Förskola blir strålningsfri utan WiFi och mobiler

 

Förskolan Gläntan i Sätra tar bort Wifi och mobiler för att minska barns och anställdas exponering för mikrovågsstrålning. Med hjälp av kablar ska surfplattor och datorer kopplas upp utan WiFi och alla mobiler förvaras i ett avskärmat skåp under dagen.

Foto: Shutterstock

Förskolan Gläntan i Sätra utanför Stockholm är på väg att bli en strålningsfri och IT‑säker förskola. Vid entrédörren finns redan bildskärmar med rullande information där det står ”No WiFi” eller ”No Mobil”. På Förskolan Gläntan gäller redan att alla som kommer in på förskolan ska stänga av sina mobiler. Personalen ska lägga in sina mobiltelefoner i ett speciellt avskärmat skåp under hela arbetsdagen.

Initiativet kommer från Göran Selfwin som är IT‑ansvarig för skolan:

– Vi på Förskolan Gläntan vill skapa en så strålningsfri och säker miljö för barnen som möjligt, och då börjar vi med att ta bort wifi och mobiltelefoner. Men det finns säkert mer som kan göras. Efter den information som vi fått fram så vill vi slå ett slag för den trådbundna tekniken som både är tryggare, stabilare och snabbare, samt ett betydligt bättre val än den trådlösa tekniken. Den senare utgör en för stor osäkerhet i och med den nya GDPRlagen då vi ska eftersträva att digitalisera allt inom förskolan, berättar Göran Selfwin.

Cypern och Frankrike

Ledningsgruppen på förskolan började diskutera riskerna med strålningen och intrång från den trådlös tekniken redan för två år sedan. Föräldrar har hittills ställt sig positiva till beslutet, berättar Göran Selfwin som anger två viktiga anledningar som haft betydelse för att man nu tar bort Wifi och mobiler från förskolan:

  1. Flera länder inom EU vidtar åtgärder

Man har tagit del av flera rapporter om hur flera länder inom EU förbjuder Wi‑fi och mobiler i förskolor och skolor. Det råder för mycket osäkerhet hur trådlös teknik påverkar barns hälsa och välbefinnande. I dag finns det ännu inga opartiska vetenskapliga studier som visar att Wi‑Fi och mobiler inte är farligt för barns hälsa och välbefinnande. Frankrike, Cypern och har fattat beslut om att förbjuda WiFi och mobiler i förskolor eller skolor. Arjeplog i Sverige har även infört ett mobilförbud som gäller från den 13 mars i år.

  1. Efter GDPRlagen är riskerna för stora med Wifi

Enligt Anders Nilsson som är säkerhetsexpert på antivirusföretaget Eset, ska man undvika koppla ut sitt nätverk mot Wi‑fi punkter, då det är just dessa som utgör störst risk för hacking och intrång.

– Detta fick oss att reagera och agera för att något måste göras för våra barn på Förskolan Gläntan. Vi ska också vara medvetna att flera av våra myndigheter i Sverige inte använder trådlös teknik, då den inte anses vara tillräckligt säker ur flera perspektiv, så varför ska vi göra det om vi inte känner oss trygga med det? frågar Göran Selfwin.

Förskolan Gläntan ett föredöme för andra

Strålskyddsstiftelsen som sedan 2014 arbetat med kampanjen En strålningsfri skola välkomnar det föredömliga beslutet från de ansvariga för Förskolan Gläntan . Det är bara att gratulera alla barn, deras föräldrar och de anställda till en mycket bättre och säkrare miljö. Detta visar vägen för andra. Med enkla åtgärder kan barnens och de anställdas säkerhet ökas, fysisk och psykisk ohälsa förebyggas. Barnen ges den självklara rätten till att inte tvångsexponeras för cancerklassad och dokumenterat skadlig strålning.

Strålskyddsstiftelsen uppmanar andra ansvariga för skolor och förskolor att följa detta föredömliga exempel och stänga av trådlösa nätverk, WiFi, samt förbjuda mobiler under skoldagen.

Vad gäller saken?

Surfplattor, bärbara datorer, mobiltelefoner och trådlösa datanätverk (WiFi) sänder ut mikrovågsstrålning som kan skada barnens hälsa och välbefinnande. Strålningen från all trådlös teknik är klassad som möjligen cancerframkallande av WHO:s cancerforskningsinstitut IARC. Tekniken har införts i skolan utan att det finns någon forskning som visar att den inte skadar barns hälsa och inlärning och utan någon föregående riskbedömning gällande strålningsriskerna. Detta trots att strålningen klassades som ”möjligen cancerframkallande grupp” 2B av IARC år 2011 och trots omfattande forskning som visar skadliga effekter för inlärning, minne, koncentration samt den fysiska och psykiska hälsan. Nedan följer redovisning av viktiga beslut i frågan:

Europarådet: använd inte trådlös teknik i skolanförbud trådlösa nätverk

År 2011 rekommenderade Europarådet för mänskliga rättigheter att trådlös teknik inte skulle användas i skolan och förskolan på grund av riskerna. Europarådet rekommenderade även medlemsländerna inklusive Sverige att starta omfattande informationskampanjer med särskilt fokus på barn eftersom de är särskilt känsliga. (pdf).

Frankrike förbjuder WiFi och mobiler

Frankrike har i januari 2015 antagit en lag som förbjuder trådlösa nätverk i förskolor för barn under 3 år och de ska vara avstängda i grundskolans lågstadium när de inte aktivt används i undervisningen. Sedan höstterminen 2018 är mobiltelefoner förbjudna under skoldagen i grundskolan.

Cypern förbjuder WiFi

Cyperns skolminister beslutade i början av år 2017 att barns exponering för strålning från trådlös teknik måste minska i grundskolan och i förskolan. I ett dekret utfärdat den 31 januari 2017  informerades ansvariga för förskolor och grundskolor i Cypern att WiFi ska tas bort i alla förskolor och all ytterligare utbyggnad av WiFi i grundskolan stoppades:

Om man måste använda trådlös teknik i klassrummen ska nödvändiga åtgärder för att skydda barnen vidtas. De trådlösa accesspunkterna ska inaktiveras när de inte används i undervisningssyfte.

Dessutom måste skolan få föräldrars godkännande i förväg för att få använda trådlös teknik i undervisning. Skolledare måste sända ett brev till föräldrarna i vilket de informeras om anledningen till att WiFi används och precisera under hur lång tid.

Cyperns nationella miljö- och barnhälsokommitté (The Cyprus National Committee on Environment and Child Health) har sedan flera år bedrivit en kampanj för att informera om de särskilda hälsoriskerna för barn, precis som Strålskyddsstiftelsen som gett ut den uppskattade och uppmärksammade broschyren ”Uppkopplade barn”. Här är Cyperns informationsvideo om hälsoriskerna med WiFi. Se den här.

Motion till riksdagen om en strålningsfri skola

Riksdagsmannen Emanuel Öz (s) lämnade hösten 2016 in en motion till riksdagen om en strålningsfri skola som konstaterade:

“Mångtaliga studier och utredningar påvisar att idag gällande gränsvärden är att anse som utgångna och felaktiga och att strålningen har betydande effekter på människors hälsa och miljön redan vid betydligt lägre exponeringar än gränsvärdena idag anger. Enligt ANSES (fransk myndighet) är riktlinjerna inte anpassade efter barns särskilda känslighet. Att den strålning som kan uppmätas i skolor idag understiger de gällande gränsvärdena, och därför inte behöver åtgärdas, utgör således ett mycket svagt argument. Genom relativt enkla åtgärder kan den sammanlagda strålningen i skolorna avsevärt begränsas.”

Forskare och läkare 2017: Använd inte trådlös teknik i skolan!

I en vädjan riktad till berörda skolmyndigheter och beslutsfattare inom skolan och förskolan skrev över 100 läkare, forskare, lärare och specialistorganisationer från hela världen att de är oroade för barnens hälsa och utveckling pga trådlös teknik i skolan. De uppmanar skolmyndigheter att ta sitt ansvar för barnens framtida hälsa, att minimera barns exponeringen för strålning i skolan och förskolan samt använda kabelburen internetuppkoppling. Läs mer.

Forskningen visar hälsorisker

Upprepade vetenskapliga undersökningar har konstaterat att strålningen inte bara ökar risken för cancer utan även kan orsaka en lång rad andra ohälsosymtom och långsiktiga hälsorisker.

Vanliga symtom är huvudvärk, sömnsvårigheter, inlärnings-, minnes- och koncentrationsproblem och även tryck över bröstet och hjärtarytmier.

Fransk myndighet bekräftar hälsorisker

Den franska myndigheten Anses lämnade i juli 2016 en expertutredning om de särskilda riskerna för barn. Man konstaterar att dagens gränsvärden inte är anpassade för barns särskilda känslighet. Barn kan få kognitiva problem (minne, inlärning, koncentration) av strålningen. Man pekade också på att barn absorberar betydligt mer strålning jämfört med en vuxen och att gällande gränsvärden inte är anpassade efter barns särskilda känslighet.

Italiensk domstol: stäng av WiFi

En domstol i Italien beslutade i januari 2019 att en skola i Florens omedelbart måste stänga av WiFi. Beslutet motiverades med att kontinuerlig exponering för mikrovågsstrålningen från WiFi allvarligt kan skada ett barns hälsa.

Barnet som är elev i skolan är enligt läkarintyg extra känsligt för elektromagnetisk strålning. Domaren konstaterade att skolan varit förorenad med WiFi-strålning som enligt vetenskaplig forskning och forskares slutsatser är skadlig för hälsan.

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

Swish: 123 049 29 83

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend