Galopphästar dog efter införande av ny trådlös teknik

Onormalt många hästar har dött i samband med tävlingslopp under endast drygt en månad på en galoppbana i USA sedan ny trådlös teknik införts den 29 april i år. Tekniken liknar en mobiltelefon som läggs under sadeln på hästens rygg. Hästarna har endera dött direkt eller skadats så svårt att man avlivat dem.

På galoppbanan Churchill Downs, där det världsberömda Kentucky Derby äger rum varje år, har 12 galopphästar dött under eller direkt efter tävling under endast drygt en månad sedan en ny trådlös teknik började användas. Tekniken STRIDESafe, har marknadsförts som en ökad säkerhet för hästarna, är utformad som en mobiltelefon som läggs under sadeln på hästens rygg. Tekniken infördes den 29 april och redan samma dag dog två hästar. Från den dagen och till och med den 2 juni har så många som 12 galopphästar dött under sammanlagt 1600 starter. Dödsfallen har inträffat direkt under loppen eller så har hästarna skadats så svårt att de avlivats. Räknat per 1000 starter, innebär detta 8 gånger fler dödsolyckor än under år 2022..

Arthur Firstenberg som först uppmärksammade fallen, skriver att STRIDESafe övervakar hästens rörelser och sänder därför många pulser av mikrovågsstrålning varje sekund mot hästens kropp. Den mobiltelefonliknande utrustningen har även en GPS-komponent som kommunicerar med satelliter och den kommunicerar även med det chipimplantat som finns placerat i varje hästs nacke. Firstenberg pekar även på att eftersom varje häst har skor av aluminium, som har förmåga att leda och förstärka strålning, kan hästarnas skor ha bidragit till ökad strålningsbelastning.

Redan samma dag som den nya trådlösa påstått ”säkra” tekniken infördes dog de första två hästarna. Hästen med namnet Parents Pride kollapsade och dog under ett lopp från att ha sprungit helt normalt före loppet. Den andra hästen kollapsade och bröt nacken i paddocken där hästarna går runt strax innan start.

En häst skadade sitt ena framben så svårt under ett lopp tre dagar senare så den avlivades. Samma dag dog en fjärde häst direkt efter loppet på väg mot stallet. Fyra dagar därpå den 6 maj skadades en femte häst i knät under ett lopp att hästen avlivades. Samma dag bröt nästa häst benet under ett race och avlivades.

Ytterligare sex hästar dog under eller skadades så svårt under loppen att de avlivades på galoppbanan fram till den 2 juni.

Hittills har galoppbanans ansvariga inte hittat någon orsak bakom den onormala dödligheten.

Hästar, kor och människor sjuka nära radiomast

Firstenberg skriver att det har varit känt i decennier att hästar skadas av liknande strålning.

På Nya Zeeland har galopphästtränaren Penny Hargreaves sedan 1990-talet berättat om att inte bara hennes egen och hennes dotters hälsa försämrades, men också hennes tävlingshästars och kors hälsa, av en stark radiomast som fanns i närheten av den gård hon köpte för att bedriva professionell träningsverksamhet. Flera hästar och många av hennes kor dog. En häst hade blev blind. Alla hästar i hennes stall påverkades och vissa mer än andra. De blev väldigt nervösa och verkade alla ha ont i fötterna. De var vingliga och tappade balansen exempelvis under transport. Hästskorna av aluminium leder strålningen vilket kan ha bidragit. Hovslagare konstaterade att hästarnas hovar ändrade form, hade stora sprickor och var mycket känsliga. Hästarna drabbades även av ökad förekomst av infektioner, sår, njur- och leverproblem samt muskelsvaghet. Djuren kunde falla omkull och var därefter oförmögna att resa sig. De drabbades av blödningar från nosen, öronen eller anus. De fick svullna lymfkörtlar och förändrat beteende.

Korna dog med väldigt ovanliga symptom som verkade vara en blandning av galna kosjukan och mul- och klövsjukan. En veterinär noterade att problemen liknade de som man observerat under kraftledningar.

Penny själv drabbades av utmattning, minnesproblem, håravfall, brännande hud och ögon samt ledvärk. 1998 efter att uteffekten från masten ökats blev hon förlamad i ett av sina ben. Hon sålde sina kor eftersom de dog i onormal omfattning och hon flyttade själv och hästarna till en annan gård långt från radiomaster. Hennes hälsa förbättrades men försämrades igen när hon återvände till gården

Hon observerade även tydliga effekter på träden i området som dog i onormal omfattning.

30 kalvar vid en gård i närheten blev sjuka i liknande symptom. Hälften av dem dog. De hade också balansproblem, minskade i vikt, fick sår- och leverproblem. Djurens ägare fick leverproblem och en av dem så svåra att en levertransplantation genomfördes.

Inom 5 km från radiomasten har människor i onormal omfattning drabbats av leukemier eller hjärntumörer eller dött plötsligt i hjärtattacker. Pennys egen dotter drabbades år 2013 av en hjärntumör liksom flera andra grannar i närheten. En gårdsägare fick så svår solallergi att han var tvungen att ge upp verksamheten.

50 kor dog inom ett år nära 4G-mast

Strålskyddsstiftelsen beskrev förra året att mjölkbonden Frédéric Salgues i Frankrike drabbades av onormal sjuklighet bland korna och ökad dödlighet sedan en 4G-mast etablerats 200 meter från gården. Cirka 50 kor dog mellan juli 2021 då masten sattes upp fram till augusti 2022, det vill säga under endast ett år med masten i närheten. Detta i en besättning bestående av 200 kor som tillhörde de bästa i regionen. Mjölkproduktionen gick samtidigt ner till 10 liter per ko och dag från tidigare 25-30 liter. Korna har fick förändrat beteende, rör sig onormalt och har andra hälsoproblem. Efter att förgäves ha försökt stoppa mastens verksamhet gav mjölkbonden upp under hösten 2022 och sålde av de flesta av de kvarvarande korna. Det gick inte att bedriva verksamheten med så hög dödlighet och sjuklighet.

Salgues berättade att han aldrig tidigare, sedan 2008 då han startade verksamheten, observerat ett liknande beteende bland djuren:

– De dricker inte längre. Man känner inte igen dem. De är som zombies. De förflyttar sig som robotar. Svansarna rör sig inte längre. Det är fruktansvärt. 

Frédéric Salgues menade att det inte finns några andra faktorer än mobilmasten som kan förklara den kraftiga och snabba minskningen av mjölkproduktionen och djurens försämrade hälsa.

Minst 50 lantbrukare drabbade av ökad dödlighet

Vidare beskrev Strålskyddsstiftelsen år 2020 att minst 50 lantbrukare drabbats av onormal dödlighet bland främst kor på grund av närhet till kraftledningar, mobilmaster eller vindkraftverk.

En av de drabbade lantbrukarna är Stéphane Le Béchec från regionen Côtes-d’Armor. Han hade förlorat 250 kor och kalvar under endast fyra och ett halvt år år. Kraftigt förhöjd strålning i marken och i vattnet har uppmätts på gården. Efter drygt fyra års efterforskningar efter orsaken, blev han till slut övertygad om att strålningen från två mobilmaster, en kraftledning, vindkraftverk i grannskapet och solceller är orsaken till massdöden och den försämrade hälsan bland djuren. I denna video ses de två mobilmaster och den kraftledning som misstänks bidra till lidandet.

Djuren dricker onormalt lite vatten och mjölkar långt under det normala. Dödsorsakerna är bland annat hjärtattacker, stroke och blödningar. Djuren uppvisar onormalt beteende, onormalt låg kroppstemperatur (36 grader i stället för 38), urinvägsinfektioner och Stéphane Le Béchéc har även noterat att såväl fåglar som insekter har försvunnit.

Källor:

https://cellphonetaskforce.org/racehorses-at-churchill-downs/

https://chchplan.ihp.govt.nz/wp-content/uploads/2015/07/2526-Evidence-of-Penny-Hargreaves-with-1-4-exhibits-1-12-20151.pdf

https://www.stuff.co.nz/the-press/news/5161631/Danger-in-the-air

Fransk domstol: mobilmasten ska stängas av – 40 kor har dött

Hundratals kor offer för strålning från kraftledningar, mobilmaster, vindkraftverk

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend