27 september, 2020

Moderaterna i Olofström vill ha en strålningsfri förskola

stralningsfriskolawififorbbudModeraterna i Olofström, Blekinge län, vill få en strålningsfri förskola för att skydda barnen.  Så kallade smartmobiler, WiFi och surfplattor ska därför bort från verksamheten, enligt en motion.

Motionen  kräver att  smartphones och surfplattor inte används i kommunens förskolor:

”Med jämna mellanrum får vi rapporter kring strålning och vilka risker det innebär för oss människor. Det är strålning som vi mer eller mindre dagligen ofrivilligt utsätts för. Risken för allvarlig sjukdom som t.ex. hjärntumör, misstänks ha sin bakgrund i den nya tekniken såsom wi-fi, surfplattor, trådlösa telefoner och smartphones. Yngre barn är speciellt utsatta”, skriver man i motionen

Moderaterna vill se att kommunens förskolor är fria från wifi och att surfplattor och så kallade smartmobiler inte används i verksamheten-. Privata smartmobiler bör inte heller vara påslagna under arbetstid.

Strålskyddsstiftelsen välkomnar detta positiva initiativ från moderaterna i Olofström om en strålningsfri förskola och hoppas att fler också ska ta initiativ för att bättre skydda barnen även i grundskolan och i gymnasiet. Strålskyddsstiftelsen driver sedan hösten 2015 en kampanj för en strålningsfri skola och förskola. En namninsamling pågår och denna förlängs till den 31 maj 2016 för att samla ännu fler namn.

Moderaternas motion är i linje med rekommendationer från en växande grupp experter och även med Europarådets resolution 1815 från 2011.

205 experter på området har i en appell från 2015 vädjat om bättre skydd mot hälsoriskerna med strålning från trådlös teknik. I en skrivelse till svenska regeringen och myndigheter 2014 uppmanade tre ledande experter att förskolor och skolor inte använder trådlös teknik på grund av hälsoriskerna. Enligt experterna visar forskningen samband mellan exponering för strålning från trådlös teknik och bland annat cancer, neurologiska sjukdomar, hormonell påverkan och vanliga symtom kopplade till exponering för strålning.

Mer läsning:

Nya Dagbladet

SVT