Schweiz behåller striktare gränsvärden för strålning

Den schweiziska regeringen beslutade den 22 april att behålla de betydligt lägre gränsvärden för mikrovågsstrålning från basstationer, mobilmaster och WiFi som gäller i Schweiz sedan år 2000. Det schweiziska parlamentet har två gånger under senare tid röstat mot att försämra skyddet och höja gränsvärdet för att anpassa det efter 5G:s ökade strålning och telekombolagens önskemål.

”Den schweiziska regeringen avser inte för närvarande att ändra de värden som syftar till att skydda befolkningen mot icke-joniserande strålning”, meddelade den schweiziska regeringen den 22 april 2020.

I Schweiz gäller sedan år 2000 följande maxvärden som avser att förebygga ohälsa och gäller platser där människor vistas längre tid (bostäder, skolor, förskolor, lekplatser, sjukhus, arbetsplatser samt lekplatser):

GSM 900 42 000 mikroW/m2 (4 V/m)

GSM 1800 och däröver: 95 000 mikroW/m2 (6 V/m)

Kombination av 400/800/900 MHz med 1800/2100/2600 MHz : 66 000 mikroW/m2 (5 V/m) (Källa)

För övriga platser gäller ICNIRP:s rekommendationer som är mellan 4 500 000 och 10 000 000 mikroW/m2 beroende på frekvens och som rekommenderas från myndigheterna i Sverige för alla platser, dvs även boende, skolor, förskolor, arbetsplatser mm.

Beslutet bygger på en expertrapport som lämnades i november där de deltagande experterna var djupt oeniga om huruvida Schweiz skulle lätta på sina striktare gränsvärden för att möta telekombolagens krav inför utbyggnaden av 5G eller om de tvärtom skulle skärpa gränsvärdet i linje med läkar- och miljöorganisationers krav.

Enligt det svenska telekombolaget Ericsson blir det ”svårt eller omöjligt” att bygga ut 5G i länder med gränsvärden 100 000 mikroW/m2 eller ännu lägre liksom i Schweiz.

Uppgifter gör gällande att telekomindustrin lobbade för att Schweiz skulle höja gränsvärdet inför 5G-utbyggnaden till 1 061 000 mikroW/m2 (20 V/m).

Belgien

I Bryssel som också hade betydligt lägre gränsvärden än Sverige, jämförbara med de i Schweiz, har man beslutat år 2018 att gå telekombolagens behov inför 5G tillmötes genom att höja gränsvärdet från 95 000 mikroW/m2 till 550 000 mikroW/m2.

Bryssel och andra regioner i Belgien under många år haft ett betydligt bättre och lägre gränsvärde för maximal tillåten strålning på 3 V/m eller cirka 24 000 mikroW/m2. Det höjdes år 2014 till 6V/m dvs cirka 95 000 mikroW/m2 enbart av den anledningen att det behövde anpassas för den starkare strålningen från 4G.

Den belgiska post- och telestyrelsen konstaterade i en rapport 2018 att 5G inte kan byggas ut om inte gränsvärdet höjs, dvs skyddet försämras. Man avrådde kraftfullt mot ett gränsvärde under 14,5 V/m (cirka 550 000 mikroW/m2) med tanke på den ökande datatrafiken och utbyggnaden av 5G. Ett gränsvärden på 14,5 V/m rekommenderades därför med möjlighet att gå upp till 41,5 V/m.

Sverige

Det rekommenderade maxvärde som gäller i Sverige skyddar enbart mot omedelbara uppvärmningseffekter som uppstår då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad inom 30 minuter. Det utesluter skydd mot skadliga effekter som inte beror på uppvärmning och som uppstår då exponeringen sker under längre tid (än 30 minuter) vid dygnetruntexponering från basstationer för mobiltelefoni. Exempelvis har upprepad forskning visat att ökad risk för cancer, sömnsvårigheter och huvudvärk föreligger vid långvarig exponering vid nivåer som är långt under det svenska ”referensvärdet”.

Detta värde rekommenderas av organisationen ICNIRP, en organisation som är hårt kritiserad för att vara partisk till förmån för telekombolagen och som har medlemmar med finansiella bindningar i form av bland annat forskningsfinansiering från telekomindustrin.

Den rekommenderade tillåtna strålningen från basstationer och WiFi som sänder frekvenser över 2,1 GHz är 10 000 000 mikroW/m2. Det är alltså cirka 150 gånger högre än värdet i Schweiz och 100 gånger högre än det tidigare värdet i Belgien. I Ryssland har man sedan 1970-talet också ett gränsvärde för allmänhetens exponering som är 100 gånger lägre än det svenska.

Hälsorisker

Hälsorisker har rapporterats upprepat från och med cirka 100 mikroW/m2. Det innebär att även Schweiz gränsvärde, trots att det är 100 gånger lägre än i Sverige, är otillräckligt som skydd mot hälsorisker.

Forskare och miljöorganisationer har i EMF Call begärt att ICNIRP:s rekommendationer inte ska antas.

“ICNIRP:s värden skyddar inte, utan utgör en allvarlig risk för människors hälsa och för miljön eftersom de tillåter att befolkningen, inklusive de allra känsligaste, utsätts för skadlig strålning tillsammans med det ovetenskapliga påståendet att de är “skyddande””

252 vetenskapsmän verksamma på området har också konstaterat i EMF Scientist Appeal att allt fler forskningsresultat visar skadliga effekter under ICNIRP:s rekommenderade värden och att de därför bör omprövas samt att allmänheten och läkarkåren informeras om riskerna.

Källor:

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78857.html

https://www.reuters.com/article/us-swiss-5g/swiss-maintain-5g-emission-standards-amid-safety-concerns-idUSKCN22420H

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/dossiers/rapport-groupe-de-travail-telephonie-mobile-et-rayonnement.html#419543635

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/info-specialistes/mesures-contre-l-electrosmog/electrosmog–vue-d-ensemble-des-valeurs-limites.html

https://www.gigaherz.ch/5g-angriff-auf-strahlungs-grenzwerte-gescheitert/

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend