Dramatisk ökning av dödsfall pga neurologiska sjukdomar i många västländer

Antalet rapporterade dödsfall på grund av neurologiska sjukdomar har ökat mycket mellan 1985 och 2015 i 21 västländer enligt statistik från WHO.  Exponering för elektromagnetiska fält i samverkan med miljöföroreningar misstänks vara en viktig faktor bakom den negativa trenden, enligt en ny vetenskaplig rapport.

En ny vetenskaplig artikel har granskat statistik från WHO över antalet inrapporterade dödsfall pga neurologiska sjukdomar, Alzheimers och demenssjukdomar, i 21 västländer, bland annat Sverige. WHO:s statistik publicerades 2018 och gäller från 1985 till 2015. Sverige har tillsammans med Finland, USA, Storbritannien och Holland flest rapporterade dödsfall pga neurologiska sjukdomar i förhållande till antalet invånare. Danmark och Norge finns också med i listan över de tio länder som har högst dödlighet.

Ökningen av dödsfall i neurologiska sjukdomar gäller även personer i åldern 55-74 år. I Sverige har antalet dödsfall i denna åldersgrupp ökat med 31% enbart mellan år 2005 och 2015 enligt statistiken från WHO. (se tabell 3 i den publicerade artikeln.)

Forskarna visar också att ökningen inte beror på åldrande befolkning eftersom ökningen av dödsfall är betydligt högre än ökningen av antalet äldre i befolkningen.

Magnetfält och mikrovågsstrålning från trådlös teknik

Forskarna lägger fram teorin att det är de senaste decenniernas ökning av människors exponering för elektromagnetiska fält i samverkan med luftföroreningar och andra miljöföroreningar som ligger bakom den accelererande ökning som statistiken visar.

Exponering för elektromagnetiska fält har i ökad och i stort sett genomgående utsträckning visats öka risken för Alzheimers, demens och ALS, vilket Strålskyddsstiftelsen tidigare rapporterat. Därtill presenterar författarna till den nya artikeln en rad hänvisningar till forskning som visar skadliga effekter på hjärnan i djurförsök.

Källor till förhöjda elektromagnetiska fält som pekas ut som en viktig drivande faktor bakom den kraftiga ökningen av dödsfall i neurologiska sjukdomar kommer både från kraft- och elledningar, transformatorer och andra källor till  lågfrekventa magnetfält men även den ökande användningen av trådlös teknik som sänder ut mikrovågsstrålning, exempelvis mobiltelefoner, trådlösa datorer, WiFi, mobilbasstationer, elmätare mm. Det är främst under de senaste 25 åren som exponeringen för den trådlösa tekniken ökat mycket kraftigt med utbyggnad av 2G, 3G, 4G, WiFi i hem, arbetsplatser och en dramatisk ökning av användning av mobiltelefoner.

Forskarna skriver:

”Whereas the increased background Electro-Magnetic-Field on people over the past two decades, with the remarkable increases in digital devices, raises the question are we beginning to see the negative health impact, especially over the last decade, similar to the delayed development of environmental based disorder with a twenty year lead-in, such as asbestoisis and impact on the previously assumed neutral organophosphates ”

År 2003 publicerade den svenska forskargruppen runt professor Leif Salford resultat från forskning på råttor som exponerats för mobilstrålning. Studien visade att strålningen orsakade nervcellsskada i hjärnan och Salford lade fram teorin att  mobilstrålning skulle kunna leda till att mobilanvändare utvecklar demens i förtid.

År 2014 redovisade Strålskyddsstiftelsen att sammanlagt 144 undersökningar visat skadliga effekter på nervsystemet av strålning från trådlös teknik (mobiltelefoner, mobilmaster eller trådlösa nätverk). Motsvarande effekter sågs i 94 undersökningar som gällde exponering för lågfrekventa fält (exempelvis från transformatorer, elledningar, kraftledningar).

Strålsäkerhetsmyndigheten påstår att inga risker setts

År 2016 vid Strålsäkerhetsmyndighetens seminarium med dess vetenskapliga råd redovisades att forskningen nästan genomgående i epidemiologisk forskning sett förhöjd risk för Alzheimers och demens pga exponering för förhöjda magnetfält. Bilden nedan visar att i stort sett alla resultat visar förhöjd risk.

 

Tjänstemännen vid Strålsäkerhetsmyndigheten fick också information om att den epidemiologiska forskningen likaså i stort sett genomgående rapporterat förhöjd risk för ALS pga förhöjda magnetfält.  Nedan den bild som visades över den samlade forskningen som i stort sett genomgående visat förhöjd risk.

År 2013 konstaterade BioInitiativrapporten som gått igenom den samlade forskningen mellan år 2007 och 2012 att det finns ”starka belägg för att elektromagnetiska fält innebär en risk för Alzheimers”.

Samma dag som tjänstemännen från Strålsäkerhetsmyndigheten får del av informationen ovan om att forskningen i stort sett genomgående observerat förhöjd risk för Alzheimers och ALS går myndigheten ut med ett pressmeddelande där alla hälsorisker avfärdas:

Under de senaste 13 åren har Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält (EMF) sammanställt den samlade forskningen på området. I allmänhet har mer klarhet vunnits, framför allt om frånvaron av ett antal skadliga hälsoeffekter som misstänktes vara orsakade av exponering för elektromagnetiska fält av olika frekvenser.”

Och på Strålsäkerhetsmyndighetens webbsida påstås den 18 juni 2019 att forskningsläget om neurologiska sjukdomar skulle vara ”oklart”. Samma påstående görs  i en broschyr som getts ut i samarbete med andra myndigheter.

Folkhälsomyndigheten: ”går inte att påvisa något samband mellan magnetfält och sjukdomsrisk”

Folkhälsomyndigheten å sin sida påstod med hjälp av de av telekomindustrin finansierade professorerna Anders Ahlbom och Maria Feychting år 2017 i Miljöhälsorapporten att forskningen”allt mer entydigt kommit fram till att det inte går att påvisa något samband mellan exponering för magnetfält och sjukdomsrisk”. Strålskyddsstiftelsens granskning av Miljöhälsorapporten som är grovt felaktig kan du läsa om här.

Referens:

Pritchard et al. 2019: Are rises in Electro-Magnetic Field in the human environment, interacting with multiple environmental pollutions, the tripping point for increases in neurological deaths in the Western World? Länk

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

Swish 123 049 29 83

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend