Robert F. Kennedy Jr i skadeståndsmål om mobilorsakad hjärntumör

Robert F. Kennedy Jr driver tillsammans med andra advokater ett skadeståndsärende mot de stora mobiltelefonbolagen efter att en man dog i hjärntumör orsakad av mobilanvändning. Kennedy och andra advokater menar att de har bevis för att mobilstrålning orsakar hjärntumörer och att mobiltelefontillverkarna mörklagt kunskap om riskerna.

Familjen till Frank Aaron Walker, som dog av glioblastom, en aggressiv hjärncancer, vid 49 års ålder drar Motorola, AT&T och andra telekommunikationsföretag inför rätta i USA. Familjens advokater, däribland Kennedy, hävdar i sin inlaga till domstolen att cancer orsakas av exponering för mobiltelefonstrålning och att telekommunikationsindustrin har  agerat sedan decennier för att dölja hälsoriskerna.

Använde mobilen i 25 år – dog av hjärntumör

Frank Aaron Walker använde mobiltelefoner i 25 år innan han fick diagnosen glioblastom (aggressiv hjärntumör) i januari 2019. Han dog två år senare den 31 december 2020, 49 år gammal.

Familjen representeras av Lundy, Lundy, Soileau & South, LLP, ett av de ledande advokatbyråerna för personskada i landet, samt av Robert F. Kennedy Jr, ordförande och chefsjurist för organisationen Children’s Health Defense (CHD).

Bland de företag och organisationer som stäms finns Motorola Mobility, LLC; Motorola Solutions, Inc., Motorola, Inc .; AT&T Mobility LLC; ZTE Corp .; Cricket Communications LLC; HMD Global Oy; Cellular Telecommunications and Internet Association; och Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA).

Lundy, Lundy, Soileau & South samt Robert F. Kennedy jr hävdar att telekombranschen ”tonade ner, underskattade och/eller informerade inte om riskerna med mobiltelefoner.” Advokaterna anklagar också telekombolagen för bland annat bedrägeri, otillräckliga varningar och förvrängning av fakta.

Utpressning, kontroll av medierna och korruption

Enligt Kennedy har telekommunikationsindustrin sedan decennier bedrivit juridisk utpressning, kontroll av medierna och använt sin ekonomiska makt för att korrumpera lagstiftare, kontrollera tillsynsmyndigheter och lura allmänheten om mobiltelefoners och annan trådlös tekniks säkerhet. Telekom har aggressivt placerat farliga och dödliga mobiltelefoner i händerna på intet ont anande vuxna och oskyldiga barn:

”Deras ansträngningar har resulterat i utbredd sjukdom och död. Domstolarna är den sista instansen i vår demokrati utan korrupt inflytande från telekomindustrin. Vi kommer att lägga fram bevis som till slut kommer att ställa dessa laglösa företag inför rätta.”

Vilseledande PR-kampanjer

CTIA, den amerikanska samarbetsorganisationen för mobiltelefonföretagen, spelade en ledande roll när det gäller att bedra allmänheten när det gäller riskerna med strålningen enligt Walkers advokater.  De hävdar att industrins lobbyorganisationer, CTIA och Telecom Industry Association har varit ledande i mobilindustrins vilseledande PR-kampanj för att försäkra allmänheten om att mobiltelefoner inte innebär några hälsorisker.

Enligt rättegången är Tom Wheeler, före detta Federal Communications Commission (FCC) ordförande som också varit mångårig vd för CTIA, en central person för att främja denna verksamhet. 1993, när Wheeler arbetade för CTIA, lanserade han ett forskningsprogram på 25 miljoner dollar för att bevisa att mobiltelefoner är säkra. Men Walkers advokater hävdar att CTIA år 1999, efter att chefen för forskningsprogrammet avslöjat att studierna visade hälsoskadliga effekter, inledde en kampanj för att diskreditera mannen som de själva anlitat för att leda den egna forskningen och CTIA dolde resultaten från allmänheten.

Mörkläggning av bevis för skada

Lundby och Kennedy hävdar vidare att telekombranschen har gjort en felaktig framställning av de tillgängliga vetenskapliga bevisen, undertryckt trovärdiga bevis och farhågor och har konspirerat för att dölja eller ändra studieresultat: ”forskare som upptäckte negativa effekter i samband med mobiltelefonanvändning, förlorade sin finansiering, fick sparken, fann sitt rykte skadat och fick sitt arbete förnedrat.” Advokaterna lägger fram bevis för att dessa åtgärder bedrivits  under flera decennier.

Till exempel presenterade forskaren Henry Lai 1994 resultaten av forskning som visade DNA-skador från strålning liknande den som sänds ut av mobiltelefoner. Men i stället för att avslöja resultaten för allmänheten,  försökte CTIA, Motorola och andra telekommunikationsföretag förhindra att Lais resultat publicerades och de anställde ett PR-företag för att diskreditera resultaten. Enligt stämningen finansierade sedan CTIA mfl andra forskare i ett försök att motbevisa Lais resultat. Men när deras egna undersökningar bekräftade Lais resultat vägrade de att publicera forskningen. Jerry L. Phillips Ph.D., ville publicera sin studie (som i huvudsak replikerade Lais studier och nådde samma slutsatser), pressade Motorola, som finansierade studien, honom att inte publicera och hotade att dra tillbaka all vidare finansiering. När Phillips vägrade att tillåta Motorola att förvanska sin forskning, hotade bolaget med att diskreditera hans rykte offentligt.

Patentansökningar

Mobiltelefonföretagen anklagas även för att ha kunskap om lösningar för att minska hälsoriskerna. Advokaterna hänvisar till en lista över patenterade säkerhetslösningar. Även om dessa patent kunde ha minskat risken för sjukdom och död, införlivade inte mobiltelefonföretagen dessa säkerhetsfunktioner i sina mobiltelefoner. Medan de utåt har gjort gällande att det inte finns några belägg för hälsorisker, avslöjar patentansökningarna att de hade kunskap om potentiella skador enligt advokaterna.  Ett exempel är ett patent från Nokia 1998. Patentansökan avslöjar kännedom om potentiella skador på mobiltelefoner. Nokias ansökan skriver att ”det har hävdats att modulerad RF-strålning orsakar förändringar i nervcellernas elektriska status … En kontinuerlig lokal exponering för radiofrekvent bestrålning har hävdats kunna skada myelinhöljet i celler och så småningom leda till en nedsatt hörselförmåga, svindel, etc. Det har hävdats att radiofrekvent bestrålning kan stimulera extra tillväxt bland stödjande celler i nervsystemet, som i värsta fall har uppgetts kunna led till utveckling av malign tumör, t.ex. gliom … ”

Många hjärntumörärenden

Det finns mer än 70 fall av mobiltelefonhjärntumörer i District of Columbias (Civil Division) högsta domstol. Men med hjälp av många fördröjningstaktiker har de anklagade i dessa fall – som inkluderar de flesta mobiltelefontillverkare och tjänsteleverantörer – fördröjt ärendenas avgörande i domstol i 20 år. Det första av dessa ärenden, känt som Murray-ärendet, inlämnades redan år 2001.

”Telekommunikationsindustrin har gjort allt de kan för att förhindra en 12-personersjury från att höra bevisen på mobiltelefonskador och hur branschen manipulerade vetenskapen till nackdel för konsumenterna”, hävdar advokat Lundy.

Hög sannolikhet

Den senaste utvecklingen i Murray-fallen ägde rum i mars när kärandena lämnade in ett 176-sidors expertutlåtande av Dr. Christopher Portier. Portier har varit chef för National Center for Environment Health inom Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Innan han utnämndes till CDC var Portier biträdande chef för National Institute for Health and Environmental Science och biträdande chef för National Toxicology Program (NTP). Portier var också medlem i International Agency for Research on Cancer (IARC) Monograph Working Group som klassificerade radiofrekvent (RF) strålning, inklusive strålning från mobiltelefoner, som en 2B ”möjlig cancerframkallande.” IARC är Världshälsoorganisationens organ som ansvarar för klassificeringen av cancerframkallande ämnen. Portiers expertutlåtande drog följande slutsats:

”Enligt min mening orsakar RF-exponering sannolikt gliom och neurom, och med tanke på de tillgängliga bevisen hävdar jag, med en rimlig grad av vetenskaplig säkerhet, att sannolikheten att RF-exponering orsakar gliom och neurom är hög.”

Telekombolagens försvarsadvokater har bett domstolen att inte tillåta att Portier är expertvittne i det här fallet. De framhåller att endast bevis som fanns under 2013 borde tillåtas.

Ökande bevis för cancer

Telekommunikationsindustrin har goda skäl att försöka förhindra att Portiers expertutlåtande och bevis efter 2013 antas i Murray-fallen. Enligt Walker-stämningen har sedan IARC: s 2011-beslut att klassificera RF-strålning som en 2B-möjlig cancerframkallande och mer än 1000 studier har publicerats som visar omfattande skador från denna strålning, inklusive studier som fastställer orsaksmekanismer för skada, DNA-skada och cancerframkallande effekter.

Särskilt viktigt för hjärntumörfallen är publiceringen under 2018 och 2019 av resultaten från den amerikanska NTP-studien som fann ”tydliga bevis” för att mobiltelefoner orsakar cancer och DNA-skada. NTP är den amerikanska regeringens expertorganisation för giftiga ämnen. Walker-stämningen citerar Dr. Ron Melnick, som ledde utformningen av NTP-studien, som uppgav att NTP-resultaten motbevisar det gamla argumentet att RF-strålning inte kan orsaka DNA-skada. Resultaten av NTP-studien replikerades dessutom i ytterligare en studie av det kända Ramazzini Institutet i Italien. Resultaten av dessa två storskaliga studier är särskilt viktiga, för när IARC 2011 klassificerade mobiltelefonstrålning som en 2B-möjlig cancerframkallande ansåg man att även om det finns epidemiologiska bevis för att mobiltelefoner ökar cancerrisken, särskilt hjärntumörer, behövdes fler studier för att avgöra om strålningen skulle ges en högre klassificering. NTP-studien och Ramazzini Institute-studien ger de efterfrågade beläggen för en klassificering av en ”human cancerframkallande” (grupp 1) eller åtminstone en ”troligen cancerframkallande” (grupp 2A) klassificering.

Kennedy begär även nya gränsvärden

Robert F. Kennedys organisation Children’s Health Defense, drog även år 2020 den amerikanska myndigheten FCC inför domstol. Kennedy mfl hävdar att de gränsvärden som ska skydda mot hälsorisker, som antogs av FCC 1996 och som förnekar skador från mobiltelefoner och trådlös teknik så länge strålningen inte är så hög att den orsakar omedelbar skada pga uppvärmning, är föråldrade samt att FCC: s beslut att inte omvärdera dessa gränsvärden är felaktigt. Kennedy mfl lämnade i detta fall in 11 000 sidor med bevis som visar omfattande bevis för skada under gränsvärdena. Ärendet väntar på ett beslut av den amerikanska hovrätten för DC (District of Colombia) Circuit.

”Vi hoppas att efter ett gynnsamt beslut i båda dessa fall kommer våra myndigheter att anta biologiskt och vetenskapligt baserade hälsoriktlinjer och tvinga den trådlösa industrin att utveckla och främja säkrare teknik och äntligen bättre skydda våra barns hälsa”, framhåller Kennedy.

FCC:s gränsvärden bygger på samma föråldrade inställning som den svenska Strålsäkerhetsmyndighetens, dvs att strålningen är endast skadlig om den är så intensiv att den värmer upp vävnad inom 30 minuter.

Källa:

Childrens Health Defense Fund

Mer i ämnet:

Strålskyddsstiftelsens faktablad om mobiler och risk för cancer.

Tidigare domstolsbeslut hjärntumörer pga mobilanvändning

Senator Ted Kennedy dog av aggressiv hjärntumör som kan orsakas av mobiltelefonanvändning. Kennedy var en stor mobilanvändare.Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend