Skadeståndsprocess mot mobiltelefontillverkare i USA får grönt ljus

domstolusabeskEn domstol i USA har beslutat att en skadeståndsprocess mot flera av de största mobiltelefontillverkarna kan gå vidare. 13 hjärntumördrabbade eller anhöriga kräver vardera minst 100 miljoner dollar i ersättning av bland annat Motorola, Samsung och Nokia. Flera anhöriga hoppas processen ska öka medvetenheten om mobiltelefonernas allvarliga hälsorisker.

Pressmeddelande 21-08-2014 pdf

En domstol i Washington DC  i USA beslöt den 8 augusti att processen mot flera av världens största mobiltelefontillverkare, som inleddes för flera år sedan, nu kan gå vidare genom att domstolen accepterade de klagandes expertvittnen efter att ha hört dem i en första runda. 13 hjärntumördrabbade eller deras anhöriga i de fall då den drabbade redan avlidit, kräver vardera minst 100 miljoner dollar av bland annat Nokia, Motorola och Samsung.

Beslutet är ett bakslag för mobilindustrin eftersom skadeståndsprocesser om ersättning för skador kopplade till mobiltelefonanvändning ses som en allvarlig ekonomisk risk för hela branschen. Det innebär även en ekonomisk risk för försäkringsbranschen. Försäkringsbolaget Swiss Re har i en årsrapport 2013 över framtida riskområden bedömt risker med elektromagnetisk strålning i högsta riskklassen då ett erkännande av hälsoeffekter skulle kunna leda till stora förluster.[1]

Bland de experter som domstolen nu accepterat efter inledande förhör, finns den tidigare forskaren vid Stockholms universitet docent Igor Belyaev. Igor Belaev har i sin forskning konstaterat att mobilstrålning, såväl GSM som 3G, försämrar cellernas naturliga förmåga att reparera DNA-skador, vilket innebär ökad risk för cancer.

Monique Solomon är en av de 13 som stämmer mobiltelefontillverkarna. Hon är änka till Andy Solomon, fastighetsmäklare, som dog år 2012 endast 42 år gammal av en aggressiv hjärntumör. Hon hoppas att beslutet kommer att öka medvetenheten om de fruktansvärda riskerna med mobiltelefonanvändning:

–          Ingenting kommer att ge oss Andy tillbaka men vetskapen om denna process skulle kunna rädda andra ger en viss tröst. Det som hänt är förfärligt och vi vill inte att andra familjer ska drabbas som vi.

Ellen Marks är gift med Alan Marks, också fastighetsmäklare, som fick en hjärntumör efter många års intensiv användning av mobiltelefon i sitt arbete. Hon har också förhoppningen att domstolsprocessen ska leda till större riskmedvetenhet:

–          Med tanke på den korruption som och de starka intressen som kännetecknar den här frågan är detta ett mycket stort genombrott. Vi hoppas att domstolens ingående utredning kommer att leda till att sanningen om att industrin medvetet mörklagt kunskap om riskerna kommer fram.

Redan år 2012 konstaterade högsta domstolen i Italien i en prejudicerande dom att en mans hjärntumör orsakats av intensiv användning av mobiltelefon och trådlös telefon i arbetet. Domstolen lutade sig främst mot den svenska forskargruppen vid Örebro Universitetssjukhus forskningsresultat. Sedan dess har nya resultat presenterats, både från Sverige och från Frankrike, som stärker beläggen för att mobiltelefonanvändning kan orsaka aggressiv hjärntumör. Redan cirka 20-30 minuter om dagen räcker för att öka risken för den mycket allvarliga och livshotande sjukdomen.

Strålskyddsstiftelsen har återkommande pekat på det faktum att seriösa epidemiologiska undersökningar samstämmigt visar att mobiltelefonanvändning är förenad med en förhöjd risk för hjärntumör. År 2011 bedömde WHO:s cancerforskningsinstitut att mobilstrålning som ”möjligen cancerframkallande”. En växande grupp experter är i dag av uppfattningen att klassificeringen borde skärpas till högsta cancerklassen ”cancerogen för människor, klass 1”.

Strålskyddsstiftelsen beklagar att ansvariga myndigheter fortsätter att svika allmänheten genom att ge en felaktig och skönmålad bild av riskerna med strålning från trådlös teknik.Mobilen kan orsaka hjärntumör

–          Vi måste få varningstexter på mobiltelefonerna liksom på cigarettpaketen. Vi måste också varna allmänheten och i synnerhet föräldrarna om att barn löper högre risker än vuxna, säger Mona Nilsson, ordförande för Strålskyddsstiftelsen.

 

Presskontakt
Mona Nilsson, ordförande, Strålskyddsstiftelsen
Telefon: 08-560 516 02
E-post: mona@stralskyddsstiftelsen.se

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats. www.stralskyddsstiftelsen.se

Mer info:

Strålskyddsstiftelsens faktablad om mobilanvändning och risk för hjärntumör: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2014/08/risk_tumor_huvud_201406.pdf

Pressmeddelande: Cancer länkas till mobilen drabbade får skadestånd https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2013/03/cancer-lankas-till-mobilen-drabbade-far-skadestand/

Pressmeddelande: 30 minuter i mobilen varje dag ökar risken för hjärntumör https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2014/05/30-minuter-i-mobilen-varje-dag-okar-risken-for-aggressiv-hjarntumor/

[1] Swiss Re Sonar. Emerging Risks Insights. 2013Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend