Farliga nivåer av strålning visar nya mätningar

Nya mätningar visar att mikrovågsstrålningen från basstationer för 4G och 5G ökar och är farligt hög bland annat vid IKEA i Linköping och vid Sergels Torg. Cirka 1 000 000 mikroW/m2 har uppmätts vid dessa platser de senaste dagarna. Det nya normala är att strålningen akut farlig för många människor. Det finns överhuvudtaget ingen forskning som visar att dessa nivåer inte medför hälsorisker för människor vid långvarig helkroppsexponering.

Dessa nivåer är extremt över de nivåer som tidigare forskning visat ökar risken för ohälsa vid långvarig exponering. De är också långt över de nivåer vid vilka ohälsa uppträder enligt omfattande erfarenhet sedan 20 år tillbaka. Dessa nivåer är så höga att friska vältränade män får omedelbara symptom i form av tryck över bröstet, huvudvärk, utmattning med mera.

Gällande referensvärden för tillåten strålning i Sverige är gravt felaktiga och otillräckliga som skydd mot visade hälsorisker. De skyddar enbart mot omedelbara effekter som beror på uppvärmning, dvs då strålningen är så intensiv att du värms upp med en grad och de skyddar inte ens fåglar och insekter mot dessa sk uppvärmningseffekter. Referensvärdet bygger på ett föråldrat synsätt etablerat på 1950-talet av den amerikanska militärindustrin som felaktigt tror att strålningen inte kan orsaka de skadliga effekter i form av cancer, DNA-skador, neurologiska sjukdomar, psykisk ohälsa och hjärtbesvär mm trots att detta är bevisat allt mer från forskningen.

Läs mer i vårt faktablad om mobilmaster och hälsa.

Denna kraftiga strålningsökning är sannolikt en effekt av att 5G byggs ut och börjar sända i kombination med 4G+. För endast ett  år sedan ansågs 100 000 mikroW/m2 vara ovanligt hög strålning. Nu mäts plötsligt 10 gånger högre nivåer upp på många platser.

Det finns oerhört lite forskning om effekter av 4G och i stort sett ingen om effekter av 5G. Det finns absolut ingen forskning på samtidig exponering för 4G och 5G och inte heller på samtidig exponering för 3G och 4G. Det finns överhuvudtaget ingen forskning som visar att dessa signaler vid dessa strålningsnivåer som nu mäts upp inte är farligt för människors hälsa och miljön. Tvärtom visar tidigare forskning alltså att långt lägre nivåer, från och med cirka 100 mikroW/m2 ökar risken för ohälsosymptom och även för cancer vid långvarig exponering.

Det innebär att telekombolagen, med stöd av svenska myndigheter, för närvarande bedriver ett gigantiskt farligt experiment med hela svenska folket. Och det är vi som får kontrollera konsekvenserna eftersom myndigheterna släppt all miljöövervakning och kontroll av de effekter som strålningen leder till.

Vi rekommenderar dig att ta del av Environmental Health Trusts sammanställning av forskning om 5G, 4G och 3G.

Stöd gärna vårt arbete om du tycker denna information är viktig.

Bankgiro 814-8504

Swish 123 049 29 83Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend