Läkare bekräftar stor ökning av sköldkörtelcancer

kvinna_smartmobil_thyroidEn ny vetenskaplig artikel från cancerläkaren Lennart Hardells forskargrupp bekräftar att det sker en kraftig ökning av sköldkörtelcancer i Sverige.Ökningen har skett samtidigt med den ökande användningen av ”smartmobiler” som exponerar den strålningskänsliga sköldkörteln för hög strålning pga antennens placering i nederdelen. Röntgenundersökningar med datortomografi har också ökat mycket.

Forskargruppen under ledning av cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell vid Örebro Universitetssjukhus har utifrån cancerregistret undersökt hur antalet fall av sköldkörtelcancer utvecklats i Sverige mellan 1970 och 2013. Deras vetenskapliga artikel som publicerades i BMC Cancer i juli 2016 konstaterar att den strålningskänsliga varianten av sköldkörtelcancer (papillär) ökar både bland kvinnor och män och även i övriga nordiska länder.

Särskilt kvinnor 20-39 år

Under senare år har det skett ett tydligt trendbrott med en betydligt större ökning. Särskilt alarmerande ökning ses bland kvinnor i åldern 20-39 år (se diagram nedan över antalet fall per 100 000 invånare). År 2008 introducerades Apples Iphone i Sverige och blev en stor succé.hardell_thyroid_20-39

Även i övriga nordiska länder ökar sköldkörtelcancer mycket under de senaste åren vilket framgår av nedanstående diagram som visar ökningen per 100 000 invånare för kvinnor i alla åldrar.

hardell_thyroid_nordig_fig7

I USA har en undersökning visat att antalet fall av strålningskänslig papillär sköldkörtelcancer ökat under perioden 2002 och 2012 med 174%. Ökningen sker även bland större tumörer (över 4 cm. Nyare statistik visar att enbart mellan 2009 och 2014 har antalet nya patienter med sköldkörtelcancer i USA ökat från 37 000 till 63 000.[1]

Särskilt hög har ökningen varit i Sydkorea där man diskuterat om ökningen varit en effekt av ökad screening.

– I Sverige har vi inte någon screening av sköldkörtelcancer som skulle kunna förklara ökningen konstaterar Lennart Hardell.

Joniserande strålning riskfaktor

Joniserande radioaktiv strålning är en fastställd riskfaktor för sköldkörtelcancer. Sköldkörtelcancer kan uppkomma efter så kort tid som efter 1 år efter exponering för barn och 2,5 år efter exponering för vuxna. [41]. Nästan alla sköldkörtelcancerfall bland barn runt Fukushima efter katastrofen 2011 var den papillära strålningskänsliga varianten. Strålning ger högre risk för sköldkörtelcancer hos barn jämfört med vuxna samtidigt som kvinnor löper högre risker än män.

Läkarna pekar också på den ökande förekomsten av röntgenundersökningar främst DT (datortomografier) inom läkarvården som en möjlig bidragande orsak till utvecklingen. Mellan år 1993 och 2010 ökade antalet undersökningar per år med DT från 40 per 1000 invånare till över 100 per 1000 invånare.  Mellan år 2006 och 2013 ökade samtidigt antalet PET-DT undersökningar 3 gånger.

Mobilstrålning riskfaktor

Människors exponering för radiofrekvent strålning från trådlös teknik har ökat enormt sedan millenniumskiftet.

Både vid mobiltelefonanvändning och vid helkroppsexponering från mer avlägsna källor är sköldkörteln det organ som exponeras mest för strålning. Genom att en antenn under senare år placerats i nedre delen av de i dag mycket vanliga så kallade ”smartmobilerna” har exponeringen av halsområdet ökat markant, vilket illustreras av nedanstående bild. Den visar olika mobiltelefonmodeller alltsedan 1990-talet: först med extern antenn, sedan med inbyggd antenn i överdelen och under senare år med inbyggd antenn i nedre delen. Det är där antennen är som strålningen är allra högst.

hardell_thyroid_fig10

Författarna konstaterar att ”smartmobiler” blivit mycket populära och att försäljning och konsumtion ökat dramatiskt under senare år. 3G och 4G har dessutom blivit ny standard för mobiltelefonkommunikation.

3G främjar tumörtillväxt och skadar DNA

3G har visats skada cellers DNA och främja tumörtillväxt vid nivåer som är 50 ggr lägre än (0,04-0,05 W/kg) gällande gränsvärde för mobiltelefoner som är 2 W/kg. Gränsvärdet utesluter uttryckligen skydd mot cancereffekter och täcker endast omedelbara effekter som beror på uppvärmning.

Jämfört med vanliga mobiltelefoner utsätter “smartmobiler” användaren för mer strålning. De kan kopplas upp till flera nätverk och har inbyggda kommunikationsprotokoll för 2G, 3G och 4G, WiFi och Bluetooth.

Dr Lennart Hardell och hans medförfattare pekar på att tidigare forskning har visat att radiofrekvent strålning (2,45 GHz) vid nivåer under gällande gränsvärden orsakar förändringar på sköldkörteln. I en  studie har helkroppsexponering för 900 MHz (GSM) visats orsaka cellförändringar i sköldkörteln i djurförsök. Andra undersökningar har visat cancerogena effekter på sköldkörteln och att produktionen av sköldkörtelhormon förändras.

– Våra resultat visar klart att det är framförallt den strålningskänsliga varianten (papillär typ) av sköldkörtelcancer som ökar, skriver läkar- och forskargruppen. Slutsatsen som dras är att både joniserande som icke-joniserande strålning bör utredas som bakomliggande orsak.

Visade tidigt cancerrisker med dioxin och PCB

Lennart Hardell har forskat på cancerrisker med olika miljöfaktorer sedan 1970-talet och var exempelvis bland de första som påvisade ökad cancerrisk bland människor som exponerats för dioxin och som använt mobiltelefoner. Dioxinets cancereffekter blev långt senare fullt erkänt då Internationella Cancerforskningsinstitutet IARC klassade dioxin (TCDD) som Grupp 1, cancerogent för människa 1997. Lennart Hardell har också visat att PCB och glyfosat ökar risken för cancer. Samtliga faktorer är i dag cancerklassade av IARC i olika klasser. Lennart Hardell var en av de 29 världsledande experter som utvärderade cancerrisker med mobiltelefoner för IARC:s räkning år 2011 och hans forskning har bedömts som mest tillförlitlig på området av högsta domstolen i Italien i ett arbetsskadeärende samt av internationella forskargrupper.

Mer läsning:

Ökande incidens av sköldkörtelcancer och muncancer Länk

Mobilanvändning ökar risken för cancer i huvud- halsområdet. Länk

Mobilstrålning orsakar hjärntumör – sambandet klart. Länk

[1] http://www.endocrineweb.com/news/thyroid-diseases/55092-thyroid-cancer-epidemic-overdiagnosisLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend