Fick tidig Alzheimers – hade arbetat vid basstation på KTH

Docent Jan-Erik Gustafssons fru Eva fick diagnosen Alzheimers då hon var 68 år gammal. Hon hade arbetat på KTH i Kista invid en basstation för 4G i flera år fram till sin pensionering 2014. Redan året därpå, när hon var 66, började tecken på sjukdomen visa sig.

I en artikel i tidningen Arbetarskydd skriver Jan-Erik Gustafsson om hustruns sjukdom. Under åren 2010 fram till hennes pension sommaren 2014 jobbade Eva som administrativ handläggare för internationella mastersstudenter på KTH Electrum i Kista. På ytterväggen invid ett fönster till hennes tjänsterum fanns en antennstation för 4G om två antenner monterad (se bilden). I sitt arbete använde hon både KTHs tjänstemobil och sin egen mobil.

Eva somnade in med en demens i slutet av januari 2022. Hösten 2017 tre år efter att hon slutade på KTH, fick hon diagnosen Alzheimers, som ett år senare ändras till Lewy Body. Men redan ett år efter att hon slutade på KTH började symptomen visa sig. Hon var då endast 66 år.

Mätning visade hög strålning i arbetsrummet

Jan-Erik Gustafsson som också arbetade på KTH under många år, tog för över ett år sedan kontakt med en arbetsmiljöhandläggare på arbetsmiljöenheten på KTH. Tillsammans med skyddsombudet gjordes en mätning av strålningen på arbetsplatsen den 5 oktober 2021:

”Mikrovågsstrålningen utomhus ca 20 m från antennstationen visade ett maxvärde på 80 000 mikroW/m2. I Evas tidigare tjänsterum, som byggts om till ett mindre sammanträdesrum, uppmättes ett maxvärde till 15 000 mikroW/m2 ca 2 m från fönstret. Det har inte gått att fastställa när antennstationen monterades på ytterväggen. Varken KTH arbetsmiljöenhet, skyddsombudet eller några av Evas kollegor vet  när antennstationen sattes upp, vem som beställt den eller vem som gjorde det.” skriver Jan-Erik Gustafsson.

Vidare hänvisar Gustafsson till att ”ett antal seriösa forskare har i vetenskapliga artiklar framfört att EMF-värden som överskrider 100 mikroW/m2 ökar risken för olika symptom som bl.a. som sömnsvårigheter, huvudvärk, och försämrat minne. Dessutom har ökad risk för cancer rapporterats. Redan 2003 påvisade professor Leif Salford m.fl. i Lund genom studier att labbråttor som utsattes för mikrovågsstrålning, motsvarande vad som sänds ut från mobiltelefoner påverkade inlärning, minne och rörelser. Salfords grupp redovisade att låga nivåer av mikrovågsstrålning skadade nervceller i hjärnan och öppnade upp blod-hjärnbarriären. Öppnas blodkärlen till hjärnan kan skadliga plasmaproteiner som albumin och immunoglobulin, men även gifter som finns i luft, vatten och mat, tränga in i hjärnan och ge neurodegenerativa skador. Effekterna sågs vid nivåer långt under gällande gränsvärde för tillåten strålning. Råttors hjärnor liknar människans så Salford drog slutsatsen att mikrovågsstrålning från mobiltelefoner kunde vara en faktor som kunde tidigarelägga Alzheimer hos en del människor. ”

Mobilstrålning kan trigga Alzheimers

Professor Leif Salford, hjärnkirurg vid Lunds Universitetssjukhus, sade i en intervju med BBC år 2003 i en artikel med titeln”Mobile phones ’may trigger Alzheimer’s’”att de observerade effekterna kan leda till Alzheimers på lång sikt.

Efter att Gustafssons artikel skrevs har beläggen för att mikrovågsstrålning från trådlös teknik skadar hjärnan och kan öka risken för Alzheimers och andra degenerativa sjukdomar vid kronisk exponering stärkts.

Den första studien på effekter på djur av 5G strålning observerade att 5G orsakade skador på nervceller och oxidativ stress samt påverkade vissa hormoner vilket på sikt kan öka risken för Alzheimers och andra degenerativa sjukdomar. 244 studier visar neurologiska effekter enbart sedan 2007.

Upprepad forskning har visat att långvarig exponering för förhöjda nivåer av lågfrekventa magnetfält från kraftledningar ökar risken för Alzheimers. Även förhöjd risk för ALS har rapporterats.

Gustafsson avslutar artikeln:

”Ingen av Evas föräldrar har avlidit av demens. Det är naturligtvis svårt att nu i efterhand slå fast att Evas demens, som började visa sig 2015 då hon endast var 66 år, skulle bero av strålningsmiljön hon arbetade i. Men att Eva under flera år utsattes för förhöjd mikrovågsstrålning från flera källor kan detta mycket väl vara grundorsaken till hennes förtida död i demens, vilket stöds av alltmer forskning.”

…..” Idag är skyddsarbetet på arbetsplatser för skador av mikrovågsstrålning obefintligt som t.ex. på KTH. För människors hälsa och den framtida arbetsmiljön är det dags för förändring. Mikrovågsstrålning och elektromagnetiska fält måste bli ett prioriterat området i arbetsskyddet.”

Källa:

https://www.arbetarskydd.se/debatt/skadliga-effekter-av-mikrovagsstralning-maste-prioriteras-7037091Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend