22 september, 2020

Så här högt är Sveriges gränsvärde för mikrovågsstrålning

 

Diagrammet visar hur orimligt högt och allvarligt felaktigt Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) och Arbetsmiljöverkets rekommenderade värde för tillåten helkroppsexponering för mikrovågsstrålning från mobilmaster, WiFi, trådlösa elmätare, mm är.  Som Strålskyddsstiftelsen redogjorde för i föregående artikel om ICNIRP, den organisation som lagt grunden för de svenska gränsvärdena, skyddar dessa enbart mot omedelbara akuta uppvärmningseffekter av strålningen.

Våra myndigheters värden saknar skydd mot effekter som är en följd av längre tids exponering och de hälsoeffekter, inklusive cancer, som visats uppkomma vid betydligt lägre nivåer efter längre tids exponering.

Ändå påstår Strålsäkerhetsmyndigheten att dessa värden skulle skydda med “god marginal” till påvisade hälsoeffekter, eller till “säkerställda hälsoeffekter”. Faktum är att de påstår att de är satta med 50 gångers “säkerhetsmarginal”. Föreställ er den redan skyhöga stapeln 50 gånger högre så visas hur djupt felaktigt “skyddet” mot hälsoriskerna är.

ICNIRP och våra myndigheter anser att alla i befolkningen, inklusive känt känsligare grupper som sjuka, äldre och barn exempelvis, kan exponeras under längre tid för 10 000 milliW/m2 pulserande mikrovågsstrålning från WiFi, 4G, 5G mm. Pulserad och modulerad mikrovågsstrålning har sedan 1960- och 1970-talet ge skadligare effekter vid långtidsexponering.

Ohälsa har rapporterats i vetenskapliga studier pga långtidsexponering från mobilmaster från 0,1 milliW/m2. DNA-skador vid långtidsexponering har rapporterats vid nivåer om 2,8 milliW/m2. Länk till vårt faktablad.

Ryssland, Schweiz och Italien hör till de länder som har betydligt lägre gränsvärden för tillåten strålning. Som ni ser är de emellertid, trots den avgrundsdjupa skillnaden till de svenska, allt för höga för att skydda mot visade hälsorisker. I Schwez har regeringen valt att trots lobbying från telekomindustrin, behålla sitt betydligt striktare gränsvärde på 66 000 mikroW/m2 inför 5G-utbyggnaden.

252 vetenskapsmän har i en gemensam appell underkänt ICNIRP.s gränsvärden och begärt att människor måste skyddas bättre Läs mer

Läs vår tidigare granskning av ICNIRP

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥