Många sjuka av den ökande strålningen från mobilbasstationerna

Mätningar i Husby utanför Stockholm den 9 april 2020 visade att människor utsätts för extremt hög mikrovågsstrålning från basstationer på cirka 40 meters avstånd. 270 000 mikroW/m2 uppmättes på balkongen och 30 000 mikroW/m2 i sovrum. I ett radhusområde i Kista uppmättes 130 000 mikroW/m2 i trädgården och 20 000 mikroW/m2 i sovrum. De boende lider av bland annat sömnsvårigheter, huvudvärk, hög puls, yrsel, näsblod, tinnitus och andningsproblem.

Mätning Husby

Mätningen i Husby visade följande hälsofarliga nivåer:

270 000 mikroW/m2 på balkongen

30 000 mikroW/m2 i sovrummet

Den ansamling av basstationer för mobilmaster som orsakade dessa nivåer fanns på cirka 40 meters avstånd (se bild ovan). Familjen som bor i lägenheten lider av typiska symtom på exponering för förhöjda nivåer av mikrovågsstrålning:

sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, illamående, näsblod, samt andningsproblem.

Mätning Kista

Mätningen i Kista i ett radhusområde visade följande nivåer:

130 000 mikroW/m2, utomhus i trädgården

20 000 mikroW/m2 inomhus i sovrum

Vi talade med en kvinna som bor i radhusområdet. Hon berättar att sedan ett par basstationer för mobiltelefoni satts upp i området för två månader sedan på cirka 100 meters avstånd har de familjer som bor på gatan följande symtom:

yrsel, illamående, sömnsvårigheter, huvudvärk, feber som kommer och går, tinnitus, hjärtrytmrubbningar och hög puls samt andningsproblem.

– Alla grannar, sju familjer, har samma symtom berättar kvinnan. Jag kan inte andas och det känns som om det kokar i hjärnan, berättar hon.

Flera familjer har lämnat sina bostäder pga hälsoproblemen och sover i stället i stugor på landet eller till och med i sina bilar i skogen.

– Det känns som om man inte kan andas mera. Jag kan vakna mitt i natten av att hjärtat slår otroligt snabbt, som efter en springtur. När jag kommer ut i skogen kan jag andas normalt igen. Jag har aldrig haft andningsproblem innan de nya basstationerna sattes i drift, berättar hon vidare.

Dessutom berättar kvinnan för oss att hon observerat att strålningen ökar kl 22.00 på kvällen och är högre under hela natten fram till cirka kl 06.00 varpå den sjunker tillbaka till dagsnivån. Detta innebär att strålningen nattetid kan vara ännu högre än de nivåer som nu mättes upp dagtid.

Långt över de nivåer som orsakar ohälsa

Forskning visar att redan från och med 100 mikroW/m2 finns ökad risk för ohälsa liknande de symtom som nu rapporteras av de boende i Husby och Kista. På sikt ökar risken för kroniska sjukdomar och cancer.

Strålskyddsstiftelsen har sammanställt forskningen i ett faktablad som du kan ta del av här.

De vanligaste symtomen, som sedan 50 år tillbaka beskrivits i forskningen som en effekt av exponering för mikrovågsstrålning (mikrovågssyndromet) kan du läsa om här.

Forskare och läkare rekommenderar därför att människor inte ska utsättas för mer än cirka mellan 100- 10 mikroW/m2 dagtid under längre tid för strålning från basstationer för mobiltelefoni och inte mer än cirka 10-0,1 mikroW/m2 i sovrummen (beroende på frekvens och pulsering). De lägre värdena gäller särskilt barn och andra särskilt känsliga grupper.

En grupp europeiska läkare och forskare gjorde i Europaem EMF guidelines 2016 en sammanställning av hälsorisker med denna form av strålning och lämnade rekommendationer för maximal exponering som du kan ta del av här. Gå till tabell 3.

Salzburg Health Department rekommenderade år 2002 att människor inte ska exponeras för mer än  1 mikroW/m2 inomhus.

Bioinitiative Group rekommenderade år 2012 att människor inte ska exponeras för mer än 3-6 mikroW/m2.

Strålskyddsstiftelsen rekommenderar max 10 mikroW/m2 dagtid och max 1 mikroW/m2 i sovrum som riktvärden för att undvika hälsorisker.

Gällande referensvärden från myndigheterna

Gällande referensvärden från Strålsäkerhetsmyndigheten som även Folkhälsomydigheten hänvisar till, skyddar inte mot visade och rapporterade hälsorisker. De skyddar inte heller mot längre tids exponering utan utgår ensidigt från föreställningen som etablerades av den amerikanska militärindustrin på 1950-talet att mikrovågsstrålning enbart är skadlig om den är så intensiv att den orsakar omedelbara vävnadsskador pga uppvärmning. Gällande referensvärden utesluter därmed skydd mot skadliga effekter på grund av längre tids exponering som är aktuell från basstationer. Läs om detta här.

Eftersom gällande referensvärden från ICNIRP är föråldrade och uppenbart otillräckliga som skydd mot visade hälsorisker protesterar läkare, forskare och miljöorganisationer allt kraftigare mot att människor inte skyddas mot de alltmer bevisade hälsoriskerna:

  • 252 vetenskapsmän, samtliga verksamma inom forskningsområdet, har begärt att gränsvärdet omprövas eftersom allt fler studier visar skadliga effekter vid lägre nivåer, samtatt människor skyddas bättre och informeras brett om riskerna. EMF Scientist Appeal.
  • Över 300 vetenskapsmän och läkare har l begärt att 5G-utbyggnaden stoppas pga potentiella allvarliga hälsorisker, samt att nya gränsvärden är nödvändiga eftersom ICNIRP:s värden är föråldrade och otillräckliga som skydd. 5G Appeal.
  • 165 vetenskapsmän och läkare samt 95 miljö- och hälsoorganisationer konstaterar att gällande referensvärden är hälsofarliga eftersom de medger hälsofarlig exponering under det ovetenskapliga argumentet att de skulle skydda mot hälsorisker. Det är uppenbart att ICNIRP:s värden skyddar industrin i stället för människorna och miljön. De måste omprövas. EMF Call.

Strålskyddsstiftelsens kommentar

Det är mycket allvarliga symtom som människor nu vittnar om till följd av den massiva ökningen av strålningen under senare tid. Till skillnad från tidigare, då enstaka familjer eller individer i olika områden drabbades av ohälsa, verkar nu samtliga familjer i ett närområde till basstationer i Kista, drabbas samtidigt och snabbt efter att basstationerna driftsattes enligt de uppgifter vi fått.

Det är också ytterst oroväckande att många människor vittnar om andningsproblem Andningsproblem var även ett symtom som en person led av i en lägenhet i Stockholm med 76 000 mikroW/m2 som mest vilket rapporterades i oktober 2019. Detta skulle kunna vara en effekt av de nya tekniker med högre strålningsnivåer och betydligt intensivare pulser. Eftersom 5G kommer att öka strålningen och intensiteten i pulserna ännu mer, är det som nu sker en mycket allvarlig varningssignal om skadeverkningarna av den planerade 5G-utbyggnaden.

Ansvaret faller nu tungt på telekombolagen, myndigheterna, regeringen och de tongivande medier, däribland SVT och SR, som undanhåller människor sanningen och riskerna med strålningen och tvärtom påstår att den skulle vara ofarlig. Ansvaret faller självfallet särskilt tungt på telekombolagen som är ytterst ansvariga för den miljö- och hälsofarliga verksamheten och dess konsekvenser för människors hälsa och miljön.

Foto och mätning: Anders Sydborg.

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend