Mobilanvändning ökar risken för sköldkörtelcancer

En ny epidemiologisk undersökning från USA visar att mobilanvändning ökar risken för sköldkörtelcancer.  De som använt mobilen i sammanlagt flest timmar hade ökad risk för sköldkörtelcancer i denna den första studien som hittills studerat sambandet. Sköldkörtelcancer är en av de cancerformer som ökar snabbast, i USA såväl som i Sverige.

Den nya undersökningen från forskare verksamma vid bland annat Yale School of Medicine och  Connecticut Health Department, USA, baseras på intervjuer med 462 personer som fått sköldkörtelcancer mellan åren 2010-2011.[1] Detta innebär att studien bygger främst på användning fram till 2010 eller 2011. Därmed gäller  den främst användning av äldre mobiltelefonmodeller, dvs inte så kallade ”smartmobiler” som ökar exponeringen av sköldkörteln väsentligt på grund av att de har antenner i den nedre delen av telefonen (se fig. 10 nedan från Carlberg et al. 2016)

Studien har inte inkluderat användning av DECT-telefoner eller så kallade sladdlösa telefoner som sänder ut liknande mikrovågsstrålning som mobiltelefoner. Det leder till felaktig exponeringsbedömning och till att erhållna risker undervärderas.

Trots detta observeras genomgående förhöjd risk (+58%) för sköldkörtelcancer bland de som använt mobiltelefon allra mest, i denna studie mer än sammanlagt 13 140 timmar (OR: 1.58, 95% CI: 0.98 – 2.54).[2] Detta är en stor samlad användning som innebär i snitt motsvarande 2 timmars användning om dagen i 20 år eller 4 timmar om dagen i tio år.

Dr Joel Moscowitz, direktör vid School of Public Health, Berkeley, USA konstaterar i en kommentar att studien visar att män som använt mobilen i över 15 år har fördubblad risk för sköldkörtelcancer och kvinnor som använt mobiltelefon i över 2 timmar om dagen har 52% ökad risk.[3]

Resultaten är inte statistiskt säkerställda till 95%. Dr Moscowitz konstaterar att bristen på statistisk signifikans kan bero på det förhållandevis låga antalet fall i studien (462) samt  att studien inte beaktade användning av sladdlös telefon som enligt honom kan vara en riskfaktor för sköldkörtelcancer.

Forskarna konstaterar att sköldkörteln är ett strålningskänsligt organ och att joniserande strålning är en etablerad riskfaktor för sköldkörtelcancer. Mobilstrålning eller mikrovågsstrålning är icke-joniserande strålning.

Forskarna skriver även att sköldkörtelcancer är en av de cancerformer som ökar allra mest i USA. Antalet fall har ökat från 4 per 100 000 invånare under 1980-talet till 15 per 100 000 år 2014 och det är den femte vanligaste cancerformen bland kvinnor.

Strålskyddsstiftelsen och de svenska forskarna Lennart Hardell, Michael Carlberg mfl, har tidigare pekat på att antalet fall av sköldkörtelcancer ökar kraftigt i Sverige sedan 2009-2010 och att ökningen inträffat efter introduktionen av de så kallade ”smartmobilerna”. År 2008 introducerades Apples första ”smartmobil” i Sverige.

Lennart Hardell, cancerläkare och med lång erfarenhet från epidemiologisk forskning om cancerrisker med mobiltelefoner och sladdlösa telefoner (DECT) säger att studien visar att mobiltelefoner är en riskfaktor för sköldkörtelcancer:

– De nya så kallade smarta mobilerna (smartphones) ger en högre stråldos till sköldkörteln jämfört med tidigare varianter. Eftersom diagnosperioden var 2010-2011 har dessa telefoner inte ingått i studien. Den verkliga risken är därför troligen högre, även med tanke på att DECT-telefoner inte ingick. Resultatet visar att mobilstrålning bidrar till den kraftiga ökningen av sköldkörtelcancer i befolkningen.

Diagram sköldkörtelcancer Sverige:

Mer läsning:

Det går enligt  en vetenskaplig artikel från svenska forskare (1990) inte att använda brist på statistisk signifikans som argument för att hävda att inga effekter observerats:

Two criteria for an interpretation of noneffect are that the relative risk estimate be near unity and that the confidence interval be narrow; lack of statistical significance has no bearing on this issue… in public health decisions this practice has to be balanced by the principle that the ”benefit of the doubt” should be given to the persons subject to potential risk..[4]

Läkare bekräftar stor ökning av sköldkörtelcancer. Länk

Hjärntumörer och sköldkörtelcancer ökar bland barn i USA. Länk

Kraftig ökning av sköldkörtelcancer och muncancer. Länk

Kraftig ökning av cancer i huvud- och hals. Länk

[1] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1047279718302849

[2] Risken är strax under gränsen till statistiskt signifikant (95% konfidensintervall 0,98-2,54) För att vara statistiskt säkerställd ska risken vara 1,00 eller däröver.

[3] https://www.linkedin.com/pulse/heavy-cell-phone-use-linked-thyroid-cancer-joel-moskowitz/

[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2143311

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend