22 september, 2020

Frankrike förbjuder mobiler i skolorna

Frankrikes skolminister Jean-Michel Blanquer meddelade den 10 december i en TV-intervju att mobiltelefoner förbjuds i franska skolor till och med högstadiet. Han framförde även att det vore bra ur hälsosynpunkt om barn upp till sju års ålder rent av inte använde skärmar alls. Den franska skollagen förbjuder redan användning av mobiler under lektionerna.

Under presidentvalskampanjen lovade president Emanuel Macron att förbjuda mobiler i skolan, vilket skolministern nu alltså meddelar att man kommer att genomföra från och med höstterminen 2018.

Skolminister Blanquer tillade även att

”Det vore bra ur hälsosynpunkt att barn före sju års ålder inte tillbringar för mycket tid, eller ingen tid alls, framför skärmar.”

Inom det franska skoldepartementet håller man på att förbereda hur förbudet praktiskt kan genomföras, exempelvis med hjälp av låsbara boxar.

Fransk myndighet: Trådlös teknik skadar barns psykiska hälsa och inlärning

Beslutet och beskedet om att barn upp till 7 års ålder inte bör använda skärmar alls eller mycket litet bör ses i ljuset av den franska myndigheten ANSES omfattande expertutredning om hälsorisker för barn med användning av trådlös teknik och skärmar som publicerades 2016. Utredningen, som fokuserade på risker för barn upp till sju år, visade att barns psykiska hälsa och kognitiva förmåga (inlärning, minne) riskerar att försämras vid användning av skärmar och trådlös teknik. ANSES kom också fram till att barn absorberar mer strålning från mobiler och annan trådlös teknik än vuxna samt att gränsvärdet inte är anpassat för någon individ under 130 cm.

Skollagen förbjuder mobiler

Mobilen är redan förbjuden i skolsalarna sedan den 12 juli 2010 enligt den franska skollagen (article L511, code de l’éducation):

”I förskolan, skolan och gymnasieskolan är elevers användning av mobiler förbjuden under undervisning”.

Strålskyddsstiftelsen som sedan flera år verkar för En strålningsfri skola där mobiler inte används, välkomnar Frankrikes beslut och hoppas att det leder till att Sverige följer efter. De nya sk ” smarta mobilerna” sänder ut mycket mer mikrovågsstrålning än äldre modeller och när 30-40 elever sitter tätt i ett klassrum med både mobiler och trådlösa surfplattor eller datorer blir det mycket hög strålning:

– Barn och ungdomar utsätts för mycket hög strålning från mobiler, trådlöst uppkopplade datorer samt WiFi-routrar mm i skolan i dag. Ingen undersökning eller forskning visar att det skulle vara riskfritt. Ingen riskutvärdering har gjorts innan den trådlösa tekniken massinfördes i skolan. Tvärtom har vi en växande mängd forskare och läkare som varnar för betydande hälsorisker och som begär att trådlös teknik inte används i skolan.

– Våra barn och ungdomar utsätts för ett gigantiskt experiment som gynnar ett fåtal, de stora IT-företagen, men riskerar att få allvarliga negativa följder och har redan skadat många, säger Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

Referenser:

RTL

20 minutes

Mer i ämnet:

Fransk myndighet varnar för faror för barn med trådlös teknik

Frankrike: trådlösa nätverk förbjuds i förskolan för de minsta

Använd inte trådlös teknik i skolan. Forskare och läkare oroade för barns hälsa

Cypern skyddar barnen bättre än Sverige mot strålning

”Ett brott att sätta skärmar framför barn” anser professor

Barnläkare: ”Mycket skärmtid negativt för barns hjärnor”

Gymnasielärare blev sjuk av trådlös teknik i skolan

Mobiler och surfplattor försämrar barns och ungdomars sömn. Starkt och entydigt samband i forskningen

Så här vilseleder Strålsäkerhetsmyndigheten om strålning i skolan

Mobilstrålning orsakar hjärntumör – sambandet klart

Moderaterna i Olofström vill ha en strålningsfri förskola

Strålning från surfplattor och mobiler främjar cancer visar ny forskning

Forbes: Wifi farligare för barn än man tidigare trott

Experter uppmanar: Använd inte trådlösa nätverk i skolan

Gör som Steve Jobs. Låt inte barnen använda surfplattor.

Nej till trådlöst i franska skolor

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥