Kraftig ökning av sköldkörtelcancer och muncancer

Antalet fall av cancer i sköldkörteln och i munnen ökar kraftigt i Sverige under senare år. Det visar siffror som Strålskyddsstiftelsen tagit fram från cancerregistret. Särskilt sköldkörtelcancer ökar dramatiskt under enbart de senaste sex åren, vilket  sammanfallit med den ökande användningen av så kallade smartmobiler.

Enbart mellan år 2008 och 2014 har antalet fall av sköldkörtelcancer varje år ökat, från 388 fall år 2008 till 662 fall år 2014. Det är en ökning med 70%. Allra störst  har ökningen varit bland kvinnor. Nedan diagram visar trenden mellan 1986 och 2014. Antalet syftar på inrapporterade tumörer och inte antal personer.

tyroid_sweden_incidence_1986-2014_0-85years

Västra Götalandsregionen redovisar en ökning med 190%, sedan 2009. Det är nästan en tredubbling av antalet fall av sköldkörtelcancer, från 85 fall till 248 fall på endast fem år (se diagram nedan).

vastra_gotaland_1986-2014_skoldkortel_alla_fall

Även cancer i munnen, i mellansvalget och tungcancer ökar. Under de senaste sex åren, mellan 2008 och 2014, har antalet fall av cancer på tunga, i munnen och i mellansvalget[1] varje år ökat med 35%, från 573 fall till 779. Jämfört med år 2000 har antalet fall ökat med 84%. Ökningen har varit allra störst bland män (se diagram nedan).

cancer_sweden_tunga_munannanelospec_mellansvalg_1086_2014_alla

Sammanlagt visar registret 1441 cancerfall i sköldkörtel, tunga, munnen eller mellansvalget år 2014 att jämföra med 961 fall så sent som 2008 (+50%).

Smartmobiler ger högre exponering i mun och hals

radiation-from-smartphone-600pxUnder samma period har användningen av så kallade smartmobiler ökat kraftigt och blivit mycket populära. Smartmobiler från bland annat Apple ger en annorlunda exponering jämfört med äldre vanliga mobiltelefonmodeller som hade enbart antenn överst på mobilen. Många nyare så kallade smartmobiler, exempelvis Iphone, har antenner både överst och nederst på mobilen. Det leder till att mun och halsområdet, exempelvis sköldkörteln, blir betydligt högre exponerat för mikrovågsstrålning än vad som var fallet tidigare .

Apples Iphone som har blivit en stor säljsuccé introducerades i Sverige år 2008.

Forskningen visar cancerogena mekanismer

Forskningen visar att mikrovågsstrålning från mobiltelefoner orsakar oxidativ stress och skadar cellers DNA. En genomgång av tillgänglig forskning visade år 2015 att 93 av 100 undersökningar visat att strålningen orsakar oxidativ stress, som är en etablerad mekanism bakom bland annat cancerutveckling. Den internationella forskargruppen bakom genomgången drog slutsatsen att det kan anses ”övertygande bevisat” att strålningen orsakar oxidativ stress, och därför bör erkännas som en av de viktigaste mekanismerna bakom strålningens skadeverkningar.[2]

Djurförsök bekräftar cancereffekter

En stor djurstudie, finansierad av tyska strålsäkerhetsmyndigheten, bekräftade även 2015 att mobilstrålning (3G) främjar tumörtillväxt. De största cancerfrämjande effekterna sågs redan vid 0,04 W/kg att jämföra med gränsvärdet som är 2 W/kg, som alltså är 50 gånger högre.  Tidigare forskning från Wiens Universitet har observerat DNA-skador på celler vid 0,05W/kg från 3G.

Mikrovågsstrålning från mobiltelefoner och annan trådlös teknik är sedan 2011 klassad som ”möjligen cancerframkallande” klass 2B, av IARC vid WHO mot bakgrund av upprepad forskning som visat att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Ledande svenska och internationella forskare på området anser att cancerklassningen bör skärpas till klass 2B eller klass 1, cancerogen för människa.

Varningstexter behövs och allmänheten måste informeras

mobilencancer

Strålskyddsstiftelsen har upprepat påtalat behovet av bred information till allmänheten om hälsoriskerna med strålning från trådlös teknik och att varningstexter behövs på all utrustning som avger mikrovågsstrålning, liknande de som finns på cigarettpaketen. Särskilt föräldrar och personer som arbetar med barn bör informeras om de särskilda riskerna för barn, eftersom det är väl etablerat att barn är särskilt känsliga för cancerogena faktorer och även absorberar mer strålning vid användning av mobiler. Mobilindustrin bör förbjudas att marknadsföra tekniken mot barn. Mobiltelefoner, surfplattor och trådlösa nätverk bör förbjudas i skolan och förskolan.

Källa cancerstatistik: Socialstyrelsens statistikdatabas

[1] Socialstyrelsens diagnoskoder 141 (tunga), 144(munnen eller annan ospecificerad del) och 145 (mellansvalget)

[2] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/07/tradlos-teknik-orsakar-oxidativ-stress-overtygande-bevisat/Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend