Frankrike: Förbjud reklam för surfplattor till barn under 14 år

surfplattaReklam för surfplattor riktad till barn under 14 år och användning av wifi på dagis för barn under 3 år förbjuds i Frankrike enligt en ny lagproposition som nationalförsamlingen sagt ja till. Wifi i skolan ska stängas av när det inte aktivt används.

Den nya lagpropositionen, som även måste godkännas av senaten, är resultatet av en överenskommelse mellan de gröna och socialisterna efter en proposition från den gröna. Syftet är att allmänhetens exponering för strålning från trådlös teknik ska begränsas genom förbud för reklam för trådlösa produkter riktad till barn, förbättrad information till allmänheten och ökad transparens. Enligt miljöminister Philippe Martin är den nya lagen ”ett första steg”. Lagtexten går nu vidare till senaten som alltså också måste godkänna den.

Trådlösa nätverk förbjuds på dagis för barn under 3 år, vilket är en kompromiss av de grönas ursprungliga förslag om förbud på alla dagis för barn under 6 år. Vidare förbjuds all reklam riktad till barn under 14 år för alla trådlöst kommunicerande produkter exempelvis läs- eller surfplattor, Ipods och Ipads. Sedan tidigare har Frankrike en lag om förbud för reklam för mobiler riktad till barn under 14 år. Alla försäljare av mobiler måste också kunna erbjuda hands-free-utrustning anpassad för barn under 14 år.

Alla trådlösa nätverk i skolor upp till årskurs 6 ska också enligt den nya lagen stängas av då de inte aktivt används i undervisningen och skolstyrelsen ska i förväg informeras närhelst nätverk planeras att installeras i skolan. Sedan våren 2013 har Frankrike en rekommendation i skollagen om att alla skolor ska prioritera fasta nätverk framför trådlösa.

All reklam för mobiltelefoner och trådlöst kommunicerande produkter måste också innehålla information om hur exponeringen till huvudet kan minskas. Vidare förbjuds all reklam för mobiltelefoner som saknar utrustning som minskar strålningen mot huvudet.

En statlig informationskampanj ska också ge allmänheten råd om försiktighetsåtgärder vid användning av trådlös teknik.

Vidare innefattar den nya lagen följande punkter:

  • På alla produkter som sänder ut radiofrekvent strålning ska det anges klart och tydligt hur mycket de strålar (i SAR).
  • Alla mobiler som säljs måste också förses med en rekommendation om användning av utrustning för att minska exponeringen. Dessa rekommendationer ska finnas både på själva telefonen och i bruksanvisningen.
  • Alla produkter måste vara försedda med en enkel avstängningsfunktion för trådlös internetkommunikation. Bruksanvisningen måste klart ange hur det är möjligt att stänga av de trådlösa funktionerna.
  • Trådlöst kommunicerande utrustning får inte installeras i bostadsbyggnader utan att de boende informeras.
  • Alla sändare av trådlöst internet ska lätt gå att stängas av.
  • Alla som erbjuder trådlöst internet till allmänheten måste ange detta tydligt vid entrén till byggnaden.
  • På platser i miljön där strålningen från mobilbasstationer är långt högre än genomsnittet kan franska myndigheter kräva att operatören vidtar åtgärder för att reducera strålningen även om den är lägre än gällande gränsvärden.

Den nya lagen behandlar också det växande problemet med elöverkänslighet. Inom ett år ska regeringen därför lägga fram en utredning till parlamentet om möjligheten att inrätta zoner med lägre strålning, bland annat i städerna och som utreder arbetsmiljön för elöverkänsliga samt olika saneringsmetoder.

Strålskyddsstiftelsen välkomnar den nya franska lagen och hoppas den kan inspirera svenska politiker till att också ta initiativ för att bättre skydda allmänheten mot strålningsriskerna från trådlös teknik:

”Det är mycket bråttom att vi i Sverige också vidtar omfattande åtgärder för att vända den galopperande ökningen av strålning i vår miljö. Vi behöver starta omfattande informationskampanjer om riskerna och få stärkt skydd för boende och konsumenter. Strålningen från mobilmaster, mobiler, surfplattor och trådlösa nätverk orsakar cancer och en lång rad andra ohälsoeffekter. Vi måste också förbjuda användning av trådlös teknik på dagis, men också i skolan och på universiteten. Vi måste framförallt på alla samhällsnivåer börja inse att det finns stora hälsorisker med tekniken”, säger Mona Nilsson, presstalesman för Strålskyddsstiftelsen.

Referenser

Le Monde: La loi sur les ondes electromagnétiques en cinq questions http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/24/tout-comprendre-sur-la-loi-sur-les-ondes-electromagnetiques_4353906_3244.html

Libération: Ondes-wifi, antennes. Ce qui va changer. http://www.liberation.fr/societe/2014/01/23/ondes-wi-fi-antennes-ce-qui-pourrait-changer_974996

Assemblee Nationale: Texte adoptee No 281 http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0281.asp

Franska skollagen rekommenderar skolor att prioritera fasta nätverk https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2013/03/nej-till-tradlost-i-franska-skolor/

Presskontakt

Mona Nilsson, vice ordförande, Strålskyddsstiftelsen
Telefon: 08-560 516 02
E-post: mona@stralskyddsstiftelsen.se

Pressmeddelande 28-01-2014  pdfLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend