Ökande bevis strålning orsakar genetiska, oxidativa och neurologiska effekter

En ny sammanställning av forskning som publicerats sedan 1990 visar att 82 % av all forskning visar att strålning från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält orsakar neurologiska, genetiska eller oxidativa stresseffekter.

Av 1046 publicerade studier gällande radiofrekvent/mikrovågsstrålning visar 76 % eller 796 studier någon av dessa effekter. Motsvarande andel för lågfrekventa magnetfält eller statiska fält är 88% (n=810) av 918 studier.

Sammanställningen är gjord av professor emeritus Henry Lai, University of Washington, USA, och täcker all forskning som studerat genetiska, neurologiska eller oxidativa stresseffekter av mikrovågsstrålning eller lågfrekventa magnetfält och vars resultat publicerats mellan år 1990 och 2022 eller sedan 2007 (neurologiska effekter). Listan omfattar idag sammanlagt 1 962 studier. Av dessa 1962 studier visar 82 % någon av dessa effekter.

Radiofrekvent strålning (mikrovågsstrålning) 

Oxidativ stress: 91 % (n=263) av 288 studier visar signifikanta effekter

Genetiska effekter: 68 % (n=291) av 423 studier visar signifikanta effekter

Neurologiska effekter: 73 % (n=244) av 335 studier visar signifikanta effekter (sedan 2007)

Sammantaget visar 76 % (n=798) av 1,046 studier någon av dessa effekter av radiofrekvent strålning

Lågfrekventa magnetfält och statiska fält:

Oxidativ stress: 90% (n=270) av 298 studier visar signifikanta effekter

Genetiska effekter: 84 % (n=257) av 307 studier visar signifikanta effekterNeurologiska effekter: 91% (n=283) av 311 visar signifikanta effekter (sedan 2007)

Sammantaget visar 88 % (n=810) av 916 studier någon av dessa effekter av lågfrekventa magnetfält eller statiska fält.

Lite forskning på 4G och 5G

Mikrovågsstrålning eller radiofrekvent strålning sänds ut från mobiltelefoner, mobilmaster och basstationer, WiFi, surfplattor och bärbara datorer exempelvis. Under 5G-utbyggnaden har nivåerna av mikrovågsstrålning ökat explosionsartat i svenska städer.

De mest studerade frekvenserna är mellan 900 MHz och 2,4 GHz. Väldigt lite forskning har hittills gjorts på 4G (sänder 2,6 GHz). Ingen forskning hade fram till i februari 2022 gjorts på 5G:s påverkan på människor, djur eller miljön i allmänhet. Den franska myndigheten ANSES drog i januari 2020 slutsatsen att det inte fanns någon forskning överhuvudtaget på effekter av de frekvenser 5G avser använda (frekvenser mellan 3 och 4 GHz samt 26 GHz). Den första studien hittills som studerat effekter av 5G är en svensk fallstudie som Strålskyddsstiftelsen rapporterade om i februari 2022. Den visade att 5G orsakade såväl en dramatisk ökning av strålningsexponeringen samt svåra symptom på kort tid.

Mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer avger också lågfrekventa magnetfält. Andra vanliga källor till förhöjda magnetfält är kraftledningar, elledningar, transformatorer mm. Frekvenser från 0 – 300 Hz.

DNA-skador

Genetiska effekter inkluderar skador på DNA. År 2004 publicerades REFLEX som var ett stort EU-finansierat forskningsprojekt och involverade 13 forskargrupper. REFLEX visade tydligt att mobilstrålning och lågfrekventa magnetfält var för sig orsakar DNA-skador i mänskliga celler. Men redan på 1990-talet hade professor Henry Lai visat att mikrovågsstrålning 2,4 GHz orsakar DNA-skador. Trots att sammanlagt 78 studier hade visat att mikrovågsstrålning orsakar DNA-skador fram till år 2020, förnekar fortfarande Strålsäkerhetsmyndigheten samt WHO samt de experter med kopplingar till ICNIRP (som fastställt gällande referensvärden för tillåten strålning) samt till telekombolagen att strålningen inte kan skada DNA. 

Oxidativ stress anses vara en bakomliggande mekanism bakom många sjukdomar, bland annat neurodegenerativa sjukdomar, cancer och åldrande. Oxidativ stress anses också kunna orsaka DNA-skador: ”Free radicals are believed to cause DNA base damages, strand breaks, damage to the tumor suppressor genes, and an increased expression of the protooncogenes. Moreover, DNA damages induced by reactive oxygen species (ROS) may contribute to higher rates of mutation, genome instability, apoptosis, associated tissue regeneration, and cell proliferation” Källa

DNA-skador är också en bakomliggande mekanism bakom många sjukdomar, däribland cancer. ”A large number of chemicals and several physical agents, such as UV light and γ-radiation, have been associated with the etiology of human cancer. Generation of DNA damage (also known as DNA adducts or lesions) induced by these agents is an important first step in the process of carcinogenesis.” Källa

Trots all denna bevisning har experter med stort inflytande under många år hävdat att det skulle helt saknas mekanism som kan förklara hur strålningen kan vara skadlig eller orsaka cancer, exempelvis professor Anders Ahlbom, Karolinska Institutet, och mångårig ordförande för alla expertutredningar i Sverige, år 2012.

Cancer

Båda mikrovågsstrålning/radiofrekvent strålning och magnetfält är klassade som ”möjligen cancerframkallande” Grupp 2B av WHO:s cancerforskningsinstitut IARC, Flera forskare och experter anser att radiofrekvent strålning bör klassas som  ”cancerogen för människa” Grupp 1, samma som för asbest, dioxin och tobak, bland annat cancerexperten Dr Anthony B. Miller som anser att bevisen inte längre kan ignoreras.

 

Källor:

https://www.saferemr.com/2018/02/effects-of-exposure-to-electromagnetic.html

Research Summaries

 

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre.

Bankgiro: 814-8504

Swish: 123 049 29 83Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend