Telenor startade 5G – orsakade svår huvudvärk

När Telenor startade 5G från basstationer på taket till sitt huvudkontor fick anställda i närområdet direkt huvudvärk. Telenor hävdar, trots de direkta skadeverkningarna, ändå att 5G är ofarligt.

Det var i mitten av september som Telenor startade 5G från taket på sitt huvudkontor strax utanför Oslo med två nya 5G-basstationer. Den ena basstationen sänder på 3,6 GHz och den andra sänder med 26 GHz och är en del av ett större forskningsprojekt i samarbete med EU som kallas 5G-VINNI.

Direkt efter starten fick flera anställda hälsoproblem i form av kraftig huvudvärk. Detta enligt en person som kontaktat tidningen Resett och som själv arbetar i  området och vars kollegor drabbades av huvudvärk. Eftersom hälsoproblemen kom så direkt efter igångsättandet av 5G är det rimligt att anta att det finns ett samband, i synnerhet som 5G-VINNI basstationen sänder mycket stark strålning, skriver Resett.

Telenor å sin sida hävdar att strålningen är ofarlig men uppmanar ändå sjuka människor att ta kontakt med bolaget om det uppstår hälsoproblem.

– Vi tar självfallet detta på allvar och uppmanar de som drabbats att ta kontakt säger David Fidjeland på Telenors pressavdelning till Resett.

5G-start i Genève orsakade huvudvärk, tinnitus mm

Strålskyddsstiftelsen har tidigare rapporterat att Swisscoms start av 5G i Genève också direkt orsakade svår huvudvärk och andra symtom bland närboende till basstationer för 5G. Den 18 juli 2019 rapporterade den schweiziska tidningen L’Illustré om att två män som bor i samma område i Genève direkt fick liknande hälsoproblem. I artikeln beskriver de två tidigare fullt friska männen, 29 respektive 50 år, att de fått sömnproblem, tinnitus, och huvudvärk samt tryck över bröstet (hjärtbesvär).

Ericssons 5G-teknik

Både Telenor och Swisscom har meddelat att de använder svenska Ericssons 5G-teknik. Ericsson meddelade själv i april 2019 att Swissom till 100% använde Ericssons 5G-teknik när 5G startades vilket alltså direkt orsakade ohälsa bland friska unga män i Genève. Ericsson har också för över ett år sedan redovisat att 5G kommer att orsaka en så kraftig ökning av mikrovågsstrålning att 5G inte kan byggas ut i länder med lägre gränsvärden som skyddar människor bättre än i Sverige om inte dessa länder kraftigt höjer gränsvärdena. Därför har bland annat Bryssel i Belgien övertalats att kraftigt försämra skyddet för invånarna för att 5G ska kunna byggas ut.

Typiska symtom på mikrovågsstrålning

De rapporterade symtomen är typiska för exponering för mikrovågor. Sedan 1960-talet och framåt har upprepade vetenskapliga studier och rapporter bekräftat att exponering för mikrovågor orsakar en symtombild (kallad mikrovågssyndromet) som innefattar bland annat:

 • huvudvärk, migrän, tryck över huvudet
 • sömnsvårigheter, onormal trötthet
 • koncentrations- och minnesproblem, yrsel
 • nedstämdhet, depression
 • stresskänsla, ångest, förändrat beteende, ökad irritation
 • tryck över bröstet, oregelbunden eller förhöjd hjärtrytm
 • brännande hud och utslag, allergi
 • tinnitus (microwave hearing)
 • inflammationer och försämrat immunförsvar
 • synrubbningar, ljuskänslighet
 • sköldkörtelrubbningar och påverkan på hormonsystemet

5G-experiment orsakar ohälsa i Sverige

Strålskyddsstiftelsen har också nåtts av rapporter från människor i Sverige som rapporterar nya symtom som de kopplar till att 5G testas i deras boende- eller arbetsområde. Symtomen som rapporterats i Sverige under våren som sammanfallit med start av 5G-tester innefattar tinnitus, tryck i trumhinnan, onormal trötthet, sömnsvårigheter, brännande känsla i huden, stickningar i huden, känsla av uppvärmning inombords, koncentrationsproblem, yrsel, stickningar i ögonen, synrubbningar, muskelsvaghet, huvudvärk.

Vi uppmanar alla som upplever ohälsosymtom i närhet av eller i samband med att 5G startas i närområdet att rapportera in symtomen till ansvariga myndigheter lokalt såväl som på riksnivå. Sänd även kopia till oss på Strålskyddsstiftelsen på info@stralskyddsstiftelsen.se och meddela oss att du godkänner att vi sparar dessa uppgifter. Vi garanterar att vi aldrig lämnar ut personuppgifter utan vi kommer enbart att använda uppgifterna för att kartlägga den tyvärr förväntade ohälsa som 5G-expertimentet kommer att orsaka.

Sänd in uppgift om tid, plats och observerade effekter till Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket (vid exponering i arbetet) och till ditt lokala miljökontor. Begär att anmälan diarieförs.

Att  skadliga effekter pga 5G dokumenteras och rapporteras in är särskilt viktigt eftersom ansvariga myndigheter inte gör någon kontroll av utsända effekter av mikrovågsstrålning eller skadliga konsekvenser.

Vi påminner om att det helt saknas forskning som visar att 5G kan byggas ut utan att allvarligt skada människors hälsa och miljön. Samtidigt finns det omfattande forskning som visar att redan befintlig mikrovågsstrålning från redan befintliga system (4G, 3G, WiFi mm) är hälso- och miljöfarlig varför det kraftiga tillskottet av mikrovågsstrålning från 5G kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet och miljön avsevärt.

Av dessa skäl vill nu över 250 vetenskapsmän och läkare att 5G stoppas. De konstaterar att 5G kan orsaka potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser.

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

Swish 123 049 29 83

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend