Risk för sköldkörtelcancer av mobilanvändning visar ny studie

En ny amerikansk studie från forskare vid Yale University, USA visar ökad risk för sköldkörtelcancer av mobilanvändning om användarna har vissa gentyper. Sköldkörtelcancer har ökat kraftigt i Sverige och andra länder under det senaste decenniet. Svenska forskare har pekat på en möjlig koppling mellan sk smartmobiler  som exponerar sköldkörteln och halsområdet betydligt mer än äldre modeller.

Den nya studien baseras på intervjuer med 440 personer som fått sköldkörtelcancer mellan år 2010 och 2011 i Connecticut, USA och 465 kontroller.

När forskarna tog hänsyn till genetiska egenskaper hos deltagarna fann man ett tydligt samband mellan sköldkörtelcancer och mobilanvändning. Risken var signifikant förhöjd med över 100% för flera gentyper och risken var större  ju mer mobilen hade använts.  Forskarna drar slutsatsen att resultaten visar att genetisk känslighet påverkar sambanden mellan mobilanvändning och risk för sköldkörtelcancer samt att resultaten ger mer belägg för cancerklassificering av denna strålningsform.

Samma forskarlag visade i en studie publicerad för ett år sedan att mobilanvändning var kopplat till förhöjd risk för sköldkörtelcancer utan hänsyn till genetiska egenskaper, men då var resultaten inte lika tydliga som nu.

Sköldkörtelcancer ökar kraftigt

Sköldkörtelcancer ökar mycket i Sverige och övriga västländer. Tidigare i år publicerades en artikel i Läkartidningen som konstaterade att det skett en “Kraftig ökning av diagnostiserade tumörer i sköldkörtel, bisköldkörtel och binjure i Stockholm mellan 1992 och 2017″.

Läkarna som låg bakom artikeln hade undersökt hur många patienter som under perioden 1992–2017 opererats för tumörer i sköldkörtel-, bisköldkörtel- och binjurekirurgi på Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Totalt hade över 13 000 patienter blivit opererade för tumör i sköldkörteln, bisköldkörteln eller binjurarna under den studerade perioden:

“I material från Karolinska universitetssjukhuset ses mellan 1992 och 2017 en närmast femfaldig ökning i antalet histopatologiskt diagnostiserade sköldkörtelfall samt ett kraftigt ökat antal diagnostiserade tumörer i sköldkörtel, bisköldkörtel och binjure”

Smartmobiler ökar strålningen mot sköldkörteln

Den nu publicerade studien har inte heller undersökt användning efter år 2010. Därmed gäller  den främst användning av äldre mobiltelefonmodeller, dvs inte så kallade ”smartmobiler”. Sådana mobiler ökar exponeringen av sköldkörteln väsentligt på grund av att de även har antenn i den nedre delen av telefonen

(se fig. 10 nedan från Carlberg et al. 2016)).

Studien har inte heller tagit hänsyn till  om deltagarna använt DECT-telefoner eller så kallade sladdlösa telefoner. De exponerar användare för mikrovågsstrålning på samma sätt som mobiltelefoner. Detta leder till en undervärdering av risken.

Mer om risk för cancer pga mobilanvändning:

Ökad risk för sköldkörtelcancer pga mobilanvändning. Länk

Läkare bekräftar stor ökning av sköldkörtelcancer. Länk

Kraftig ökning av tumörer i sköldkörtel och binjurar i Stockholm. Länk

Expertpanel: Klara belägg för att mobilstrålning orsakar cancer. Länk

Kraftig ökning av cancer i huvud och hals visar ny cancerstatistik. Länk

Cancerexpert: Bevisen kan inte längre ignoreras. Mobilstrålning orsakar cancer. Länk

Faktablad om risk för hjärntumör av mobilanvändning. Länk

 

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre.

Bankgiro: 814-8504

Swish 123 049 29 83

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend