Barnläkare: ”Mycket skärmtid negativt för barns hjärnor”

Åse Victorin, barnläkare och författare till lärverktyget QLeva, är oroad över barns ökande användning av mobiler och datorer. I sitt arbete träffar hon många ungdomar som är stressade och deprimerade och skärmarna är en stor anledning. Lördagen den 28 oktober kommer hon till Stockholm och talar om baksidan med det ökande dator- och mobilanvändandet på ett seminarium på ABF-huset. Deltar gör även pedagogikprofessor em. Rainer Nyberg, som pekar på att datorer i undervisningen försämrar barns inlärning och är en risk för hälsan.

”Oåterkallelig sämre empatisk förmåga”

Barns och ungdomars överdrivna spelande, tittande och kommunicerande via skärmar är skadligt. Det hämmar den kognitiva utvecklingen och barns empatiska förmåga genom att stjäla tid från utveckling i verkligheten och i kontakt med andra. Vi vet att de områden i hjärnan som tränas utvecklas, medan det barnet inte tränar på går tillbaka. Därför är det viktigt vad barnet faktiskt gör under sin vakna tid., menar Åse Victorin:

– Om man känner till små barns utveckling vet man att de känsliga första åren är den tid då empati grundas genom anknytning och social interaktion. Flera studier visar att skärmar kan störa detta med sämre språkutveckling som följd. För lite levande mänsklig kontakt under denna känsliga tid leder till oåterkallerlig sämre empatisk förmåga.

Hon är kritisk till Skolverkets förslag att digital teknik ska bli obligatoriskt i förskolan. Så små barn behöver inga skärmar utan har fullt upp med att utvecklas som människor, främst i den viktiga leken. Barn som har överdriven skärmanvändning presterar  även sämre i skolan, vilket visades bland annat i Pisaundersökningen 2015, där de barn som använde datorer mest fick sämst resultat. Flera studier visar att lång skärmtid och multitasking överstimulerar hjärnan vilket bl a leder till splittring, koncentrationsproblem och sämre inlärning.

Förlust av tid i verkliga livet

– All tid som det lilla barnet sitter framför en skärm är en förlust av tid i verkliga livet. Små barn utvecklas bäst genom att använda sina fem sinnen i en tredimensionell värld, att röra på sin kropp och att interagera med andra barn och med vuxna, där ögonkontakten är särskilt viktig.

Åse Victorin rekommenderar att föräldrar kräver att deras barns skola har en tydlig skärmpolicy som bidrar till lugn, fokus och social interaktion. Den kan innehålla regler som att mobilen lämnas in på morgonen och fås tillbaka när skoldagen är över. Datorerna ska vara lektionsbundna och nöjessurfande inte tillåtet under skoltid – eftersom skolan ska vara en arbetsplats. Förslag på Skolpolicy för skolan finns på www.qleva.se

Hon är skeptisk till s k pedagogiska spel  eftersom den pedagogiska effekten sällan är adekvat visad i de studier som ofta är finansierade av de medieföretag som  säljer dataspel och elektronik.

Långseendet tillbakabildas

– Dygnet har bara 24 timmar. Av dem ska förskolebarnet sova minst 12 timmar, äta, transporteras, skötas om av vuxna. Kanske blir det 5 timmar kvar till kreativ lek och egen fantasi – tid då hjärnan utvecklas kognitivt. Om man låter barn sitta vid skärm 4 timmar/dag blir det en enorm förlust – och därmed sämre naturlig utveckling. Visuella effekter av lång skärmtid har visat sig inkludera närsynthet tyvärr. Helt naturligt eftersom hjärnan utvecklas beroende på vad barnet gör – med mycket tittande nära på skärm tillbakabildas långseendet.

Åse Victorin konstaterar att kunskapen många gånger är för dålig hos våra beslutsfattare som okritiskt följer trenden och det som IT-marknaden föreslår. När det handlar om barnen måste alla, även politiker, tillämpa försiktighetsprincipen.

– Nu vill man införa obligata skärmar på dagis, vilket inte bedöms gagna barnens utveckling, snarare tvärtom. Barnläkarföreningen och Waldorfskolor har protesterat, men oklart om politikerna har lyssnat. Den maximala skärmtid som Amerikanska barnläkarsällskapet rekommenderat för denna låga ålder får de flesta barn dessutom hemma. Teknikstress behöver ingen förälder känna eftersom datorerna är lätta att lära sig i högre ålder.

Hon säger att målet måste vara en optimal utveckling till mogen människa med hopp och framtidstro. För det krävs vuxnas stöd till en god balans mellan digitalt och verkligt liv. Lärverktyget QLeva strävar efter just detta genom att lära barn och föräldrar hur man tar hand om hjärnan, kroppen och varandra för att må bra.

– Våra barn är framtiden – vi måste vara försiktiga och säkra på vad vi gör som kan påverka den känsliga utvecklingen. Min förhoppning är att vi ska bli mer upplysta och att det ska skapas en klok opinion, inte minst bland föräldrar, så att politiker måste lyssna.

Professor: IT fördummar barn

I sin bok ”Handbok i IT-pedagogik” (2000) förespråkade Rainer Nyberg, professor emeritus i pedagogik,  IT som hjälpmedel för vuxenutbildning. Men i dag tillhör han i stället skarpaste kritikerna av ogenomtänkt användning av IT – i synnerhet om den är trådlös som i skolan och förskolan.

– Stora vetenskapliga undersökningar visar att datorer försämrar lärande och fördummar skolbarn. Tyvärr är trådlös teknik inte heller säker, ty över tvåtusen vetenskapliga rapporter visar att elektromagnetiska pulser bidrar till psykiska och fysiska problem och allvarliga sjukdomar. De som vinner på att skolorna får stora uppsättningar läsplattor är inte barnen, utan enbart telekomindustrin och IT-försäljarna, konstaterar Rainer Nyberg.

Rainer Nyberg är initiativtagare till 5G-appellen som begär att utbyggnaden av 5G stoppas mot bakgrund av att den ökande mikrovågs- och millimetervågsstrålningen kan befaras orsaka stor skada för folkhälsan. Appellen är undertecknad av drygt 190 vetenskapsmän och doktorer.

Initiativtagare till seminariet och en av föreläsarna är fil. dr i pedagogik och författaren Gunilla Ladberg som talar om hur mikrovågor från trådlösa datorer och mobiler påverkar hjärnan. Hon har skrivit bland annat boken Den mänskliga hjärnan – en upptäcktsfärd, 2006.

Tid: Lördagen 28 oktober kl 10.00-15.30 Program

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Arrangör: Föreningen Vågbrytaren

Mer info:

Intervju med Rainer Nyberg i Yle TV Länk

Franska myndigheten Anses konstaterar att datorer försämrar barns minne, koncentration och språk samt riskerar psykisk ohälsa. Länk

Uppkopplade barn, Strålskyddsstiftelsen. Länk

Cypern skyddar barnen bättre än Sverige mot strålning. Länk

 

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend