Italien utsätts för påtryckningar om höjda gränsvärden

Italien utsätts för starka påtryckningar från mobilindustrins lobbyister för att höja gränsvärdena men regeringen har fram till nu behållit landets betydligt lägre gränsvärden jämfört med de som gäller i många andra länder. Detta efter stark opposition från vetenskapsmän och miljöorganisationer runt om i landet.

Denna artikel uppdaterades den 31 augusti 2023.

Utbyggnaden av 5G innebär att strålningen ökar så mycket att mobiloperatörerna får svårt att bygga ut 5G om de ska respektera Italiens gränsvärden. Sedan flera år tillbaka har därför förslag lagts fram i Italien för att höja gränsvärdet och därmed försämra skyddet mot hälsorisker gällande exponering för strålning från mobilmaster och basstationer. Förslaget om en höjning tillbakavisades av det italienska ministerrådet den 7 augusti, men ska enligt uppgift behandlas igen inom en snar framtid. Förslaget innebär att Italien ska anta ICNIRP:s gränsvärden vilka rekommenderats av EU-kommissionen sedan 1999. ICNIRP’s gränsvärden är av stor ekonomisk betydelse för telekombolagen och de lobbar därför för dessa värden. Exempelvis görs reklam för ICNIRP’s värden i en broschyr från mobiloperatörernas samarbetsorganisation GSMA.

Strålskyddsstiftelsen skrev tidigare att Italien fattat beslut om att avstå från höjningen den 7 augusti men den uppgiften ska enligt källor i Italien inte ha varit helt korrekt – vilket vi ber om ursäkt för.

Anpassade efter industrins behov

Italien liksom Schweiz, har sedan drygt 20 år antagit gränsvärden som är 100 gånger lägre (6 V/m eller cirka 95 000 mikroW/m2) än de som gäller i Sverige och de flesta andra länder i Europa och som tagits fram av ICNIRP. ICNIRP’s värden har sedan rekommenderats av EU-kommissionen och WHO. Dessa tre organisationer agerar sedan 20 år tydligt för att främja telekombolagens intressen. ICNIRP har kontrollerat WHO:s arbete med frågan sedan ICNIRP:s ordförande fick ansvar för WHO:s arbete med detta år 1995 inom WHO EMF Project. Samtidigt finansierade mobilindustrin till stor del WHO EMF Project under tio år via GSM Association, GSMA och Mobile Manufacturers Forum, MMF.

Dessa gränsvärden som tagits fram av ICNIRP (guidelines) och som i Sverige kallas referensvärden, skyddar endast mot omedelbara uppvärmningseffekter. De saknar skydd mot en lång rad väldokumenterade skadliga hälsoeffekter av mikrovågsstrålning vid lägre nivåer som inte ger upphov till uppvärmning, exempelvis påverkan på det centrala nervsystemet, mikrovågssyndromet och ökad risk för cancer.

ICNIRP’s värden, som är betydligt högre än de nivåer som visats orsaka skadlig hälsopåverkan (61 V/m eller 10 000 000 mikroW/m2 som genomsnitt under 6 minuter),  är hårt kritiserade för att vara gravt otillräckliga. De är enligt många insatta bedömare tydligt anpassade efter telekombolagens och militärindustrins behov i stället för att skydda människor och miljö mot skador. Oberoende forskare rekommenderar betydligt lägre maxvärden för att skydda mot kända hälsorisker.

Nedan visas en tabell över de värden i mikroW/m2 som rekommenderas av ICNIRP jämfört Italiens och Schweiz värde samt de värden som rekommenderas av experter utan bindningar till telekom- eller militärindustrin:

År                  mikroW/m2                   Organisation/land

1998              10 000 000                          ICNIRP (EU, WHO, Sverige mfl)

2000                    95 000                            Schweiz

2001                    95 000                             Italien

2012                        3- 6                               Bioinitiative Group

2016                  0,1-100                               EuropaEM EMF Guidelines

För fler gränsvärden i olika länder se här

Ericsson: ”svårt eller omöjligt” bygga ut 5G

Det är i ljuset av att 5G ökar strålningen så mycket att operatörerna har svårt att fullt bygga ut 5G om de ska respektera de lägre värdena i Italien, som förslagen om att försämra gränsvärdena i Italien ska ses. Detta bekräftar ännu en gång att ICNIRP’s värden är anpassade efter industrins behov. Telekombolagen förordar även ICNIRP’s värden.

Ericsson är det företag som har allra störst intresse i utbyggnaden av 5G, genom att man är världsledande på utrustning för 5G (antenner, basstationer). Ericsson har under de senaste 10 åren gjort sig kända för att ägna sig åt omfattande korruption för att främja sina affärsintressen.

År 2018 beskrev Christer Törnevik från Ericsson att det blir ”ett stort problem eller omöjligt” (major problem or impossible) att bygga ut 5G om 100 gånger lägre gränsvärden jämfört med ICNIRP’s måste respekteras. Italien och Schweiz men även Ryssland har 100 gånger lägre gränsvärden och inte bara Italien utan även Schweiz har utsatts för starka påtryckningar från mobilindustrin för att försämra skyddet.

Schweiz regering beslutade emellertid våren 2020 att behålla sina lägre värden och stod därmed också emot de massiva påtryckningarna från telekombolagen.

Pådrivande minister fd direktör Vodafone och Verizon

Förslaget om att höja gränsvärdet i Italien har lagts fram sedan flera år men har mötts av stark opinion, såväl från miljöorganisationer som forskare. Protesterna har även inkluderat hungerstrejker. Italienska Stop 5G Alliance har koordinerat många protester. Det var tänkt att man redan 2021 skulle anta ICNIRP’s mer farliga gränsvärden, men protesterna gjorde att beslutet sköts på framtiden.

Den minister som varit mest pådrivande  i Italien för de försämrade gränsvärdena som lagt förslaget inom ramen för en återhämtningsplan efter pandemin (Next Generation Italia eller PNRR)är Vittorio Coalo. Han var samtidigt tidigare direktör för Vodafone och Verizon (fram till 2018/2019). Man kan således dra slutsatsen att telekombolagen haft en representant som har drivit deras mål om att Italien ska anta ICNIRP:s gränsvärden inne i den italienska regeringen.

Förslaget att höja gränsvärdet har alltså fortsatts lagts fram sedan 2021 men det har alltså ännu en gång stött på hårt motstånd och den italienska regeringen beslutade under ett ministermöte den 7 augusti 2023 att avstå från att ändra gränsvärdet, men förslaget ska enligt källor i Italien behandlas inom kort igen.

Appell från vetenskapsmän

En appell undertecknad av 52 vetenskapsmän som skickades till italienska regeringen i början av augusti kan ha bidragit till beslutet. Initiativet till appellen togs av Dr Fiorenzo Marinelli samt Dr Livio Giuliani. I appellen konstateras att ICNIRP:s värden inte skyddar mot de många hälsorisker som visats i forskningen de senaste 20 åren :

“The ICNIRP guidelines, therefore, are not suitable for protecting human health and they should be updated according to the latest scientific publications. Fortunately, the Italian legislation (Law 36/2001) provides for more precautionary limits because the decision-makers of the late ‘90s took into consideration two fundamental and indispensable principles:

– the Precautionary Principle, originally enshrined in international law of the environment within the Rio de Janeiro Declaration of 1992;

the ALARA Minimization Principle (As Low As Reasonably Achievable), or the lowest level reasonably achievable without compromising development technological.

For the above reasons, the undersigned ask you:

  1. to maintain the attention value of 6 V/m envisaged by the current Italian legislation (DPCM 8.07.2003);
  2. to measure the aforementioned value on an average of 6-minutes which has a precise biological reason (it is the time necessary to the cells to dissipate the heat produced by the electromagnetic field) as required by the D.P.C.M. of 8.07.2003, and we required to repeal the article 14, paragraph 8 lett. d) of the Legislative Decree 179/2012, which established the measurement in the interval of 24 hours, which is a completely arbitrary time, whose aim is just to dilute the measured values;
  3. to bring the quality objective value to 0.6 V/m as requested by the Council of Europe Recommendation n° 1815 of 2011;
  4. to approve a law on conflict of interest, in order to oblige the experts engaged in providing scientific opinions in public institutional to declare publicly the funding sources of their research, their equity ownership and consulting contracts with companies of the industry sector in conflict with the public interest.”

Artikeln uppdaterades den 31 augusti 2023.

Källor:

https://microwavenews.com/short-takes-archive/italys-6vm-risk

https://oasisana.com/2023/08/09/fiorenzo-marinelli-5g-elettrosmog-fermato-per-ora-pronti-a-quando-riproveranno-il-blitz-sulla-salute-pubblica-intervista/

https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.html

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2016-0011/html?lang=en

https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20171205/Documents/S3_Christer_Tornevik.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999H0519

https://microwavenews.com/news-center/repacholi-half-who-emf-project-funding-came-industry

Schweiz behåller striktare gränsvärden för strålning

Mer info:

https://ehtrust.org/italy-policy-recommendations-cell-phones-wireless-radiation-health/

Switzerland – Policy Recommendations On Cell Phones, Wireless Radiation & HealthLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend