Barnen behöver en strålningsfri skola

stralningsfriskolawififorbbudSVT Opinion publicerar i dag en förändrad version av vår debattartikel. Här publiceras den artikel som sändes in och som ”var något för kort”. Vi publicerar också SVT:s version och markerar de ändringar SVT gjort i vår text (strykningar med rött och ändringar med rosa färg).

Skolverket överlämnade den 4 april 2016 en rapport på uppdrag av regeringen om nationella IT-strategier för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan till utbildningsminister Gustav Fridolin.

Enligt uppdraget ska förslagen bland annat innefatta strategier för en kritisk, säker och ansvarsfull IT-användning.

Skolverket säger ändå inte något om de hälsorisker och risker för försämrad inlärning och studieresultat som satsningen kan medföra om man inte beaktar valet av teknik och teknikens baksidor.

Trådlösa nätverk och surfplattor sänder ut mikrovågsstrålning

De flesta skolor och förskolor i Sverige har i dag infört trådlösa nätverk. Surfplattor och bärbara datorer kopplas oftast upp trådlöst mot internet när de används i undervisningen. Det medför en mycket hög exponering för barn och lärare för mikrovågsstrålning som sedan 2011 är klassad som möjligen cancerframkallande av IARC.

Försämrar inlärning och orsakar ohälsa

Strålningen har bland annat i upprepad forskning visats försämra inlärning, koncentration och minne dvs tekniken i sig kan leda till försämrat skolresultat. Dessutom visar både forskning och erfarenhet att det är vanligt att strålningen orsakar huvudvärk, ökad stress, yrsel, sömnsvårigheter och andra besvär kopplade till psykisk ohälsa. Utöver dessa effekter visar en stor mängd forskning på mycket allvarliga hälsokonsekvenser, bland annat att strålningen främjar cancer Hundratals vetenskapsmän och många specialistläkare varnar också för allvarliga hälsokonsekvenser av en ogenomtänkt och oreglerad användning av trådlös teknik i skolan och förskolan och bland barn generellt.

Psykisk ohälsa ökar – sammanfaller med ökad användning av trådlös teknik

Tyvärr ser vi att både studieresultat och den psykiska ohälsan försämrats mycket bland barn och ungdomar de senaste åren. Den negativa utvecklingen sammanfaller tidsmässigt med utbyggnaden av trådlösa nätverk och ett ökat antal trådlöst uppkopplade surfplattor och datorer i skolan och i barnens hemmiljö.

Det är dags att regeringen lyssnar på de vetenskapsmän och läkare som varnar för riskerna med den exponering för mikrovågsstrålning som den trådlösa tekniken innebär. Chockerande nog finns det i dag inte en enda undersökning som friskriver tekniken från hälsokonsekvenser då en hel klass av barn dag efter dag sitter vid trådlöst uppkopplade datorer.  Tvärtom har vi flera rapporter från såväl lärare och elever om att de inte längre kan vistas i skolan pga svåra hälsoproblem.

Tungt ansvar på beslutsfattare som blundar för fakta

Ett klokt beslut innan regeringen går vidare med denna satsning är att överväga hur man kan använda IT i skolan utan allvarliga negativa konsekvenser för barnens hälsa och studieresultaten. Det är dags att barnen får en strålningsfri skola, fri från onödig och skadlig mikrovågsstrålning! Det vilar ett tungt ansvar på de beslutsfattare i central position om man blundar för fakta om allvarliga hälsokonsekvenser som berör en hel generation barn och ungdomar. Att välja trådlös överföring i stallet för kablar riskerar barnens hälsa och kan på lång sikt leda till omfattande hälsoproblem bland dem som tidigt utsatts för strålningen från trådlösa nätverk.

Gunilla Ladberg, fil.dr. i pedagogik, föreningen Vågbrytaren

Rainer Nyberg, professor emeritus i pedagogik

Åsa Sköld, fd lärare gymnasiet biologi, kemi

Malin Tornqvist, IT-konsult, Civ.ek, Jurist.

Ingrid Berggren, narkossjuksköterska, vårdlärare, vård- och säkerhetsutvecklare

Ander Sjölund, Key Account Manager, Energy

Katharina Krusell, Strålskyddsstiftelsen

Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen

Källor bl a: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/03/stralning-fran-surfplattor-och-mobiler-framjar-cancer-visar-ny-forskning/

Trådlös teknik orsakar oxidativ stress. Övertygande bevis

253 experter uppmanar FN och WHO att bättre skydda människor mot hälsorisker med strålning från trådlös teknik

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/12/lakare-ger-riktlinjer-for-att-forebygga-och-behandla-sjukdomar-orsakade-av-stralning/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2013/10/mobilstralning-orsakar-cancer/https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2014/01/euoroparadet-informera-brett-om-riskerna/

Forskning

Här är den ändrade version som SVT Opinion i dag publicerar med efterföljande påstådd ”Faktaruta” från Strålsäkerhetsmyndigheten som innehåller felaktig information.

SVT har förutom att stryka text även lagt in ord i texten som inte överensstämmer med den insända texten.  (markerade med rött)

Barnen behöver en strålningsfri skola

TRÅDLÖSA NÄTVERK · ”Chockerande nog finns det i dag inte en enda undersökning som helt friskriver tekniken från hälsokonsekvenser då hela klasser av barn dag efter dag sitter vid trådlöst uppkopplade datorer”, skriver Gunilla Ladberg med flera.

Skolverket redovisade den 4 april 2016 regeringsuppdraget att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet.

Enligt uppdraget ska förslagen bland annat innefatta strategier för en kritisk, säker och ansvarsfull IT-användning.

Skolverket säger dock inte något om de hälsorisker och risker för försämrad inlärning och studieresultat som satsningen skulle kunna medföra, om man inte beaktar valet av teknik och teknikens baksidor.

De flesta skolor och förskolor i Sverige har i dag infört trådlösa nätverk.

Surfplattor och bärbara datorer kopplas oftast upp trådlöst mot internet när de används i undervisningen.

Det medför en mycket hög exponering för barn och lärare av mikrovågsstrålning, som sedan 2011 är klassad som möjligen cancerframkallande av IARC.

Strålningen har bland annat visat sig kunna försämra inlärning, koncentration och minne, det vill säga tekniken i sig skulle kunna leda till sämre skolresultat.

Dessutom kan strålning orsaka huvudvärk, ökad stress, yrsel, sömnsvårigheter och andra besvär kopplade till ohälsa.

Utöver det finns forskningsexperiment om potentiella hälsokonsekvenser, bland annat att strålningen skulle kunna främja cancer.

Det finns vetenskapsmän och specialistläkare som varnar för allvarliga hälsokonsekvenser av en ogenomtänkt och oreglerad användning av trådlös teknik i skolan och förskolan och bland barn generellt.

Tyvärr ser vi att både studieresultat och den psykiska ohälsan försämrats mycket bland barn och ungdomar de senaste åren.

Den negativa utvecklingen sammanfaller tidsmässigt med utbyggnaden av trådlösa nätverk och ett ökat antal trådlöst uppkopplade surfplattor och datorer i skolan och i barnens hemmiljö.

Det är dags att regeringen lyssnar på dem som varnar för riskerna med den exponering för mikrovågsstrålning, som den trådlösa tekniken kan innebära.

Chockerande nog finns det i dag inte en enda undersökning som helt friskriver tekniken från hälsokonsekvenser då hela klasser av barn dag efter dag sitter vid trådlöst uppkopplade datorer.

Ett klokt beslut innan regeringen går vidare med IT-satsningen är att överväga hur man kan använda IT i skolan, utan potentiellt allvarliga negativa konsekvenser för barns hälsa och studieresultat.

Det vilar ett tungt ansvar på de beslutsfattare i central position om man blundar för fakta om potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser, som berör en hel generation barn och ungdomar.

Att välja trådlös överföring i stället för kablar riskerar barnens hälsa och kan på lång sikt leda till omfattande hälsoproblem bland dem som utsätts för strålningen från trådlösa nätverk i tidig ålder.

Det är dags att barnen får en strålningsfri skola, fri från onödig och skadlig mikrovågsstrålning!

Fakta om trådlösa nätverk

Statliga Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor i skolmiljö där trådlösa datornätverk används. Mätningarna visar att exponeringen är mycket låg. Den är lägre än en hundratusendel av vad som krävs för att kunna orsaka en säkerställd hälsopåverkan.

Det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med att exponeras för radiovågor från trådlösa datornätverk. Därför finns det inga strålskyddsskäl för att undvika att installera eller använda sådana, vare sig på skolor eller i hemmiljö.

Andra tunga expertinstanser delar den här uppfattningen, bland annat Världshälsoorganisationen WHO och EU:s vetenskapliga råd (SCENIHR). Även strålsäkerhetsmyndigheter i andra länder, som har egna expertråd, har dragit liknande slutsatser.

Enligt strålsäkerhetsmyndigheten finns det inga strålskyddsskäl att avstå tekniken. De referensvärden som finns i Sverige följer EU:s riktlinjer. Referensvärdena skyddar mot alla säkerställda hälsoeffekter.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten

SVT har tidigare rapporterat om olika syn på strålning och skillnaden mellan statliga Strålsäkerhetsmyndigheten och den fristående organisationen Strålskyddsstiftelsen.Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend