244 experter uppmanar FN och WHO att bättre skydda människor mot hälsorisker med strålning från trådlös teknik

I en appell till FN och WHO skriver 244 vetenskapsmän att de är allvarligt oroade eftersom beläggen för hälsorisker långt under gällande riktlinjer har stärkts, exempelvis ökad cancerrisk. De hävdar att riktlinjerna därför behöver skärpas och att allmänheten och sjukvårdspersonal informeras om riskerna. Uppdatering 20 oktober 2018: sammanlagt 244 experter har nu undertecknat appellen. Länk … Fortsätt läsa 244 experter uppmanar FN och WHO att bättre skydda människor mot hälsorisker med strålning från trådlös teknik