Forskare och miljöorganisationer kräver bättre skydd mot strålningsrisker

157 vetenskapsmän och läkare samt 90 miljöorganisationer begär i ett gemensamt upprop, THE EMF CALL, nya gränsvärden för tillåten mikrovågsstrålning från master, WiFi och mobiler mm. Nu gällande rekommendationer för tillåten strålning från ICNIRP saknar skydd mot cancer, psykisk ohälsa och andra hälsorisker med långvarig exponering för strålningen. ICNIRP:s och Strålsäkerhetsmyndighetens värden är ovetenskapliga. De skyddar enbart mot omedelbara uppvärmningseffekter av intensiv korttidsexponering. De skyddar industrin, inte människors hälsa.

Bakgrunden till THE EMF CALL är att ICNIRP (The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) på nytt föreslagit att tidigare otillräckliga och ovetenskapliga rekommendationer ska fortsätta att gälla framöver. ICNIRP förnekar de senaste årens allt starkare vetenskapliga belägg för hälsorisker som en övervägande del av forskningen visat, ofta långt under ICNIRP:s värden, inklusive risk för cancer, skadlig påverkan på centrala nervsystemet samt på spermier.

”ICNIRP:s värden skyddar inte, utan utgör en allvarlig risk för människors hälsa och för miljön eftersom de tillåter att befolkningen, inklusive de allra känsligaste, utsätts för skadlig strålning tillsammans med det ovetenskapliga påståendet att de är ”skyddande”” THE EMF CALL.

Detta diagram illustrerar hur skyhögt ICNIRP/Strålsäkerhetsmyndigheten:s (SSM) värden är i förhållande till visade hälsoeffekter:

ICNIRP är inte heller oberoende som det påstås noterar THE EMF CALL. Sedan starten har deras medlemmar, bland annat dess förste ordförande, haft ekonomiska bindningar till telekom- och kraftindustrin, som gynnas av de höga föråldrade rekommendationerna. Dess förste ordförande lyckades att samtidigt få ledningen för WHO:s arbete med frågan varifrån han såg till att marknadsföra ICNIRP:s värden över hela världen och även låta mobilindustrin finansiera stor del av hans verksamhet på WHO.

Tillsammans efterlyser vetenskapsmännen och miljöorganisationerna att en ny grupp läkare och forskare tillsätts med uppgiften att utarbeta nya medicinskt baserade rekommendationer för högsta tillåtna exponering för radiofrekvent strålning. Gruppen måste stå helt utan bindningar och inflytande från den berörda industrin.

Dr Gerd Oberfeld, från Salzburg Public Health Department, i Österrike konstaterar att världen alltför länge har lutat sig mot otillräckliga rekommendationer för elektromagnetiska fält:

– Mängden vetenskapliga belägg för skadliga hälsoeffekter av långvarig exponering för elektromagnetiska fält är överväldigande. Försiktighetsprincipen är till och med överspelad. Det är i stället forskarnas skyldighet att informera allmänheten. Och det är allmänhetens skyldighet att tvinga regeringarna att tillämpa nya verkligt skyddande gränsvärden samt att informera samhället brett om hur man kan minska exponeringen för strålningen.

Dr Lennart Hardell, cancerläkare och epidemiolog från Örebro, som i upprepad forskning visat att strålningen ökar risken för att mobilanvändare drabbas av hjärntumör, säger att det brådskar att utarbeta nya gränsvärden särskilt mot bakgrund av den planerade utbyggnaden av 5G:

– 5G kommer att kraftigt öka exponeringen för radiofrekvent strålning. Ett moratorium för 5G-utbyggnaden behövs dessutom, vilket sedan 2017 begärs av 209 vetenskapsmän i 5Gappeal (www.5gappeal.eu)

Dr Joel Moscowitz från School of Public Health, University of California, USA påminner om att vetenskapssamhället sedan flera år uttryckt oro över de skador som långvarig exponering för elektromagnetiska fält visats orsaka.

– Över 240 vetenskapsmän som har publicerat sammanlagt över 2000 vetenskapliga artiklar på området begär i EMF Scientist Appeal att bättre gränsvärden utarbetas. (www.emfscientist.org)

Läs mer om THE EMF CALL

Läs mer om 5G Appeal

Professor Martin Palls bemötande av ICNIRP:s nya föreslagna riktlinjer. Pdf

EMF Scientist Appeal.

Läs mer om Strålsäkerhetsmyndighetens och ICNIRP:s ovetenskapliga föråldrade gränsvärde. Länk

Vad är ICNIRP som bestämmer hur mycket strålning du ska tåla? Länk

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend