Sjuk av strålning från 5G, 4G i Stockholm

Camilla arbetar vid Stortorget i Gamla stan där det finns basstationer för 4G och 5G. Hon får symptom som halsont, huvudvärk, yrsel, andningsbesvär, feberkänsla, tryck över bröstet, hetta och snuva i området, men symptomen lättar då hon lämnar det. Eftersom det är helt outforskat vilka konsekvenser samtidig exponering för 5G, 4G och 3G får för hälsan är vittnesmål som dessa viktiga och angelägna att redovisa och riskerna med befintlig strålningsexponering måste undersökas.

Strålskyddsstiftelsen har under det senaste året fått många vittnesmål från människor som får svåra symptom vid exponering för mikrovågsstrålning från basstationer för 4G och 5G. Ungefär för ett år sedan kunde vi notera en markant ökning av uppmätt strålning från basstationer. Vid flera plaster hade strålningen på kort tid ökat tiofalt. Upprepade mätningar visar farligt höga nivåer på flera hundra tusen mikroW/m2 och till och med över 1 miljon mikroW/m2.

Camilla började arbeta nära Stortorget i Gamla stan i augusti 2020. På fastigheten mittemot finns basstationer för 4G och 5G. Hon får huvudvärk och känner ett tryck över huvudet och sidorna av huvudet. Men hon får också en rad andra symptom:

”Det är inte bara huvudvärk jag får av strålningen, utan jag känner mig bokstavligen svagare i benen, jag känner ett tryck på bröstet som ger mig andningsbesvär. Jag blir yr så allt snurrar, utmattad och ibland illamående. Det kommer i vågor, så jag vet att det är strålningen ifrån masterna. Sedan jag började jobba där i augusti 2020, har jag känt mig konstant förkyld, med halsont, harklat mig, ständig huvudvärk och utmattning, försämrad koncentrationsförmåga, yr och allmänt hängig.”

Varje gång hon passerar mobilbasstationen som är placerad på tunnelbanebron mellan Gullmarsplan och Skanstull i Stockholm får hon hjärtklappning, andningssvårigheter, feber-, sjukdoms- och förkylningskänsla, huvudvärk, tryck över bröstet, tryck på huvudet, panik-, ångest- och överväldigande stresskänslor. Samma symptom uppkommer då hon passerar Sergels Torg.

Hon har även noterat att så fort hon kommer hem till sin bostad återfår hon energi, huvudvärken, förkylningen avtar och försvinner och hon känner sig mer eller mindre frisk igen.  Dagen därpå på morgonen är hon frisk men återfår samtliga symptom då hon återkommer till området runt Stortorget.

Camilla, som är i 40-årsåldern, är inte den enda som fått allvarlig hälsopåverkan just i området runt Stortorget. Hon berättar för oss att hon sett tre kvinnor kollapsa sedan augusti 2020. Vid ett av dessa tre tillfällen tillkallades ambulans och kvinnan som kollapsade förklarade att hon plötsligt inte kunde andas och kände sig svimfärdig. Vid de två övriga tillfällena har två kvinnor varit nära att svimma vid Camillas arbetsplats, utan att de förstod varför. En av dessa kvinnor fick dessutom näsblod utan anledning. Hon har även under det senaste halvåret sett två personer som kollapsat i området runt Sergels Torg.

”Alla dessa fall har skett helt oregelbundet av varandra och personerna känner inte varandra och har inte haft något som helst gemensamt, förutom att alla har passerat Stortorget eller Sergels Torg”, konstaterar Camilla.

Camillas syster som också bor i Stockholm i en lägenhet med mobilbasstationer i närheten lider av illamående, utmattning, extrem trötthet, näsblod, huvudvärk, håravfall, sömnsvårigheter, domningar i kroppen, stickningar i kroppen, hjärtarytmi, hjärtklappning, andningsproblem, näsblod, blåsor på huden, blödningar genom huden, blåmärken, tinnitus, feber. Hon har besökt akuten flera gånger pga svåra bröstsmärtor. När systern har bott hos Camilla några dagar har symptomen klingat av, vilket Camilla anser beror på att hennes bostad inte är lika strålningsbelastad av basstationer. Läkarna har inte funnit något fel på systern trots många undersökningar.

Mikrovågssyndromet

De symptom som Camilla beskriver stämmer överens med de symptom som beskrivits i den vetenskapliga litteraturen som en effekt av exponering för mikrovågsstrålning sedan 50 år tillbaka.

Sedan cirka ett år tillbaka har Strålskyddsstiftelsen fått erfara att hosta, andningsproblem, halsont och näsblod blivit vanligare symptom som en följd av exponering för strålning från basstationer än tidigare. Det kan vara en följd av den kraftiga höjningen av strålningsexponeringen som ägde rum för ett år sedan genom dels ökad uteffekt från befintliga basstationer i kombination med kraftig ökningen av antalet basstationer. Dessutom har nya frekvenser och nya signaler börjat användas och en samtidig exponering för 3G-, 4G- och 5G-strålning sker vars konsekvenser för hälsan är helt outredda.

Vittnesmål från Kista

Under våren 2020 fick vi vittnesmål från personer boende i Kista som berättade om liknande symptom som Camilla. På samma sätt som för Camilla avklingade symptomen i form av andningsproblem, feberkänsla med mera då de drabbade förflyttade sig till miljöer med lägre strålning, exempelvis ut i skogen:

Vi talade med en kvinna som bor i radhusområdet. Hon berättar att sedan ett par basstationer för mobiltelefoni satts upp i området för två månader sedan på cirka 100 meters avstånd har de familjer som bor på gatan följande symtom:

yrsel, illamående, sömnsvårigheter, huvudvärk, feber som kommer och går, tinnitus, hjärtrytmrubbningar och hög puls samt andningsproblem.

– Alla grannar, sju familjer, har samma symtom berättar kvinnan. Jag kan inte andas och det känns som om det kokar i hjärnan, berättar hon.

Flera familjer har lämnat sina bostäder pga hälsoproblemen och sover i stället i stugor på landet eller till och med i sina bilar i skogen.

– Det känns som om man inte kan andas mera. Jag kan vakna mitt i natten av att hjärtat slår otroligt snabbt, som efter en springtur. När jag kommer ut i skogen kan jag andas normalt igen. Jag har aldrig haft andningsproblem innan de nya basstationerna sattes i drift, berättar hon vidare.

Dessutom berättar kvinnan för oss att hon observerat att strålningen ökar kl 22.00 på kvällen och är högre under hela natten fram till cirka kl 06.00 varpå den sjunker tillbaka till dagsnivån. Detta innebär att strålningen nattetid kan vara ännu högre än de nivåer som nu mättes upp dagtid.

Liknar corona- eller influensasymptom

Det går inte att komma ifrån att de omvittnade symptomen är liknande de som beskrivs som symptom på corona eller influensa och att dessa symptom på grund av strålning blivit vanligare samtidigt som corona kom till Sverige för cirka ett år sedan.

En vetenskaplig artikel publicerad i april 2021 konstaterar att mikrovågsstrålning leder bland annat till försämrat immunförsvar. Samtidig exponering för strålningen skulle kunna förvärra och förlänga virusinfektioner. Symtom på mikrovågsstrålning (mikrovågssyndromet) liknar dessutom corona. Strålningen orsakar oxidativ stress, främjar inflammationer, orsakar att blodceller klumpar ihop sig, syrebrist, hjärtarytmi, och påverkar det autonoma nervsystemet, skriver forskarna. Gällande de högre frekvenser, millimetervågor, som används i 5G, kan effekterna initieras via huden till nervsystemet och därigenom påverka funktioner som immunförsvar och hjärtfunktioner. Artikelförfattarna menar att det finns  samband mellan införande av 5G millimetervågsteknik och antal fall av corona.

Strålskyddsstiftelsen anser, liksom 255 vetenskapsmän verksamma på forskningsområdet hälsoeffekter av elektromagnetisk strålning, att det är angeläget att läkare och vårdpersonal informeras om vanliga symptom pga förhöjd strålning och hur man bäst behandlar dessa patienter, uttryckt i EMF Scientist Appeal.

Tyvärr är de flesta läkare i Sverige oinformerade om vanliga hälsokonsekvenser till följd av strålning vilket i hög grad i sin tur beror på ansvariga myndigheters (Strålsäkerhetsmyndighetens, Folkhälsomyndighetens) felaktiga information.

Människor som kontaktar oss och som får hälsoproblem pga strålning och som besökt läkare berättar att läkare i Sverige är oförstående och okunniga om samband mellan strålning och ohälsa.

Detta får till följd att människor inte får den vård och hjälp de behöver. De som drabbas av ohälsa pga strålning får i stället felaktig vård, eftersom man inom sjukvården generellt sett inte förstår att orsaken kan vara förhöjd strålning.

All erfarenhet och forskning visar att reducering av exponeringen är en av de viktigaste åtgärderna vid sjukdom orsakad av förhöjd strålning.Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend