hämtat från Socialstyrelsens statistikdatabas, är det under de senaste 20 åren som ökningen skett.

 

Även med hänsyn till åldersstrukturen och befolkningsökningen, så kallad åldersstandardiserad incidens per 100 000 invånare, ses en trend av ökande incidens i diagrammet nedan, även det från Socialstyrelsen.

Gällande gliom grad 1-2, godartad syns inte någon ökning utan snarast en minskning. Antalet nya fall av gliom grad 1-2 per år som rapporterats in är dock betydligt färre än för den elakartade formen. 70 fall bland män och 61 fall bland kvinnor registrerades år 2022.

För samtliga tumörformer i hjärna, hjärnnerver och hjärnhinna registrerades 702 nya fall bland män och 590 nya fall bland kvinnor år 2022. I förhållande till antal fall per 100 000 invånare, åldersstandardiserat, har antalet registrerade fall inte ökat sedan 1990. Detta innebär att elakartad gliom stod för drygt hälften av diagnoserna bland män och en knapp tredjedel av samtliga fall bland kvinnor.

En av de vanligaste diagnoserna utöver elakartad gliom bland män och kvinnor är meningiom, en hjärntumör som utgår från hjärnhinnorna. År 2022 registrerades 123 nya fall bland män och 241 fall bland kvinnor. Det innebär att meningiom utgjorde 41% av samtliga hjärntumördiagnoser bland kvinnor och 18% av samtliga fall bland män. Meningiom anses vara godartad.

Antalet fall av elakartad hjärntumör ökar även i England

År 2018 publicerades en vetenskaplig artikel som konstaterade att antalet fall av gliom grad 3-4 ökade kraftigt i England, vilket vi skrev om här. Mellan 1995 och 2015 fördubblades antalet fall av glioblastom per 100 000 invånare i England enligt artikeln som analyserat nationell cancerstatistik. Antalet personer som varje år drabbades av glibolastom i England hade ökat från 983 år 1995 till 2531 år 2015. Forskarna analyserade även de registrerade tumörernas lokalisering i hjärnan. Den allra största ökningen sågs för glioblastom belägna i de områden som är allra mest exponerade vid mobilanvändning: frontalloben och temporalloben. Samtidigt sågs att antalet fall av mindre allvarliga former av hjärntumörer minskat fram till 2007 och därefter varit stabil. Det innebär en förskjutning mot mer allvarliga former av hjärntumörer.

Antalet patienter med hjärntumördiagnos ökar

Socialstyrelsens statistik över antalet patienter som vårdats i den specialiserade öppenvården med diagnos hjärntumör ökar. Mellan år 2002 och 2023 (preliminära data) har antalet patienter varje år med malign hjärntumör i stort sett fördubblats, från 1 698 år 2002 till 3 217 år 2023. I diagrammet nedan ses antalet patienter med diagnos malign hjärntumör eller tumör i centrala nervsystemet (män och kvinnor). Dessutom ses en ökning av patienter med tumör av osäker natur i hjärnan eller centrala nervsystemet (män och kvinnor) från 548 år 2002 till 1 629 år 2023.

Nedan ses antalet patienter per år mellan 2001 och 2023 per 100 000 invånare, åldersstandardiserat.

 

Vi har tidigare diskuterat att cancerregistret är underrapporterat eftersom alla fall inte genomgår patologisk undersökning och därmed inte får den kod som krävs för att registreras i cancerregistret. Detta kan gälla inoperabla hjärntumörer eller hjärntumörer som inte opereras av annat skäl där diagnos ställts med bilddiagnostik. År 2017 noterade Lennart Hardell och Michael Carlberg att det finns indikationer på att hjärntumörer i cancerregistret är underrapporterade. Sannolikt beror den stora variation som finns i antalet nya fall av hjärntumör mellan de olika nordiska länderna på skillnader i rapporteringsgrad. Som framgår av diagrammet hämtat från Nordcan/IARC nedan ses en betydligt lägre incidens av antalet fall av hjärntumörer åldersstandardiserat per 100 000 invånare i Sverige jämfört med övriga nordiska länder under hela perioden 1990 till 2021. I Danmark ses en tydligt ökande trend medan Sverige redovisar en stabil trend för samtliga hjärntumörer.

 

Upprepade undersökningar visar att mobiltelefonanvändning ökar risken för hjärntumör. Läs mer om det i vårt faktablad. Upprepade undersökningar finansierade av telekombolagen eller genomförda av forskare med bindningar till telekombolagen visar däremot ingen ökad risk. Den senaste i raden av telekomfinansierade studier publicerades i början av mars. Du kan läsa om den här.

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend